PARTNERSÉGI / EGYEZTETÉS /2023. OKTÓBER (BALMAZÚJVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (ITS) 2023. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT CÉLRENDSZERÉNEK, AKCIÓTERÜLETEINEK, TERVEZETT PROJEKTJEINEK BEMUTATSA, MEGVITATSA)

PARTNERSÉGI / EGYEZTETÉS /2023. OKTÓBER

BALMAZÚJVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (ITS) 2023. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT CÉLRENDSZERÉNEK, AKCIÓTERÜLETEINEK, TERVEZETT PROJEKTJEINEK BEMUTATSA, MEGVITATSA.

Bővebben...A partnerségi egyeztetés célja, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak és véleményt nyilváníthassanak, javaslatokat tehessenek Balmazújváros Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatának készítése közben megfogalmazott célrendszeréről, a lehatárolt - lehatárolni javasolt akcióterületekről, és az akcióterületeken belül javasolt projektekről. A bemutatásra kerülő anyaggalJ kapcsolatos vélemények- javaslatok írásban a városháza portáján, az ott elhelyezett gyűjtő dobozba leadhatók, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre 2023. november 16.-ig küldhetők.

Településrendezési terv módosítás 2023.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSRE

 Balmazújváros Településrendezési eszközök módosításáról

Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése

I. ütemhez kapcsolódó módosítás

K-V-1 ÉS K-V-3 TÁROZÓ FEJLESZTÉSE

2023.

A Településrendezési eszközök módosítását igénylő beruházás célja:

Magyarország síkvidéki területein a vízvisszatartás fejlesztésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, a vízháztartás javítása a társadalmi, gazdasági, ökológiai és mikroklimatikus előnyök érdekében.

Cél tehát a vízhasználattal és vízbevezetéssel összefüggő társadalmi-gazdasági igények kielégítése, figyelembe véve az ökológiai szempontokat is.

A vízvisszatartás fejlesztése segíti a klímaváltozás káros hatásainak mérséklését és csökkenti a vízzel kapcsolatos kockázatokat. A 2016-2018 között készült síkvidéki tározás-fejlesztési tanulmánytervek alapján, mely 22 helyszínen vizsgálta síkvidéki vízvisszatartási lehetőségek megvalósítását, fejlesztését, szakmai sorrend felállítását követően jelen előkészítési projekt keretében 7 síkvidéki vízpótló és tározási fejlesztés előkészítése történik meg. A fejlesztések 3 vízügyi igazgatóság (TIVIZIG, KÖTIVIZIG és KÖVIZIG) területén új tározók létesítését és meglévő holtágak és medertározási lehetőségek rekonstrukcióját célozzák, melyek összesített víztározási kapacitása meghaladja a 24 millió m3-t.

A fejlesztések eredményeként nő tehát a visszatartható édesvíz mennyisége, így mérséklődnek a vizeik többletéből vagy hiányából adódó kedvezőtlen hatások.

A tervezett létesítmények többes cél kielégítésére szolgálnak, melyek a gazdasági célú vízigények kielégítése, a terület ökológiai vízigényének biztosítása, valamint a belvizek tározása és felhasználásának biztosítása.

Bővebben...

-        A gazdasági-társadalmi vízigény biztosítása

-        A síkvidéki területekről nagyobb arányú gravitációs vízelvezetés biztosítása, vízigények gravitációs biztosítása

-        A belvízgazdálkodás feltételeinek megteremtése, a bel- és csapadékvizek visszatartási lehetőségének, vízhiányos időszakban pedig a vízpótlás lehetőségének biztosításával, a térben és időben diverzifikált tározási és a vízvisszatartási lehetőségek biztosítása

-        Többletvizek biztosítása ökológiai célokhoz, az ökológiai szolgáltatások javítása érdekében

-        A védett természeti értékek védelméhez szükséges rendkívüli vízpótlás lehetőségének megteremtése

-        A térség fenntartható ökológiai és vízgazdálkodási állapotának kialakítása és javítása

 

 

A tározó egy tó rendszer része, mely eredetileg öntöző víz- és belvíztározónak épült, halastavi hasznosítással. Jelenleg a tározó műszaki paraméterei és a létesítményeinek állapota nem teszi lehetővé az üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszintektől magasabb vízszint tartását, illeszkedve a megnövekedett vízigényeknek. Cél a magasabb vízszint biztosítása, melyet a keleti-főcsatorna vízszintje megenged.

Az önkormányzat honlapján a „Településrendezés/ Településrendezési terv módosítás” menüpont alatt, a tervdokumentáció megtekinthető és azzal kapcsolatban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Email címre 2023. október 27.-ig  véleményt lehet küldeni.

Mellékletek:
Download this file (TRE_mod2023_M1_Balmazujvaros.pdf)TRE_mod2023_M1_Balmazujvaros.pdf[ ]45812 kB

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM

Balmazújváros Helyi építési szabályzat 3. melléklet (Gazdasági övezetek beépítésének előírásai elnevezésű) 3. táblázat 11. sorának „elírás javítása”

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kor. rendelet alapján, az új Településrendezési eszközök javaslatainak bemutatása és partnerségi véleményezése nem személyes találkozással egybekötött lakossági fórumon történik. A tervdokumentáció az önkormányzat honlapjáról tölthető le, és elektronikus úton (e-mailben véleményezhető.)

B almazújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Globál Green Europe Kft. Puszta Konzervüzem jelzése (figyelem felhívása) alapján a Helyi Építési Szabályzat 3. melléklet (Gazdasági övezetek beépítésének előírásai elnevezésű) 3. táblázat 11. sorának hibás rajzi feldolgozás miatti „elírás javítás” folyamatának megindításáról határozott, hogy annak eredményeként a Hész. mellékletét javító rendelet mielőbb hatályba léphessen.

Bővebben...

Ez úton kérjük a város lakosságát, vállalkozóit, érdekképviseleti szerveit, tekintsék át az önkormányzat honlapjára feltöltött tervdokumentációt, és véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket elektronikus úton (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre juttassák el az önkormányzathoz.

A véleményezésre 2021. szeptember 21.-ig van lehetőség.

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM Az új Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) elkészült dokumentációjának, javaslatainak bemutatása, véleményezése

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet alapján, az új Településrendezési eszközök javaslatainak bemutatása partnerségi véleményezése nem személyes találkozással egybekötött lakossági fórumon történik. tervdokumentáció önkormányzat honlapjáról tölthető le, és elektronikus úton (e-mailben véleményezhető.)

Balmazújváros képviselő-testülete döntött arról, hogy a város 2002-évtől hatályos, több alkalommal módosított, de az eltelt évek alatt több vonatkozásban elavult Településrendezési eszközei helyett újat készít. E döntés alapján elkészült és jóváhagyásra került Balmazújváros új Településfejlesztési koncepciója.

A Koncepcióban meghatározott elvek és elhatározások figyelembe vételével kidolgozásra került Balmazújváros

Új Településszerkezeti terve

Új Helyi építési szabályzata és annak mellékletét képező kül- és belterületi szabályozási terve.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

- 2021 -

Ez úton kérjük a város lakosságát, vállalkozóit, érdekképviseleti szerveit, tekintsék át az önkormányzat honlapjára feltöltött tervdokumentációt, és véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket elektronikus úton (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre juttassák el az önkormányzathoz.

A véleményezésre február 25.-ig van lehetőség.

A tervezett változások bemutatását az dokumentáció II. kötetének (Alátámasztó javaslatok 1.2. fejezete 34-56 oldalak tartalmazzák, mely ismertetés önállóan is felhelyezésre került, az önkormányzat honlapjára!

Mellékletek:
Download this file (III_Szerkezeti_tev_Balmazujvaros_2021_ed.pdf)III_Szerkezeti_tev_Balmazujvaros_2021_ed.pdf[BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - 2021 - ]16729 kB
Download this file (IV_HESZ_Balmazujvaros_2021_ed.pdf)IV_HESZ_Balmazujvaros_2021_ed.pdf[ BALMAZÚJVÁROS VÁROS Helyi Építési Szabályzata ]4232 kB
Download this file (SZ1_Szabalyozas_kulterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf)SZ1_Szabalyozas_kulterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf[Balmazújváros Szabályozási Terve Külterület]3265 kB
Download this file (SZ2_Szabalyozas_belterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf)SZ2_Szabalyozas_belterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf[Balmazújváros Szabályozási Terve Belterület]2785 kB
Download this file (Valtozasok_bemutatasa_TRE_Balmazujvaros_2021_ed.pdf)Valtozasok_bemutatasa_TRE_Balmazujvaros_2021_ed.pdf[ BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT ]34879 kB

Balmazújváros Város Településfejlesztési Koncepciója

    

Felhívás Balmazújváros Város Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójának véleményezésére, partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk a lakosságot, a településen működő érdekképviseleti szervezeteket, civil szervezeteteket, gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket, hogy elkészült a település Településfejlesztési Koncepciójának tervezete.

Az Önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a képviselő-testület 13/2017. (III. 22.) helyi rendelete alapján a Koncepció tervezetét partnerségi egyeztetésre bocsátja.

Felhívjuk a fentebb felsorolt személyek, szervezetek figyelmét, hogy a Településfejlesztési Koncepcióhoz 2020. október 12. napjáig partnerségi véleményt fogalmazhatnak meg.

A véleményeket írásban lehet megtenni papír alapon a Balmazújvárosi Közös Önkormányzat Hivatal Titkárságára eljuttatva, vagy elektronikus formában a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Valamennyi megfogalmazott partneri véleményt a települési főépítész szakmai javaslatával ellátva a képviselő-testület megtárgyal és dönt azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.

A Településfejlesztési Koncepció a www.balmazujvaros.hu/ Településrendezés / Készülő új településrendezési eszközök menüpont található.

Balmazújváros, 2020. szeptember 21.


Balmazújváros Város Önkormányzat

Együttműködésben készül Balmazújváros Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Bővebben... Bővebben...
 
Együttműködésben készül Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
 
Balmazújváros Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Belügyminisztériummal az „Észak-Alföldi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban –Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt megvalósítására. 
A projekt célja szakértői támogatás nyújtása a magyarországi járásszékhely kis- és középvárosok önkormányzatai és a budapesti kerületi önkormányzatok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) valamint – amennyiben nem áll rendelkezésre- településfejlesztési koncepciók elkészítésére. A projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg, a projekt kedvezményezettje a Belügyminisztérium, amelyhez önkormányzatunknak nem szükséges pénzügyi forrást biztosítania.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítését végző társaságokat a Belügyminisztérium, mint a projekt lebonyolítója nyílt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki. Az eljárás eredményeként a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. és a MAPI Magyar Fejlesztő Iroda Zrt. konzorciumban készíti a programban résztvevő Észak-Alföldi régió önkormányzatai részére a stratégiákat és szükség esetén a koncepciókat.
A Stratégia a 314/2012. (IX.8.) Kormány rendelet által előírt és egyéb jogszabályi követelmények alapján kerül kidolgozásra, melyben környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési célok kerülnek megalkotásra. 
Az együttműködési megállapodás alapján Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a projekt keretében biztosított regionális szakértői csoport dolgozza ki, ugyanakkor az önkormányzatnak alapvető és meghatározó szerepe van a település fejlesztési elképzeléseit tükröző településfejlesztési dokumentum elkészítésében figyelembe véve a településünk sajátosságait és fejlesztési igényeit. 
A Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálat elkészítése 2015. januárjában kezdődött, mely kidolgozási folyamatot a program megalkotásának idejére kijelölt városi koordinátor segít. 
Balmazújváros város a partnerség elvét figyelembe véve fontosnak tartja a tervezés során a partnerség érvényesítését. 
Ennek érdekében az önkormányzat ezen partnerségi felületen is tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot a tervezés előrehaladásáról, közzéteszi az elkészülő társadalmasításra szánt munkaanyagot és elérhetővé teszi a véleményezés módját. 
A városi honlap szerepe mindenki számára nyitott és lehetőséget biztosít a Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezési folyamatának nyomonkövetésére, az elkészült dokumentumok megtekintésére és véleményezésére. 
 
 
Bővebben...
 
 
Mellékletek:
Download this file (2 Velemenyezo_adatlap megalapozó.doc)2. Véleményező adatlap megalapozó[ ]50 kB
Download this file (4 Velemenyezo_adatlap_ITS.doc)4. Véleményező adatlap ITS[ ]50 kB
Download this file (Balmazujvaros_ITS.pdf)Balmazujvaros_ITS.pdf[Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája]2915 kB
Download this file (Balmazujvaros_ITS_Megalapozo_Vizsgalat_vegleges.pdf)Balmazujvaros_ITS_Megalapozo_Vizsgalat_vegleges.pdf[Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata Belügyminisztérium által elfogadott verzió]10718 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-03 van. PointLink.