Balmaz√ļjv√°ros kisfilm

Download it from Adobe. flv player

Kilenc helysz√≠nen zajlanak v√°rosfejleszt√©si munk√°latok Balmaz√ļjv√°rosban!

 

BŇĎvebben...

 

Kilenc helyszínen zajlanak városfejlesztési munkálatok Balmazújvárosban!

2013.11.07

Balmazújváros város Önkormányzata folyamatosan törekszik és tesz a település fejlŇĎdéséért, az itt élŇĎk és a városba érkezŇĎk megelégedésére egyaránt. (Kamilla fürdŇĎ fejlesztése, Semsey Kastély rekonstrukciója, Ifjúsági Ház létesítése, Önkormányzati utak fejlesztése, Egészségügyi Központ fejlesztése, Kerékpárutak fejlesztése).

A város legújabb - „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” címŇĪ és ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 kódszámú - projektje több szempontból is különlegesnek mondható.

Egyrészt a pályázatot megvalósítók köre miatt egyedi, hiszen az „egy mindenkiért, mindenki egyért” jegyében több szereplŇĎ is részt vesz a fejlesztésben, akik konzorciumban kapcsolódnak össze:

 Balmazújváros Város Önkormányzata mellett

·         Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó,

·         a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.,

·         a Balmazújváros KözmŇĪvelŇĎdéséért Alapítvány

·         és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Másik különlegessége pedig, hogy nem egy konkrét helyen valósul meg a fejlesztés, hanem a város több helyszínén is.  A projekt II. fordulós dokumentációja - hasonlóan többi „társához” - megfelelŇĎ elŇĎkészítŇĎ munkák után, pályázatként került beadásra az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez 2013. február 22. napján, majd a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. július 26. napján kelt levelében támogatásra alkalmasnak ítélte a projektet. Ennek köszönhetŇĎen a 2014.11.01-ig tartó munkálatokhoz az Európai Unió és a Magyar Állam 546.242.301,- Ft vissza nem térítendŇĎ támogatást biztosít, ami az elszámolható költségek 82,562665%-a.

A sok munkát, erŇĎt és kitartást követelŇĎ és végül tehát sikeresen záruló tervezési - pályáztatási szakasz után végre következhet a megvalósítás.

A projekt során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol a helyi lakosok, és a városba érkezŇĎ turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket.

A Polgármesteri hivatal közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még esztétikusabbá válik az egész városközpont.

A régióban méltán híres Semsey Kastély park esztétikai és kulturális funkciói bŇĎvülnek a tervezett felújítással. Az itt megrendezendŇĎ éves „Soft-elemek” (Nyári Kastélykerti Esték, bemutatók, iskolai programok… stb.) mindenképpen a város kulturális értékeit emelik.

A szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedŇĎ vállalkozók vitalitását kívánjuk erŇĎsíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó ŇĪrt kívánjuk betölteni, és a város gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatokat háttérbe szorítva. Az épület egyéb kulturális és közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is megvalósíthatóak a késŇĎbbiekben.

A város közvetlen központjában elhelyezkedŇĎ Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind közösségi, és esztétikai funkciókkal bŇĎvül a tervezett felújításnak köszönhetŇĎen. A kialakítandó tér a város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el szabadidejét.

A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelŇĎ, és közszolgáltatási funkciói bŇĎvülnek, mert a mai trendeknek megfelelŇĎen a város élhetŇĎbbé válik, és lehetŇĎség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések elŇĎtérbe helyezésére.

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, és a városba érkezŇĎ vendégek számára is. A tervezett jelzŇĎlámpás csomópontok tehermentesítése, és átalakítása leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról.

A MŇĪvelŇĎdési központ akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetŇĎség nyílik olyan elŇĎadók meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt megrendezett mŇĪsorokat, bemutatókat. A tervezett külsŇĎ felújítás viszont esztétikai funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik.

A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfŇĎképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, amiknek megépítése által megkönnyítjük az erre rászoruló lakosok helyzetét, és a helyi közlekedést is javítjuk.

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévŇĎ üzletház felújítása esztétikai funkció emelkedéssel jár, hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévŇĎ épület nagy hatást gyakorol a belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nŇĎ, hiszen a vásárló szem elŇĎtt tartja az épület állapotát is ahol vásárol.

Kedvezményezett:

Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.)

 

BŇĎvebben...

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-26 van. PointLink.