Kilenc helyszínen zajlanak városfejlesztési munkálatok Balmazújvárosban!

Nyomtatás
Készült: 2014. január 20. hétfő

 

sztj.png

 

Kilenc helyszínen zajlanak városfejlesztési munkálatok Balmazújvárosban!

2013.11.07

Balmazújváros város Önkormányzata folyamatosan törekszik és tesz a település fejlődéséért, az itt élők és a városba érkezők megelégedésére egyaránt. (Kamilla fürdő fejlesztése, Semsey Kastély rekonstrukciója, Ifjúsági Ház létesítése, Önkormányzati utak fejlesztése, Egészségügyi Központ fejlesztése, Kerékpárutak fejlesztése).

A város legújabb - „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” című és ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 kódszámú - projektje több szempontból is különlegesnek mondható.

Egyrészt a pályázatot megvalósítók köre miatt egyedi, hiszen az „egy mindenkiért, mindenki egyért” jegyében több szereplő is részt vesz a fejlesztésben, akik konzorciumban kapcsolódnak össze:

 Balmazújváros Város Önkormányzata mellett

·         Karádi Lászlóné egyéni vállalkozó,

·         a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.,

·         a Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány

·         és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Másik különlegessége pedig, hogy nem egy konkrét helyen valósul meg a fejlesztés, hanem a város több helyszínén is.  A projekt II. fordulós dokumentációja - hasonlóan többi „társához” - megfelelő előkészítő munkák után, pályázatként került beadásra az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez 2013. február 22. napján, majd a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. július 26. napján kelt levelében támogatásra alkalmasnak ítélte a projektet. Ennek köszönhetően a 2014.11.01-ig tartó munkálatokhoz az Európai Unió és a Magyar Állam 546.242.301,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, ami az elszámolható költségek 82,562665%-a.

A sok munkát, erőt és kitartást követelő és végül tehát sikeresen záruló tervezési - pályáztatási szakasz után végre következhet a megvalósítás.

A projekt során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket.

A Polgármesteri hivatal közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még esztétikusabbá válik az egész városközpont.

A régióban méltán híres Semsey Kastély park esztétikai és kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással. Az itt megrendezendő éves „Soft-elemek” (Nyári Kastélykerti Esték, bemutatók, iskolai programok… stb.) mindenképpen a város kulturális értékeit emelik.

A szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatokat háttérbe szorítva. Az épület egyéb kulturális és közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is megvalósíthatóak a későbbiekben.

A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el szabadidejét.

A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére.

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett jelzőlámpás csomópontok tehermentesítése, és átalakítása leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról.

A Művelődési központ akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik.

A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, amiknek megépítése által megkönnyítjük az erre rászoruló lakosok helyzetét, és a helyi közlekedést is javítjuk.

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkció emelkedéssel jár, hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület állapotát is ahol vásárol.

Kedvezményezett:

Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.)

 

mu.png

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-10-02 van. PointLink.