Műtárgyvédelmi munkatárs (2020. január 26-ig)

Veres Péter Kulturális Központ
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Veres Péter Kulturális Központ
 
Műtárgyvédelmi munkatárs
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
határozott idejű 2020.06.30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 2.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
- Köz- és magángyűjteményekbe tartozó műtárgyak megelőző védelme, tisztítása, konzerválása, csomagolása, mozgatása, együttműködve muzeológussal, régésszel, művészettörténésszel, restaurátorral. - A műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni. - Figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállító terem klimatikus és higiéniai körülményeit. * Közreműködik az időszaki kiállítások megrendezésében, valamint programok lebonyolításában kapcsolatos feladatok elvégzésében.
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 
- Középiskola/gimnázium, Műtárgyvédelmi munkatárs,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Fõiskola, Múzeumi tevékenység,
- Múzeumi tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
- Erkölcsi bizonyítvány
- Szakmai önéletrajz
'- Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- Munkatapasztalatot igazoló okiratok másolata
 
A munkakör betölthetõségének időpontja:
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.. január 26.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Csaba nyújt, a 52/580-518 -
os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
~ Postai úton, a pályázatnak a Veres Péter Kulturális Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Műtárgyvédelmi munkatárs.
- Elektronikus úton Sós Csaba részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
- Személyesen: Sós Csaba, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. . l
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Balmazújváros Város Honlapja- https://balmazujvaroshu/
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://vpamk.balmazujvaros.hul honlapon szerezhet.

Pályázati referens (2020.01.15-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából előreláthatólag 2023. ápril –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az európai uniós és hazai pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati eljárásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás külső pályázatírókkal, közreműködés a közbeszerzések lebonyolításában. Pályázati kérelmek készítése; a kapcsolódó költségterv készítése. Kapcsolattartás külső szervekkel; adatszolgáltatás a pályázatok benyújtásához; pályázatfigyelés; pályázati adatbázis vezetése; a támogatási szerződések és módosításainak készítése. Adatszolgáltatások teljesítése, az Önkormányzat által kezelt kiemelt pályázati projektek nyomon követése, teljesítések végrehajtásának szervezése, és a megvalósulásának, valamint a megvalósulás minőségének biztosítása, ellenőrzése, koordinálása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján; a projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség.,

 

•         Pályázatírásban vagy ehhez kapcsolódó munkakörben szerzett legalább 2 éves tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.sz melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz.

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

•         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17433-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.

 

•         Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.balmazujvaros.hu - 2019. december 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

2 fő óvodapedagógus (2019. december 6-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

 

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 36-38.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus,

 

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Juhász Julianna nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 270/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

 

         Személyesen: Tarné Juhász Julianna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és a pályáztatásért felelős munkacsoporttal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Minden óvodában és a bölcsődében - 2019. november 18.

         Önkormányzat hirdető tábláján - 2019. november 18.

         Intézmény és az önkormányzat honlapján - 2019. november 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Útiköltség megfizetése.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

intézményvezető-helyettes (2019.12.17-ig)

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

 Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

intézményvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.02 - 2025.01.01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Az intézményvezető-helyettes teendőinek ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A köznevelési intézmény vezető-helyettesének feladata támogatni az intézményvezető munkáját az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal területén, valamint az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus,

 

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         szakvizsgázott óvodapedagógus, közoktatás vezető ,

 

         Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettsége, képesítést igazoló okirat fénymásolat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Juhász Julianna nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

         Személyesen: Tarné Juhász Julianna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és a pályáztatásért felelős munkacsoporttal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Minden óvodában és a bölcsődében - 2019. november 29.

         Önkormányzat hirdető tábláján - 2019. november 29.

         Intézmény és az önkormányzat honaplján - 2019. november 29.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Útiköltség megfizetése.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Műtárgyvédelmi munkatárs (2019. november 26-ig)

Veres Péter Kulturális Központ

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veres Péter Kulturális Központ

Műtárgyvédelmi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Köz- és magángyűjteményekbe tartozó műtárgyak megelőző védelme, tisztítása, konzerválása, csomagolása, mozgatása, együttműködve muzeológussal, régésszel, művészettörténésszel, restaurátorral. • A műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni. • Figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállító terem klimatikus és higiéniai körülményeit. • Közreműködik az időszaki kiállítások megrendezésében, valamint programok lebonyolításában kapcsolatos feladatok elvégzésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, Műtárgyvédelmi munkatárs,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Múzeumi tevékenység,

•         Múzeumi tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

•         Munkatapasztalatot igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Veres Péter Kulturális Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 313/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műtárgyvédelmi munkatárs.

 

•         Elektronikus úton Sós Csaba részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Sós Csaba, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Balmazújváros Város Honlapja-https://balmazujvaros.hu/

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://vpamk.balmazujvaros.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-01-17 van. PointLink.