TOP-7.1.1-16-2016-00066 - Balmazújváros kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés ösztönzése

Nyomtatás
Készült: 2021. szeptember 30. csütörtök

b_600_427_16777215_00___images_tabla.jpg

 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2016-00066

Projekt címe: Balmazújváros kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés ösztönzése

Szerződött támogatás összege: 37.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Balmazújváros Város Önkormányzata 2016 májusában kezdeményezte a helyi civil szervezetek, vállalkozások és intézmények körében a Balmazújvárosi Helyi Közösség (BHK) létrehozását. A 2017. augusztusban elnyert pályázati forrás lehetőséget teremt a város kulturális és közösségi életének megújítására a Helyi Közösségben szerepet vállaló szervezetek együttműködésével. A BHK irányította a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítését, melyben részletesen kifejtésre kerültek a célok megvalósítását szolgáló intézkedések. A HKFS kulcsprojektje a város keleti felében lévő záportározó nyitott közösségi térré fejlesztése. A kulcsprojekt keretében csónakázótó és sétányok kerülnek kialakításra, ahol egyebek mellett csónakház, vizesblokk, szabadtéri sütő-főzőhelyek és sporteszközök is helyet kapnak.

A konzorcium megalakulásakor 14 tag jelezte részvételi szándékát. Mára az akkor jelentkezett tagok nagy része változatlan maradt, kettő tag vált ki a konzorciumból és egy új tag lépett be. Így a projektet 13 taggal zárta a konzorcium.

A HKFS megvalósítása érdekében a BHK további helyi felhívásokat jelentetett meg a városban székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, vállalkozások és a közszféra humán szolgáltató intézményei számára 2018. 2. negyedévben.

A következő felhívások kerültek megjelentetésre:

TOP-7.1.1-16-H-066-1 – A záportározó és környezetének megújítása 

TOP-7.1.1-16-H-066-2 – Közösségi terek kialakítása, fejlesztése

TOP-7.1.1-16-H-066-3– Közösségi programok szervezése

TOP-7.1.1-16-H-066-4 – Kerékpáros turizmus támogatása 

A továbbiakban ezen felhívások többször módosításra kerültek (benyújtási határidő, támogatást igénylők bővítése, a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, támogatás mértéke, összege), hogy a felhívásokban az adott támogatási összegek sikeresen pályáztatásra kerüljenek. A HKFS 4 alkalommal került módosításra, valamint frissítésre, de a Munkaszervezet további módosításokat is egyeztetett az Irányító Hatósággal, így 5 alkalommal került módosításra a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia.

A fejlesztési forrásból a több irányú helyi felhívások keretében számos, Balmazújvárost fejlesztő, a helyi közösségeket építő, a lakosok életszínvonalát javító, lehetőségeiket bővítő projektek indultak el és valósultak meg.

A Balmazújvárosi Helyi Közösség a projekt adminisztratív megvalósítására 37.500.000 Ft működési költséget nyert, amely vissza nem térítendő támogatás. Ez a forrás biztosította a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, mint alapdokumentum elkészültét, a kötelező nyilvánosság biztosítását, a további működéshez szükséges médiaszerződés költségeit, a közreműködő külső szakértők segítségét, valamint az eredetileg három-, majd kettő fős munkaszervezet működését. A működési költséget Magyarország Kormánya, valamint az Európai Unió támogatásával kaphatta meg a Konzorcium Vezető. A projekt zárása kitolódott, amely többlet költséget keletkeztetett. Ezt a többletet a Konzorcium Vezető saját költségén teljesítette.

A „Balmazújvárosi Helyi Közösség” záró rendezvényt tartott a TOP-7.1.1-16-2016-00066 azonosítószámú pályázataiban kiírt felhívásokban megvalósult projektekkel kapcsolatban. A projekt összköltsége 250 000 000 forint, amelyből 212 500 000 forint fejlesztési forrás és 37 500 000 forint működési forrás. A fórumon a pályázati felhívásban kiírt, megvalósult projektek bemutatására és a projektek értékelésére került sor. A rendezvény időpontja 2021. szeptember 30. 17 órától vette kezdetét, melynek a Hotel Kamilla adott helyszínt.

Sikeresen elmondható, hogy az elmúlt évek során, azaz 2018 és 2021 között összesen az említett fejlesztési forrásból nagy része sikeresen kipályáztatásra és összesen 21 projekt valósult meg.

A megvalósult projektről bővebben a www.balmazujvaros.hu oldal CLLD https://balmazujvaros.hu/clld/megvalosult-projektjeink-meghivoi aloldalán tájékozódhatnak.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-06 van. PointLink.