PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (egyesületeknek, sportszervezetek)

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2018. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

 

 

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

kulturális, tudományos és sportrendezvények szervezése Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

 

A pályázati programok 2019. március 15. – 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (5.000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. március 1.

Elbírálás: 2019. március 14.

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2020. január 15-ig kötelező.

 

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2019. március 1-ig.

 

4.)

Pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálása az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

Határidő: 2019. március 14.

 

5.)

Szerződéskötés:

 

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere köti meg.

Határidő: 2019. március 29.

 

6.)

A finanszírozás rendje:

 

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2019. március 31-ig

- 201 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2019. március 31. – 2019. július 31.)

 

7.)

Elszámolás:

 

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2020 január 15-ig:

 

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező” szöveg, a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

 

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (Újság)

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására

 

 

 1. Megjelenésre vonatkozó adatok:

 

 • Példányszám: 6650 db

 • Megjelenés: havonta, minden hónap 10. napjáig.

 • A nyertes pályázóval határozott idejű – 2019. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra.

 • Az újság szerkesztésére és kiadására rendelkezésre álló éves keretösszeg bruttó 7,2 millió forint.

 • A lap a város állandó lakosai számára ingyenesen terjesztendő, továbbá az üzemeltető a köteles példányokat kéthavonta eljuttatja az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárnak, a balmazújvárosi Semsey Andor Múzeumnak, illetve havonta 10 darabot, melyből 1 köteles példány az önkormányzat részére.

 • Az újság digitalizált változatát minden hónapban, a megjelenéssel összhangban a város honlapján meg kell jelentetni.

 • A grafikai, tördelő szerkesztői hátteret és a nyomdai előkészítés, valamint a lap terjesztését az üzemeltető biztosítja.

 • Az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, jogszabályi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása a pályázó feladata.

 

 

 1. Az újság tartalmára vonatkozó minimális elvárások:

 

 • A Balmazújváros újság helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság követelményeinek;

 • az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információk megjelentetése;

 • az önkormányzat intézményei és azok munkájának bemutatása, az aktuális eseményeikről való tájékoztatás, egyéb városi információk közlése;

 • társadalmi szervezetek és ezek tevékenységének bemutatása;

 • városi ünnepségek, események ismertetése;

 • az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése;

 • a város sport életének nyomon követése;

 • helytörténet;

 • közérdekű adatok, impresszum;

 • a lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak;

 • ne legyen politikailag elkötelezett;

 • pályázati lehetőségek közlésével segítse a vállalkozókat, civil szervezeteket és magánszemélyeket;

 • hiteles legyen;

 • szóljon a lap a városban élőkhöz és szólaltassa meg őket közéleti témákban.

 

 

 1. Pályázati kiírások elbírálása:

 

 • A pályázatnak tételesen tartalmaznia kell a lapkiadással kapcsolatos szerkesztési, nyomdai, terjesztési és egyéb költségek egy évre számított mértékét, továbbá a finanszírozás ütemezését. Az újság éves költségvetésére rendelkezésre álló maximális keretösszeg: 7,2 millió forint.

 

 • A pályázatnak tartalmaznia kell a lap minőségére, terjedelmére, alakjára és nyomására vonatkozó elképzeléseket.

 

 • Koncepció csatolása, melyben a pályázó röviden vázolja elképzeléseit a helyi újság formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban, továbbá a pályázathoz csatolni kell egy minta példányt, amely szemlélteti a pályázó által megvalósítani kívánt lapot.

 

 • A teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, felszereltség leírása, nyomdai háttér bemutatása.

 

 • A pályázati kiírás Balmazújváros Város Önkormányzat hivatalos oldalán – www.balmazujvaros.hu - és a Hajdú-Bihari Naplóban jelenik meg.

 

 • A pályázatokat 2019. január 15. 16 óráig lehet benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.).

 

 • A pályázatokat két példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására”.

 

 • A Képviselő-testület az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót hirdeti ki nyertesként. Az elbírálásnál előnyt élvez azon ajánlattevő, aki a szerkesztési munkájába helyi tudósítókat, újságírókat is be kívánja vonni.

 

 • A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:
Download this file (újság pályázat.doc)újság pályázat.doc[ ]2985 kB

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI TELEVÍZIÓ ÜZEMELTETÉSÉRE

 

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet városi televíziós hírműsor készítésére és a helyi kábeltelevíziós rendszeren keresztül történő sugárzására. A városi televízió működtetését gyakorlattal és referenciákkal rendelkező, a városi televízió szolgáltatásra vonatkozó hatósági engedéllyel és megfelelő technikai háttérrel rendelkező szolgáltatóval kívánja ellátni.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 

 1. A szolgáltatás időtartamára vonatkozó előírások:

 

 • A szolgáltatásra vonatkozó szerződést a nyertes ajánlattevővel a pályázatot kiíró 1 éves határozott időre köti meg.

 • A kiíró lehetőséget biztosít a szolgáltató számára, hogy a Balmazújvárosi Városi Televízió műsorszolgáltatási idejében a pályázatban kért szolgáltatási tartalmon kívüli adásidőben reklámokat, hirdetéseket, tájékoztató műsorokat szolgáltasson bevételei bővítése és a nézettség növelése érdekében.

 

 1. A működtetési jog elnyerésének szakmai feltételei:

 

 • Az ajánlattevő kábeltelevíziós rendszer üzemeltetésére, helyi műsorok készítésére vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkezzen.

 • Az ajánlattevő a helyi televíziós műsorok készítéséhez szükséges technikai felszerelésekkel és személyi feltételekkel rendelkezzen.

 • Több kamerás HD minőségű felvételi rendszer és HD adás lebonyolító stúdiórendszer.

 • 5, de minimum 3 éves közösségi médiaszolgáltatói gyakorlat.

 

 1. Elvárt szolgáltatási tartalom:

 

 • Minimális műsoridő: 4,5 órás műsoridő ismétlés nélkül, heti egyszeri egy órás hírműsor készítése, és tájékoztató műsor adása az önkormányzat Képviselő-testületének üléseiről, heti egy órás sportműsor közvetítése. A képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseit - a zárt ülések kivételével - rögzíteni, és hetente egy alkalommal ugyanabban az időpontban vágatlan formában közvetíteni.

 • Nemzeti ünnepek alkalmából tartott rendezvényekről szerkesztett műsor készítése

 • Önkormányzati, városi intézmények, civil szervezetek rendezvényeiről felvétel készítése

 

 1. A szolgáltatás megkezdésének legkorábbi időpontja

 

2018. december 1.

 

 1. A pályázat részeként csatolandó dokumentumok:

 • a műsorkészítéssel kapcsolatos valamennyi költség havi bontásban,

 • a pályázó nemleges adóigazolása a köztartozásokra vonatkozólag,

 • a tevékenységhez szükséges magyarországi helyi, vagy körzeti műsor-szolgáltatási jogosultsággal rendelkező engedélyek,

 • az előírások megfelelő dokumentumokkal történő igazolása,

 • 10 perces referencia anyag.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje

 

2018. november 14.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja

 

A pályázatot Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének címezve, postai úton (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „pályázat televízió üzemeltetésre”.

 

 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

 

A benyújtott pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, valamint Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága előzetesen véleményezi. A pályázatokat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatok benyújtási határidejét követő első ülésen, amelynek időpontjáról valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 1. A pályázati kiírás közzétételének hely

 

- Balmazújváros Város Önkormányzat honlapja (www.balmazujvaros.hu)

- Hajdú-Bihari Napló

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására

 

 

 1. Megjelenésre vonatkozó adatok:

 

 • Példányszám: 6650 db

 • Megjelenés: havonta, minden hónap 10. napjáig.

 • A nyertes pályázóval határozott idejű – 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra.

 • Az újság szerkesztésére és kiadására rendelkezésre álló éves keretösszeg bruttó 6 millió forint.

 • A lap a város állandó lakosai számára ingyenesen terjesztendő, továbbá az üzemeltető a köteles példányokat kéthavonta eljuttatja az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárnak, a balmazújvárosi Semsey Andor Múzeumnak, illetve havonta 10 darabot, melyből 1 köteles példány az önkormányzat részére.

 • Az újság digitalizált változatát minden hónapban, a megjelenéssel összhangban a város honlapján meg kell jelentetni.

 • A grafikai, tördelő szerkesztői hátteret és a nyomdai előkészítés, valamint a lap terjesztését az üzemeltető biztosítja.

 • Az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, jogszabályi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása a pályázó feladata.

 

 

 1. Az újság tartalmára vonatkozó minimális elvárások:

 

 • A Balmazújváros újság helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság követelményeinek;

 • az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információk megjelentetése;

 • az önkormányzat intézményei és azok munkájának bemutatása, az aktuális eseményeikről való tájékoztatás, egyéb városi információk közlése;

 • társadalmi szervezetek és ezek tevékenységének bemutatása;

 • városi ünnepségek, események ismertetése;

 • az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése;

 • a város sport életének nyomon követése;

 • helytörténet;

 • közérdekű adatok, impresszum;

 • a lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak;

 • ne legyen politikailag elkötelezett;

 • pályázati lehetőségek közlésével segítse a vállalkozókat, civil szervezeteket és magánszemélyeket;

 • hiteles legyen;

 • szóljon a lap a városban élőkhöz és szólaltassa meg őket közéleti témákban.

 

 

 1. Pályázati kiírások elbírálása:

 

 • A pályázatnak tételesen tartalmaznia kell a lapkiadással kapcsolatos szerkesztési, nyomdai, terjesztési és egyéb költségek egy évre számított mértékét, továbbá a finanszírozás ütemezését. Az újság éves költségvetésére rendelkezésre álló maximális keretösszeg: 6 millió forint.

 

 • A pályázatnak tartalmaznia kell a lap minőségére, terjedelmére, alakjára és nyomására vonatkozó elképzeléseket.

 

 • Koncepció csatolása, melyben a pályázó röviden vázolja elképzeléseit a helyi újság formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban, továbbá a pályázathoz csatolni kell egy minta példányt, amely szemlélteti a pályázó által megvalósítani kívánt lapot.

 

 • A teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, felszereltség leírása, nyomdai háttér bemutatása.

 

 • A pályázati kiírás Balmazújváros Város Önkormányzat hivatalos oldalán – www.balmazujvaros.hu - és a Hajdú-Bihari Naplóban jelenik meg.

 

 • A pályázatokat 2018. november 23. 13 óráig lehet benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.).

 

 • A pályázatokat két példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására”.

 

 • A Képviselő-testület az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót hirdeti ki nyertesként. Az elbírálásnál előnyt élvez azon ajánlattevő, aki a szerkesztési munkájába helyi tudósítókat, újságírókat is be kívánja vonni.

 

 • A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:
Download this file (újság pályázat.doc)újság pályázat.doc[ ]2985 kB

TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma (korábban Oktatási Minisztérium) által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.


 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.


Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

A pályázók köre:

 

Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2018/2019. tanév II. féléve, 2019/2020. tanév I. féléve)


“B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.


A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(2019/2020. tanév, a 2020/2021. és a 2021/2022. tanév)

 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

doktori (PhD) képzésben vesz részt

kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendégtanulói képzésben vesz részt.

 

A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. december 6.

A pályázók kiértesítésének határideje: 2018. december 10.


A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,

 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,

 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,

 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,

 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,

 • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,

 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,

 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.

 

 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az

Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi.


 

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.

 

Balmazújváros, 2018-10-05

 

 

Hegedüs Péter

polgármester

 

Mellékletek:
Download this file (Melléklet jövedelem igazolás.doc)Melléklet jövedelem igazolás.doc[Jövedelem igazolás]38 kB
Download this file (Melléklet közös háztartásban élők.doc)Melléklet közös háztartásban élők.doc[Melléklet a közös háztartásban élőkről ]22 kB
Download this file (palyazati_kiiras_a_2019.docx)palyazati_kiiras_a_2019.docx[\"A\" pályázati kiírás]26 kB
Download this file (palyazati_kiiras_b_2019.docx)palyazati_kiiras_b_2019.docx[\"B\" pályázati kiírás]28 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-02-22 van. PointLink.