Egyenlő Bánásmód Hatóság decemberi ügyfélfogadási időpontjai

   

 Bővebben...

Temetői járat (mindenszentek)

 

BALMAZÚJVÁROS

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat,

hogy a Halottak napi forgalom lebonyolításához

autóbusz-közlekedésünket az alábbiak szerint biztosítjuk

2017. november 1-én

 

 

Vasútállomástól indul

Temetőtől indul

III-I.-es útvonal

08:40

10:10

II.-es útvonal

09:30

11:05

 

 

 

III-I.-es útvonal

13:20

14:50

II.-es útvonal

14:10

16:00

 

A temetői járat útvonala megegyezik a helyi járati

autóbusz útvonalával.

 

Debrecen, 2017. október 30.

 

 

ÉMKK. Zrt.         

Értesítés hulladékszállítás változásról (2017. október 23)

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Balmazújváros Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy a 2017. október 23-i hulladékszállítás, az ünnepre való tekintettel elmarad:

helyette október 21-én (szombaton)

történik a hulladékok elszállítása.

Az edényzeteket reggel 6 óráig, a megszokott helyre, kérjük kihelyezni.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Közmeghallgatás (2017. október 18.)

MEGHÍVÓ

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t  

 

tart az alábbi napirendi pontokban:

1. Napirendi pont:

Puszta-Konzerv Kft. által kezdeményezett rendezési terv módosítás, ahol az IG-3X építési övezet kiterjesztését kéri a tulajdonában lévő 085/44 hrsz-ú területre is.

Módosítást megelőző előzetes tájékoztató.

2. Napirendi pont:

A Rózsa Péter balmazújvárosi lakos által kezdeményezett 0461/29 hrsz-ú ingatlan építési övezetéhez kapcsolódó rendezési terv módosítás.

Módosítást megelőző előzetes tájékoztató.

3. Napirendi pont:

Balmazújváros településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének jóváhagyás előtti munkaközi tájékoztatója.

 

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

 

A közmeghallgatás ideje: 2017. október 18. (szerda) 8.30 óra

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetőség van kérdések, javaslatok megtételére.

 

Balmazújváros, 2017. október 10.

dr. Veres Margit

                                                                                    polgármester      

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése (2017.10.03-2017.10.24.)

Hajdú-Bihar Megyei KORMÁNYHIVATAL

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: HB-05/ÉÁO/02307-3/2017. Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Ügyintéző: Dr Nagy Ferenc Hiv. szám: ÉFÁT/362/2017.

Telefon: (+36 52) 550-386 Melléklet: -

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről hivatalból indult eljárás során elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A Járási Hivatal illetékességi területén működő valamennyi települési Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a

2017. október 03.-tól 2017. október 24.-ig

tartó időszakra

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek ei.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom végrehajtásakor a „A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában leírtaknak megfelelően kell eljárni, különös tekintettel a következőkre:

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy keli tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

 • vadászebek

 • a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei

 • a katasztrófa-mentő ebek

 • a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.

Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánítom.

Jelen eljárás díj- és illetékmentes.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályához (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de a Járási Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1 sz.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

I N D O K O LÁS

A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén 2017. október 03. - 08. között kerül sor a vadon élő húsevők őszi veszettség elleni, szájon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében a Rendelet 8. § (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni."

A fentiekre való tekintettel a Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27. § (1) bekezdés d) pontjában és 51. § (3) bekezdésének c) - d) pontjában valamint „A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről1 szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § g) pontjában, 14. § (5) bekezdésében illetve 18. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, a Rendelet 8. § (5) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

A határozat kiadása „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A § (6) bekezdésének aa) pontja alapján eljárva, a 71. § (1) bekezdésének, illetve 72. § (1) bekezdésének megfelelően történt.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 7/2017. (iíl.1.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője jogosult.

A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Éltv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt, mivel az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelő járványügyi intézkedésnek minősülnek.

A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.

Hajdúböszörmény, 2017. szeptember 26.

Dr Ficsor László járási hivatalvezető nevében és megbízásából eljárva:

 

Dr Szegedi László járási főállatorvos

Erről értesül:

 1. Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. sz.) - KÉR-en keresztül

 2. Az érintett települési önkormányzatok jegyzői címjegyzék szerint - e-mailben

 3. Előadó

 4. Irattár

Mellékletek:
Download this file (201709261519.pdf)201709261519.pdf[ ]179 kB

Látássérültek számára indul a várva várt OKJ-s gyógymasszőr képzés

 

 

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) uniós támogatással 2017. őszétől OKJ-s gyógymasszőr (OKJ 54 726 04) képzést szervez látássérültek számára. A modellprogram keretei között a VGYKE-nek és az együttműködő felnőttképző intézménynek lehetősége nyílik egy speciális csoport elindítására, a gyógymasszőr képzés felkarolására és a szakma látássérültek által végzett elismertségének növelésére! Tehát 14 év elteltével akadálymentesített körülmények között, mentori támogatással csak látássérültek számára indul gyógymasszőr képzés!

A képzés ingyenes, de rendkívül komoly feltételekhez kötött.

A regisztrációt követően többkörös felvételi elbeszélgetésen, tudásszint-mérésen és alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a jelentkezőknek. A jelentkezési lap kitöltése mellett a feltüntetett mellékletek, igazolások és határozatok mindegyikét értelemszerűen csatolni szükséges.

A jelentkezés alapvető feltételei:

 • jelentkezési lap hiánytalan kitöltése és a megjelölt mellékletek csatolása,

 • érettségi bizonyítvány,

 • megváltozott munkaképességet igazoló határozat és szakvélemény, első sorban komplex vizsgálatról, (ha csak régebbi vizsgálati eredmény áll rendelkezésre, akkor azt kérjük csatolni)

 • fogyatékossági támogatás vagy vakok személyi járadékáról szóló határozat.

A jelentkezésnél előnyt jelent:

 • jó fizikum és állóképesség

 • önálló közlekedés, önellátás

 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

 • alapszintű számítógép és internet használat

 • empatikus, nyitott, kedves személyiség

 • idegen nyelv ismerete vagy nyelvvizsga bizonyítvány

Jelentkezési adatlap letölthető a www.vgyke.com oldalon

Jelentkezéseket postai úton várjuk 2017. szeptember 30-ig.

Cím:

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Budapest, 1380 PF: 1075.

 

További információ és felvilágosítás:

A VGYKE irodájában: 1146 Budapest, Hermina u. 57.

tel: 06 1/384 55 41 vagy 06 70/387 52 67 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Információk a képzésről:

A képzés helyszíne: Budapest, (kollégiumi elhelyezést igény szerint biztosítunk).

A képzés várható időtartama: 2017. októberétől 2018. áprilisig bezárólag - 8 hónap. Ez heti 25-30 óra intenzív elméleti és gyakorlati oktatást ölel föl. Elektronikus, akadálymentes tananyagot biztosítunk.

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT - AUTÓMENTES NAP

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT

AUTÓMENTES NAP

2017. szeptember 22.

Gyülekező: 8 óra

Veres Péter Kulturális Központ előtti tér

 

CSAPAT NEVE:  CSAPATKAPITÁNY:
1. Balmazovi Postáné Ónosi Mária
2. Reál-Margit Zsupos Attila
3. Biciklikormány  Csiha Gábor Csaba
4. Svábkerék Prémné Lajter Éva
5. Vidám csajok Szabó Lászlóné
6. Babtista Tevékeny Szeretet Misszió Dobi Kata
7. Bűbájos boszorkák Székely Imréné
8. Zen-Ész Nagy Sándor
9. Harci sebesség dr. Tiba István
   
10. Nagy-Sziki Hagyományőrző Néptáncosok Szarvas Imréné
11. Kishimes Biciklis Hadosztály Kányási Edina
12. 10.-esek Takács Imre
13. Gimi 11/a. Kapitány Norbert
14. Daru-bringások Pokrócz Péter
15. Kalmárosok Boda Katalin
16. Központi Leiter Zotmund
17. Buglyók Buglyó Máté

 

ESŐKABÁTOT, jókedvet mindenki hozzon magával!

Ajánljuk, hogy kényelmes ruhába, rétegesen öltözzetek fel!

Láthatósági mellény nem hátrány, hisz egy rövid szakasz / állomáshely

a városon kívül lesz!

 

Az izmaidaon kívül tudd, hogy a kreativitásodra és a tudásodra is szükséged lesz!

 

A végállomás, ahol egytál étel és üdítő vár mindenkit az IFI-ház!

 

Az eredményhirdetés kb: 15-16 óra között várható!

 

BRINGÁRA FEL!

 

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!

 

A szervezők nevében: Takács Erika

Közmeghallgatás (2017. október 2. )

MEGHÍVÓ

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t  

 

tart az alábbi napirendi pontokban:

1. Napirendi pont:

Puszta-Konzerv Kft. által kezdeményezett rendezési terv módosítás, ahol az IG-3X építési övezet kiterjesztését kéri a tulajdonában lévő 085/44 hrsz-ú területre is.

Módosítást megelőző előzetes tájékoztató.

2. Napirendi pont:

A Rózsa Péter balmazújvárosi lakos által kezdeményezett 0461/29 hrsz-ú ingatlan építési övezetéhez kapcsolódó rendezési terv módosítás.

Módosítást megelőző előzetes tájékoztató.

3. Napirendi pont:

Balmazújváros településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének jóváhagyás előtti munkaközi tájékoztatója.

 

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

 

A közmeghallgatás ideje: 2017. október 2. (hétfő) 9.00 óra

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetőség van kérdések, javaslatok megtételére.

 

Balmazújváros, 2017. szeptember 20.

 

Dr. Veres Margit

polgármester      

Felhívás - emlőszűrő vizsgálat

Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti
balmazújvárosi hölgyeket, hogy számukra
2017. szeptember 22-27. között Debrecenben

emlőszűrő vizsgálat szerveződik

vizsgálat INGYENES, minden érintett
hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejének megjelölésével.

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el szűrővizsgálatra!

 

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál,
a helyi védőnői szolgálatnál,
vagy a Kenézy
Emlőcentrumnál

(Debrecen, Jerikó u. 17-19. tel:52/536-865)

Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Balmazújvárosi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Tartalékos és szerződéses katonákat toboroz a honvédség

Több mint kétszáz fő jelentkezett eddig Hajdú-Bihar megyéből területvédelmi tartalékos katonának. A Magyar Honvédség új, területi alapon szervezett tartalékos rendszerébe járásunkból is várják az érdeklődőket.

 

Napjainkban egyre több helyen lehet találkozni azzal a megállapítással, hogy a katonai pálya egyre népszerűbb a munkát keresők körében. Az elmúlt időszakban megemelt illetmény és a fejlődő jövedelemrendszer, illetve a stabil és biztos munkahely lehetősége sokaknak vonzóvá teszi az egyenruhás szolgálatot. Azt talán kevesebben tudják, hogy a honvédségben lehetőség van olyan szolgálatot is vállalni, amelyet iskolai tanulmányok vagy meglévő munkahely mellett is lehet végezni. Ez pedig nem más, mint a tartalékos szolgálat, amelyről Nagy Zoltán alezredessel, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokával beszélgettünk.

 

- Mostanában a médiában gyakran esik szó a Magyar Honvédség tartalékos rendszeréről. Mit kell erről pontosan tudnunk?

 

- Az Alaptörvény értelmében Magyarország biztonságának három pillérét a Magyar Honvédség ereje, a szövetségi rendszer és az állampolgárok hazafias elkötelezettsége, áldozatvállalása jelenti. Ezek egymással szoros összefüggésben állnak, a honvédelmi vezetésnek pedig eltökélt célja, hogy a tartalékos rendszeren keresztül tovább erősítse az állampolgárok részvételét a haza védelmében. A tartalékos rendszer korábbi formáját 2011-ben újították meg, ekkortól beszélhetünk önkéntes műveleti, illetve önkéntes védelmi tartalékos szolgálatról. Az idei évtől pedig a rendszert kibővítették egy új, területi elven szerveződő önkéntes területvédelmi tartalékos kategóriával. A honvédelmi vezetés egyik célja, hogy ne legyen a magyarországi megyékben olyan járás, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel. Éppen ezért az ország valamennyi járásában és fővárosi kerületében területi elven szerveződő, úgynevezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok alakulnak, melyekhez bárki csatlakozhat, akik lakókörnyezetük és közösségük érdekében készek a biztonsági kihívásokra reagálni.

 

- Milyen feladatban vehetnek részt a területvédelmi tartalékosok?

 

- Az állomány feladatát képezheti többek között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken. Nagyon fontos kiemelni, hogy a területvédelmi tartalékosok felkészítése és az alkalmazása a lakóhelyéhez legközelebb, lehetőség szerint alapvetően helyben történik a járásban, esetleg a megyén belül, évente összesen 20 napban.

 

- Lehet –e arról többet tudni, hogy milyen juttatások járnak mindezért?

 

- Igen, természetesen lehet. Az önkéntes tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

 

- Hogy áll a rendszer „kiépítése”, mennyien jelentkeztek eddig a szolgálatra?

 

- Örömmel mondhatom, ahogy egyre jobban megismerik az emberek a lehetőséget, annál többen keresik fel a toborzó irodát. Eddig a megyéből közel háromszázan regisztráltak, és kezdték meg a felvételi eljárást. Most már a toborzással és a jelentkeztetéssel párhuzamosan az alkalmasság vizsgálatok megszervezése, illetve a szerződéskötések előkészítése is napi feladattá vált, azaz elmondható, hogy intenzív szakaszához érkezett a területvédelmi tartalékos rendszer feltöltése. Legutóbb sajtónyilvános eseményen 20 fő kötötte meg szerződését, akik között a 100. hajdúsági területvédelmi tartalékos katona is aláírta vállalását. Közülük, akik a civil életükkel, hivatásukkal, tanulmányaik folytatásával össze tudják egyeztetni, már az ősz folyamán részt vesznek az első kiképzésükön, illetve megkapják a tartalékos szolgálat ellátásához szükséges felszereléseiket.

 

- Egy utolsó, ám igen fontos kérdés. Hogyan lehet jelentkezni katonának?

 

- A katonai pályára történő toborzás folyamatos, a honvédséghez csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Várjuk a tartalékos szolgálatra jelentkezőket, de ugyanúgy várjuk azokat is, akik szerződéses katonaként szeretnének bekerülni a seregbe. Érdeklődni, illetve jelentkezni a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve interneten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon lehetséges.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-12-12 van. PointLink.