Ünnepi autóbusz különjáratok (2019. november 1-2.)

 

 

Ünnepi autóbusz különjáratok

Balmazújváros

2019. november 1-2.

 

 

 

 

Vasútállomástól indul

Köztemetőtől indul

III-I.-es útvonal

08:40

10:10

II.-es útvonal

09:30

11:05

 

 

 

III-I.-es útvonal

13:20

14:50

II.-es útvonal

14:10

16:00

 

 

 

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM 

1.)A településrendezési terv 2019. évi 1. sz. módosításáról

 

Balmazújváros város Településrendezési tervének „Keleti gazdasági zóna fejlesztését szolgáló” és

„Új intenzív városközponti terület kialakítását szolgáló” módosítás 2019. évi 1.sz. módosítás egyeztetési dokumentációjának bemutatására partnerségi/ lakossági fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel hívunk minden érintettet, és érdeklődőt. Az elkészült egyeztetési tervdokumentáció az önkormányzat honlapjáról letölthető. Az ezzel kapcsolatos vélemények- javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a városháza portáján, az ott elhelyezett gyűjtő dobozba leadhatók.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14. (csütörtök)  17. óra.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

  1. Balmazújváros keleti gazdasági zónájának fejlesztése.

A város keleti szélén, a hatályos településrendezési tervben kijelölt gazdasági területeket is magába foglaló ipari övezet kijelölése, új területek bevonásával, a megyei TrT-ben is szereplő (Debreceni és Böszörményi utakat összekötő) külső körgyűrű településrészt érintő szakaszának pontosításával, szabályozásával. A város keleti oldalán a jelenleginél nagyobb arányú gazdasági övezet kijelölésére van igény. Növelni szükséges az ipari területek fejlesztésére szánt terület nagyságát, ki kell építeni a gazdasági területet kiszolgáló közlekedési utat, melynek jó kapcsolatot kell biztosítani a Böszörményi úton keresztül, az M35 autópálya irányába, illetve a Tiszafüred- Debrecen vasútvonalon átvezetve, keleti irányba, a 33 sz. országos főút irányába, a tervezett BMW gyár felé.

  1. Új intenzív városközponti terület kialakítását

Új intenzív városközponti terület kialakítása a cél, a Veres Péter út- Csegei út- Tiszafüred-Debrecen vasútvonal- Soós Imre utca által határolt területen. A fejlesztési terület, a fentiekben körülhatárolt tömb északi fele, amely városközponti elhelyezkedése miatt alkalmasnak mutatkozik, intenzív- igényes lakókörnyezet kialakítására.

A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés menüpont alatt.

 

 

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM 

 

2.)Az új Településrendezési eszközök készítésének megindításáról.

Balmazújváros képviselő-testülete döntött arról, hogy a város 2002-évtől hatályos, több alkalommal módosított, de az eltelt évek alatt több vonatkozásban elavult Településrendezési eszközei helyett újat készít. E döntés alapján elkészül Balmazújváros:

Új Településfejlesztési koncepciója

Új Településszerkezeti terve

Új Helyi építési szabályzata és annak mellékletét képező kül- és belterületi szabályozási terve.

A fórumon bemutatásra kerülnek a terv készítését befolyásoló magasabb szintű tervek Balmazújvárosra vonatkozó elemei, az kiindulásként figyelembe veendő adottságok.

Vélemény és javaslatok adhatók az új településrendezési eszközök készítéséhez. Elsősorban az első ütemben készülő Új Településfejlesztési koncepció készítéséhez várunk most javaslatokat.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14. (csütörtök) 17. óra 30.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

 

A településfejlesztési koncepció célja

A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú távra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek.

A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének, fejlesztésének és vezetésének feltételeit. A koncepció alapján a települési önkormányzat és a helyi társadalom tagjai a közös célokra és értékekre összpontosítanak a társadalmi egyetértés alapján.

A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak programja, illetve a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés dokumentuma.

A Településfejlesztési koncepció célja: A település „küldetésének”, jellegének, a távlati fenntartható fejlesztés fő céljainak, stratégiai és cselekvési irányainak meghatározása, a társadalmi, gazdasági és környezeti (művi és természeti) szempontok integrálásával, együttes kezelésével, és ezzel a továbbtervezés megalapozása, mind a közösségi stratégiai-operatív, mind a rendezési-szabályozási tervezés számára, egyúttal a közös célok irányába mutató privát aktivitások generálása, illetve csatornázása.

 

A településfejlesztési koncepció feladata

A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, a közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására, valamint megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a hazai és nemzetközi fejlődési trendekhez.

A településfejlesztési koncepció hozzásegíti a döntéshozókat ahhoz, hogy megtalálják az optimális megoldásokat az erőforrások legjobb felhasználásához.

A településfejlesztési koncepció útmutatásul szolgál a döntési mechanizmus működtetéséhez, a tervezéshez és végrehajtáshoz, illetve az ellenőrzéshez szükséges szervezetek létrehozásához, a lakossági, a vállalkozói és egyéb csoportok, valamint a helyi politikai döntéshozók érdekeinek harmonizálásához.

A képviselő-testület gazdasági programot, oktatási, művelődési, kulturális, szociális, környezetvédelmi, egészségügyi és sport koncepciót dolgozott, illetve dolgoz ki, közép és hosszútávra, melyben a település igényeit fogalmazza meg a térséggel összhangban.

A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés menüpont alatt.

 

Eb zárlat és legeltetés tilalom elrendelése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának az illetékességi területen működő valamennyi település Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a 2019. október 08.-töl 2019. október 29.-ig tartó időszakra ebzárlatot és legeltetés tilalmat rendel el.

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

  • vadászebek
  • a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei
  • a katasztrófa-mentő ebek
  • segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától szántott 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

A legeltetés tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.

A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén 2019. október 08. - 13. között kerül sor a vadon élő húsevők őszi veszettség elleni, szíjon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében „A veszettség elleni védekezés részletes FVM rendelet” 8. §. (5) bekezdése szerint: „A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól.” szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet 8. §. (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területen az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmas köteles elrendelni.”

Dr Ficsor László járási hivatalvezető nevében és megbízásából eljárva:

Dr. Szegedi László

járási főállatorvos

 

KSH (egészségüggyel összefüggő felmérést)

 

KÖZLEMÉNY

 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez a településen

2019. szeptember 16. és december 16. között.

A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente.

Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá.

Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben.

A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes.

A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszerutalványt nyerhetnek.

 

Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019)

Honlap

www.ksh.hu/elef2019

E-mail cím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám

06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30; P: 8-14 óra)

 

Az ELEF2019 válaszadóinak egy kisebb csoportja számára az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet külön vizsgálatot szervez az egészséget nagyban meghatározó táplálkozási szokások megismerésére. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019) 200 településen zajlik 6287 személy megkeresésével. A vizsgálatot végző egészségügyi személyzet hivatalos igazolvánnyal rendelkezik. Minden OTÁP2019-ben részvevő köszönetképp okosórát kap.

Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019)

Honlap

www.ogyei.gov.hu/otap2019

E-mail cím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám

06-1-476-6455 (H-Cs: 8-16; P: 8-14 óra)

 

A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával.

A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor.

Budapest, 2019. szeptember 13.

 

Lakossági tájékoztató (útzár)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. október 10-én 19 órától 2019. október 11-én 7 óráig síncsere miatt a Bólyai utcai vasúti átjáróban teljes útzár lesz.

Szintén teljes útlezárás lesz 2019. október 17-én 21 órától 2019. október 18-án 5 óráig a Daru-Csegei úti vasúti átjáró karbantartása miatt.

Megértésüket köszönjük.

Jelentkezés elszármazottak találkozójára

Bővebben...

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata illetékességi területén légi szúnyoggyérítés keiül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2019. július 11. napja, a polgári napnyugtát megelőző időszakban

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap, 2019. július 12.-13 napja

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: Deltasect 1,2 ULV

A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja.

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Balmazújváros, 2019. július 4.

Hegedüs Péter
polgármester

 

 

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL

Hamarosan megkezdődik a nyári szünet, az iskolai próbatételek után a jól megérdemelt pihenésé lesz a főszerep. A megyei bűnmegelőzési osztály a balesetek, bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbi néhány tanáccsal kívánja segíteni, hogy a nyári szünidő valóban a pihenésnek, a regenerálódásnak és ne a kárrendezésnek, vagy az orvosi rendelők, kórházak látogatásának az ideje legyen.

Kedves Szülők!

Anyagi és egyéb lehetőségeink figyelembevételével gondolják át, milyen táborozásra, kikapcsolódásra van lehetőség! A gyerekkel együtt készítsünk programtervet nyárra! Nézzék meg milyen nyári ifjúsági programokkal szolgálnak a művelődési otthonok, programirodák, milyen kirándulások, sportolási lehetőségek vannak. Családdal, barátokkal, szomszédokkal összefogva szervezzék meg a gyermekek váltott felügyeletét. Kirándulás, mozi látogatás, közös sportolás, strandolás mind-mind hasznos program lehet.

Figyeljenek arra is, ha elmennek otthonról, gondosan zárják be az ablakot, ajtót! A szúnyogháló vagy a nyitva hagyott bukóablak nem véd a betörők ellen. A lakáskulcsot soha ne tegyék látható helyre! A gyermek ne hordjon nyakában kulcsot, illetve a hátizsák oldalára se helyezze ki!

Hamarosan kiosztják az iskolákban az éves teljesítményt tükröző bizonyítványokat. Lehet, hogy a bizonyítvány nem lesz olyan eredményes, mint ahogyan azt várták. Gyermekük esetleg megijedhet a számonkéréstől, eluralkodhat rajta a félelem, szorongás, kerülni szeretné a családi konfliktust, így a lelki gondok esetleg arra indítják, hogy elcsavarogjon otthonról. Talán még most sem késő, hogy tájékozódjanak az osztályfőnöktől, így senkit sem érhet meglepetés. Próbáljanak meg a pedagógusokkal és a gyerekekkel közösen konstruktív megoldást találni a tovább lépésre.

A fiatalok ebben az időszakban több időt töltenek számítógép, okostelefon és táblagép közelében, ezért lényeges, hogy tisztában legyenek az internet használatának veszélyeivel. A nyári szünetben is védjék a fiatalokat az internet káros hatásaival szemben is. Egyrészt bizonyos tartalmak veszélyt jelenthetnek a kiskorúakra, másrészről pedig chateléskor az ismeretlen beszélgetőpartner akár személyes találkozóra is hívhatja a gyenneket, amely szintén kockázatot rejthet magában. Ezért is kulcsfontosságú a szülői odafigyelés!

Kiemelten fontos továbbá, hogy csak azokra a helyekre menjenek a gyermekek játszani, barátokkal közösen szórakozni, ahová a szülők elengedték, és figyelmeztessék őket, hogy a megbeszélt időre minden esetben érjenek haza. Fontos felhívni a kiskorú figyelmét arra is, ha nem tud hazaérni időben, értesítse szüleit, hogy feleslegesen ne aggódjanak!

Hangsúlyozzuk gyermekünknek, hogy a közlekedési szabályokat gyalogosan, kerékpárral és gördeszkával is tartsa be, mert ezzel életét, testi épségét óvhatja meg.

Kedves Fiatalok!

A szünidőben fontos, hogy a szüléitekkel megbeszélt időpontokhoz tartsátok magatokat, mindig tudjanak arról, hogy hol vagytok.

Sport, játék, strandolás közben is vigyázzatok értékeitekre. Fürdőzés közben se hagyjátok őrizetlenül a holmikat, csak a legszükségesebb dolgokat vigyétek magatokkal. Szabadvizek mentén csak a kijelölt fürdőhelyen történő strandolás a biztonságos. Felhevült testtel, teli gyomorral, bódult állapotban, soha ne menjetek a vízbe. A természetes vizekben, bányatavakban, víztározókban történő fürdőzés kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

A nagy melegben, hőségben a figyelem csökkenhet, ezért a közlekedésnél fokozottan ügyelni kell a szabályok betartására!

Figyeljetek értékeitekre! Amennyiben utcán ismeretlen személy a mobiltelefon átadására akar rávenni benneteket, forduljatok egy felnőtthöz, bátran szólítsátok meg az egyenruhás rendőrt, kérjetek tőle segítséget.

Legyetek óvatosak az idegen „segítségkérőkkel”. Sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsatok vele, ismeretlen autójába soha ne szálljatok be! Ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a szülőknek.

Néhány tanács az internetet használó gyerekek számára:

  • Kezeljétek óvatosan azokat, akik a világhálón veszik fel veletek a kapcsolatot!
  • Ne tegyetek közzé és ne osszatok meg kihívó képet, valamint személyes információt (adatot, képet stb.) sem!
  • Fogadjátok el, ha a szülők biztonsági szűrőt állítanak be a gépen, ezzel felügyelve, korlátozva a nethasználatot. Ez a ti érdekeiteket szolgálja, használatukkal nagyobb biztonságban lesztek az online világban.

pihenést, kellemes és biztonságos kikapcsolódást kíván a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

TEGYÜNK KÖZÖSEN BIZTONSÁGUNKÉRT!

 

Mellékletek:
Download this file (Sminoltaber19062610510.pdf)Sminoltaber19062610510.pdf[ ]270 kB

Kábítószer-ellenes Világnap

Az ENSZ döntése alapján június 26-át 1987 óta Kábítószer-ellenes Világnapként tartjuk számon. A világnap célja felhívni a figyelemet a drogfogyasztás veszélyeire és a kábítószer-kereskedelem elleni harc fontosságára.
 
Mit is nevezünk kábítószernek?
 
Kábítószer (drog): minden olyan anyag, amely a szervezetbe kerülve az agyra hat és módosítja annak működését. Drognak tekintjük azokat az anyagokat, szereket, amelyek szervezetünkbe jutva módosítják gondolkodásunkat, érzelmeinket, viselkedésünket.
 
Mi a drogfüggőség?
 
Drogfüggőségről akkor beszélhetünk, ha valaki állandó sóvárgást érez egy adott szer után, a szer használatát nem tudja kontrollálni, mert a drog elhagyása testi és lelki, úgynevezett elvonási tüneteket okoz nála. Ez utóbbiak miatt az illető nem tudja abbahagyni a szer használatát. Egyfajta kényszeres használatról is beszélhetünk, hiszen az is jellemző, hogy a függő annak tudatában is folytatja a szer használatát, hogy tudja, az milyen súlyosan károsítja egészségét.
 
A drogfüggőség okai
 
A függőség, azaz a drogbetegség elsősorban érzelmi probléma, az érzelmi élet súlyos zavaraival jár. Kialakulásának egyik alapvető tényezője a családpatológia, azaz hogy az adott embert csecsemő- és kisgyermekkorában milyen traumák érték az anya-gyerek, illetve a későbbiekben az anya-apa-gyerek kapcsolati hálóban. A diszfunkcionálisan működő családok a későbbi drogfogyasztás fő rizikófaktorai.
 
A másik fő ok, mikor a személyiség defektusai, konfliktusai egybeesnek a drog elérhetőségével és egy krízishelyzettel (egy pubertás gyerek esetében például egy válással). Az ilyen családokban a hiány és a veszteség élményei uralkodnak, amelyek miatt a drogfüggőség könnyebben kialakulhat.
 
A pszichés-környezeti faktorok mellett ma már ismert az is, hogy drogfüggőknél egyfajta genetikai sebezhetőség is kimutatható. Az ilyen embereknél az úgynevezett agyi jutalmazó rendszerek működése deficites, azaz nem tudnak kellő örömöket átélni, nem tudják kellően élvezni az "élet ízét". Ezeknél az embereknél a drogfogyasztást egy sikertelen öngyógyítási kísérleteként is felfoghatjuk. A drogfogyasztás nem csak örömszerzésre, de kín kerülésre is használható.
 
A drogfüggőség tünetei
 
Jellemző tünet az állandó sóvárgás, az addiktív keresés, mely a szenvedélybetegekre jellemzően az egész személyiséget átalakítja. Ugyancsak tipikus szimptóma a magatartásváltozás, a hazudozás, a családtól való eltávolodás, az elhanyagolt megjelenés, a sajátos öltözködés, a piercingek és tetoválások megjelenése, majd a testi leromlás, a pupillák tágulása vagy szűkülése, a visszahúzódó vagy agresszív, impulzív, paranoid megnyilvánulások. Ugyancsak intő jel lehet különböző tárgyak eladása, a pénzlopás. A folyamat rosszabbodását a rendőrségi, kriminális ügyek is jelzik.
 
A drogfüggőség kezelése
 
A drogkezelés mottója, hogy a drog helyett nincs semmi, a drog van valami helyett. Ha tehát a kezelés során megtalálják a "valamit", van remény a felépülésre. Az ugyanakkor tény, hogy szenvedélybetegségből meggyógyulni nem lehet, de absztinencia, illetve a drogfogyasztás jelentős csökkentése elérhető. Ez egy hosszadalmas folyamat, melynek első lépése lehet a környezetből való kiemelés, kórházi diverzifikálás. Ha viszont ezt nem követi speciális rehabilitáció - fél-egyéves időtartammal - akkor a visszaesés szinte 100 százalékos.
 
A problémára egyébként nagyon pontos "az orvos kezel, a közösség gyógyít" állítás, ugyanis a drogbetegség kezeléséhez szomato-pszicho-szociális és spirituális szintű kezelésre egyaránt szükséges. Tehát a civil szféra, az egyház, az öngyógyító közösségek szerepe rendkívül fontos, akár az, hogy családi háttér nélkül sem lehet igazán tartós felépülésről beszélni, ezért a család bevonása is alapvető.
 
(forrás: www.hazipatika.com, képek: inetrnet)
 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
TEGYÜNK KÖZÖSEN BIZTONSÁGUNKÉRT!

Sajtóközlemény ÉSZAK-HAJDÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0004

Bővebben...

Sajtóközlemény

ÉSZAK-HAJDÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0004

2019/06/05

 

Bővebben...

Az Együttműködési Megállapodás aláírásával megalakult a 24 tagú Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Paktum. A Balmazújváros Város Önkormányzata által vezetett konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 700 millió forintot fordíthat a balmazújvárosi, a hajdúböszörményi és a hajdúnánási foglalkoztatási helyzetének javítására 2021. novemberéig.

 

A három járást alkotó önkormányzatok, intézmények és szervezetek a mai napon aláírt paktum dokumentumban vállalták, hogy feltárják az észak-hajdúsági terület foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához és a humánerőforrás fejlesztéséhez, ezen együttműködéssel közösen segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz.

 

Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános és kiemelt célja:

a) a paktumtérséget alkotó három járásban élő, aktív korú, de különböző okokból jelenleg nem foglalkoztatott embereket visszavezessék az elsődleges munkaerőpiacra, azaz összehangolják a három járás gazdasági szereplőinek foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseit;

b) felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévő területi és/vagy társadalmi foglalkoztatási hátrányokat, egyenlőtlenségeket, hogy ezen célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot;

c) a helyi vállalkozások igényeinek pontos feltérképezésével párbeszédet kezdeményezzenek a paktumtérség munkaerő-piaci helyzetével, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatban;

d) a térségi munkaerőpiac rugalmas menedzsmentjének kialakítása, a kereslet és kínálat folyamatos összehangolása; közös megoldások keresése a folyamatosan változó munkaerőpiaci problémákra;

e) kiemelt fontosságú a közép- és felsőfokú oktatási intézmények mellett a foglalkoztatók intenzívebb bevonása egyrészt a különböző típusú-szintű szakmai képzésekhez alkalmas, valódi gyakorlóhelyek biztosítása érdekében;

f) hatékonyan használják fel a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.

Az „Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés” című projekt bruttó elszámolható összköltsége 700 000 000.- Ft, amely az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának finanszírozásában valósul meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és Balmazújvárros Város Önkormányzata által benyújtott pályázat keretein belül többek között 455 fő foglalkoztatása támogatható, képzésbe közel 150 fő vonható be, emellett egyéb szolgáltatás igénybevételére több mint 300 fő jelentkezhet. A közvetlen célcsoportot a három járás hátrányos helyzetű munkanélküli lakosai jelentik. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők. Azonban az 50 év felettiek, a GYED-ről, GYES-ről visszatérők, a gyermeküket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és a megváltozott munkaképességűek számára is kínál a program foglalkoztatást vagy képzést elősegítő támogatást.

A most 24 taggal megalakult paktumszervezet továbbra is várja a csatlakozni kívánó munkáltatókat és egyéb foglalkoztatási partnereket.

További információ: www.hajdusagipaktum.hu

Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény
Nyitórendezvény

Bővebben...

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-12-07 van. PointLink.