ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON

Bővebben...

 

 

 

 

 

 

ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON                 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata
Projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Balmazújvároson
Projekt azonosítószáma:
RRF-1.1.2-21-2022-00018
Támogatás összege: 350 000 000 Ft (bruttó)
Támogatás mértéke:
100%
Tervezett befejezési dátum:
2024.12.31.

Balmazújváros Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Balmazújvároson” című, RRF-1.1.2-21-2022-00018 azonosító számú projekt kivitelezése tárgyában. A kivitelezésre a legjobb ár-érték arányú ajánlatot az IPONGOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta.          
A szabályosan lefolytatott eljárás eredményeképpen az Önkormányzat 2023.06.01-én kivitelezési szerződést kötött a nyertes pályázóval, nettó 246.576.114,-Ft + ÁFA vállalási áron.
A generál kivitelezés keretében az IPONGOLD Kft. feladatát képezi az ajánlati dokumentációban, költségvetésben meghatározott munkák megvalósítása, rendeltetésszerűen üzemeltethető állapotú létesítmény kivitelezése.

A szerződés aláírásának napján a munkaterület hivatalos átadása is megtörtént. A kivitelezőnek 300 nap áll majd rendelkezésére a munka elvégzésére.         

A fejlesztés műszaki tartalmának bemutatása:  
A projekt keretében fejlesztendő épület a 70-es években 3 csoportos óvodának épült, amelyet már évek óta nem használ az Önkormányzat az eredeti funkciója szerint. Az épület szerkezetileg jó állapotban van, de energetikai szempontból elavult, ezért felújítása szükséges. Az új funkció, a kétcsoportos bölcsőde kialakítása, belső alaprajzi módosítást igényel.

A bölcsődévé alakítás keretében legfőképpen a belső alaprajzi rendszer kerül átalakításra.

A projekt megvalósítása során a következő helyiségek, helyiségcsoportok kerülnek kialakításra:

- Egy gondozási egység: két foglalkoztató a hozzájuk tartozó mosdó-WC-k és gyermekátadó

- Egyéni foglalkoztató

- Vezetőnői szoba, Gondozói szoba

- Szülői fogadó, pihenő, teakonyha

- Akadálymentes WC

- Egyéb tároló és kiszolgáló helyiségek a hivatkozott előírások szerint.

- Melegítő konyha és helyiségcsoportjai      

Az energetikai felújítás során a külső homlokzat teljes felújítása, nyílászáró cserék és homlokzati hőszigetelés, a tető szigetelése (hő és víz), továbbá a padló szigetelése is megvalósul.

Az épület északi részében helyezkedik el a konyha terület, ahol tálalókonyha épül meg, oly módon, hogy egy 100 adagos főzőkonyhához szükséges alap infrastruktúra (gépészeti és elektromos kiállási pontokig) is kialakításra kerül. A konyhai részen 2 db rámpával és előtetővel kialakított gazdasági bejáraton felül dolgozói szociális helységek, nyersanyag előkészítők, raktárak, mosogatók és két hulladéktároló kap helyet. A bölcsődei főbejáratnál akadálymentesített előtér és egy gyermekátadó helyiség került kialakításra. Az épülethez csatlakozó teraszon fedett-nyitott előtetővel kialakított kerti játéktároló és egy kerti WC kerül kialakításra.

A Balmazújváros, Vörösmarty utca 1./a alatti ingatlanon, az ingatlan átalakítása, felújítása, fejlesztése eredményeképp 28 új bölcsődei férőhely jön létre.

 

ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON

Bővebben...

 

 

 

 

 

 

ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata
Projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Balmazújvároson
Projekt azonosítószáma:
RRF-1.1.2-21-2022-00018
Támogatás összege: 350 000 000 Ft
Támogatás mértéke:
100%
Tervezett befejezési dátum:
2024.12.31.

Az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Balmazújvároson” című projekt keretében Balmazújváros Város Önkormányzat fenntartásban lévő Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény fejlesztése történik meg, amely által az intézmény egy bölcsődei feladat-ellátási hellyel bővül a Balmazújváros, Vörösmarty utca 1./a alatti ingatlanon. A fejlesztés eredményeképp 28 új bölcsődei férőhely jön létre.         

A projekt illeszkedik és hozzájárul Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez, a demográfia és köznevelés komponensében szereplő bölcsődei nevelés fejlesztésének beruházási célkitűzéseihez, mely szerint Magyarország társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának kulcsterülete a népességszám csökkenésének születések támogatásával való megállítása.

A projekt illeszkedik egy új átfogó reform elindításához, amely biztosítja a családok számára a megerősített intézményi és szociális hálót, az egyéni élethelyzetre szabott segítségnyújtás lehetőségét, továbbá megteremti a munka és a családi élet összehangolásának lehetőségét. Emellett továbbra is magasak a nemek közötti foglalkoztatási különbségek, melyek hátterében elsősorban a gyermekvállalás és az azzal összefüggő kihívások állnak. Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája 15,5 százalékponttal elmarad a férfiakétól, így ennek javítása érdekében a munka és a családi élet összeegyeztetését ösztönző intézkedések bevezetése szükséges. A 3 évesnél fiatalabb, gyermekgondozási ellátásban részesülő gyermekek száma Balmazújvároson is, akárcsak országosan, növekszik, de továbbra is elmarad az uniós átlagtól és a barcelonai célkitűzéstől, így tovább kell folytatni a bölcsődei ellátás fejlesztését.

A bölcsődei ellátás jelenléte segíti a kisgyermekes családokat abban, hogy a szülők, alapvetően a nők, a család- és a munka közötti egyensúlyt megtalálhassák, továbbá biztonságban és az életkor elvárásainak megfelelő magas szintű ellátásban, jó körülmények között tudhassák gyermekeiket. A gyermeknevelési szolgáltatások színvonalasabb jelenléte, így a bölcsődei ellátás is kedvezően hat a családtervezésre, a gyermekvállalásra, ami Magyarország demográfiai helyzetére nézve is kiemelkedően fontos.

A tervezett fejlesztés rövid bemutatása:           
A projekt keretében fejlesztendő épület a 70-es években 3 csoportos óvodának épült, amelyet már évek óta nem használ az Önkormányzat az eredeti funkciója szerint. Az épület a megépítése óta jelentős felújításon nem esett át, így az épület szerkezetei még az eredeti állapotokat mutatják.       A Balmazújváros, Vörösmarty utca 1./a alatti ingatlanon, az ingatlan átalakítása, felújítása, fejlesztése eredményeképp 28 új bölcsődei férőhely jön létre.

 

A projekt által elért várható eredmények:

A bölcsődei ellátás fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy az országban lévő területi egyenlőtlenségek csökkenjenek és egységes magas színvonalon biztosított bölcsődei nevelés, gondozás valósuljon meg, továbbá a bölcsődei ellátást igénylő családok számára a szolgáltatás helyben, vagy legalább a lakóhelyükhöz közeli településen elérhetővé váljon. A gyermeknevelési szolgáltatások színvonalasabb jelenléte, így a bölcsődei ellátás is kedvezően hat a családtervezésre, a gyermekvállalásra, ami Magyarország demográfiai helyzetére nézve is kiemelkedően fontos.

A projekt eredményeképpen a jelenlegi 76 bölcsődei férőhely további 28 férőhellyel bővül, amely segíti a balmazújvárosi kisgyermekes családokat abban, hogy a szülők, alapvetően a nők, a család- és a munka közötti egyensúlyt megtalálhassák, továbbá biztonságban és az életkor elvárásainak megfelelő magas szintű ellátásban, jó körülmények között tudhassák gyermekeiket.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-08 van. PointLink.