Sajtóközlemény - A „Liget Közösségi Ház fejlesztése Balmazújvároson” c. projekt zárásáról 2019. január 14.

Bővebben...

2019. január 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 55,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a TOP-4.2.1-15 – „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című konstrukció keretein belül. Az elnyert támogatásból elkészült a Liget Közösségi Ház fejlesztése keretében a tetőtér beépítése és a földszint felújítása, átalakítása, valamint beszerzésre került egy OPEL Vivaro Combi kerekesszék rögzítésére, szállítására alkalmas személygépkocsi. Az eszközbeszerzés keretében műszaki cikkek, számítástechnikai eszközök, irodai berendezések, egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

 

 

 

 

 

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyert a TOP-4.2.1-15 – „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című konstrukció keretein belül. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által működtetett Liget Közösségi Ház telephelyen működő pszichiátriai nappali és közösségi ellátás, valamint szenvedélybeteg nappali és közösségi ellátás, a házi segítségnyújtás és támogató szolgálat magasabb színvonalon történő ellátása miatt a Debreceni u. 12. épület (hrsz.: 5162) tetőtér beépítése került megvalósításra a jogszabályi elvárásoknak megfelelő közösségi terek átalakításával.

 

A fejlesztés eredményeképpen a szociális és gazdasági gondokkal küzdő, a társadalom perifériájára szorult, mindenki számára nyitott és elérhető szolgáltatások fejlesztése valósult meg. A projekt a bővítéshez szükséges átalakítási munkákon kívül a bővítéshez kapcsolódó, illetve a szolgáltatás további magas színvonalának biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzését tartalmazta.

 

Az építési kivitelezési beruházás eredményeként az ellátottak számára fejlesztő, terápiás eszközök beszerzése megtörtént, illetve a hatékony és eredményes működés érdekében műszaki cikkek, számítástechnikai eszközök, irodai berendezések, egyéb tárgyi eszközök, valamint a külső térhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése és járműbeszerzésre került sor.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

 

A projektről további információ a www.balmazujvaros.hu oldalon olvasható.

 

Liget Közösségi...
Liget Közösségi Ház
Liget Közösségi...
Liget Közösségi Ház
Liget Közösségi...
Liget Közösségi Ház
Liget Közösségi...
Liget Közösségi Ház
Liget Közösségi...
Liget Közösségi Ház
Liget Közösségi...
Liget Közösségi Ház
Liget Közösségi...
Liget Közösségi Ház

Liget Közösségi ház fejlesztése Balmazújvároson

Bővebben...

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása mint kedvezményezett nem rendelkezik önálló honlappal, a társulás feladatellátásához kapcsolódó információk Balmazújváros Város Önkormányzatának honlapján kerülnek megjelenítésre. Jelen projekt keretében az építési beruházás Balmazújvároson a kistérség központjában kerül megvalósításra, így az aloldal a gesztor önkormányzat honlapján kerül létrehozásra.
 
A kedvezményezett neve: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
A projekt címe: Liget Közösségi ház fejlesztése Balmazújvároson
A szerződött támogatás összege: 55.000.000 Ft, azaz ötvenötmillió Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1.-15-HB1-2016-00027
A projekt kezdete: 2017. június 30.
A támogatási alap: ERFA
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által működtetett Liget Közösségi Ház telephelyen működő pszichiátriai nappali és szenvedélybeteg nappali ellátás létszámbővítése miatt indokolt a Debreceni u. 12. épület (hrsz: 5162) tetőtér beépítése, illetve a jogszabályi elvárásoknak megfelelő közösségi terek átalakítása. A Liget Közösségi Házban a következő alapellátási formák működnek:
 
  • szenvedélybetegek nappali ellátása
  • pszichiátriai betegek nappali ellátása
  • szenvedélybetegek közösségi ellátása
  • pszichiátriai betegek közösségi ellátása
  • támogató szolgáltatás
  • házi segítségnyújtás
 
Jelen pályázat keretében a nappali ellátás (magasabb szükségletű személyekre vonatkozó), közösségi ellátás, házi segítségnyújtás és támogató szolgálat kerül fejlesztésre. Az ellátottak számára fejlesztő, terápiás eszközök beszerzése szükséges, illetve a hatékony és eredményes működés és fejlesztés érdekében bútorok, berendezési eszközök, valamint a külső térhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése és járműbeszerzés.
 
A pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedők száma egyre nagyobb számban jelenik meg ellátási területünkön és igénylik a számukra megfelelő szolgáltatást. 
 
A pszichiátriai betegek nappali ellátása az ellátást igénybevevők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Az ellátás az önsegítésre és az öntevékenységre épülve segíti klienseit a társadalomba, a korábbi közösségeikbe, illetve a munka világába való integrációra, reintegrációra.
 
A szenvedélybetegek nappali ellátás szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségére. A nappali ellátás rehabilitáló, reintegráló hatása mellett nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a preventív tevékenységekre. Az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítségével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzni, hogy az addiktív problémával küzdő egyre inkább a függőség állapotába kerüljön.
 
 A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ programja a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító önálló szakmai egység bővítését célozza. A kapacitásfejlesztés a már működő intézmény telephelyén a 4060 Balmazújváros Debreceni u. 12. szám alatt valósítható meg. 
A pszichiátriai betegek és a szenvedélybeteg nappali ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:
 
Elsősorban a saját otthonukban élők részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
 
Az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, családi programok szervezése és lebonyolítása.
 
Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése.
 
Szabadidős programok szervezése.
 
Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése.
 
Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 
Munkavégzés lehetőségének szervezése, álláskeresés segítése.
 
Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 
Önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
 
Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról.
 
Mentális gondozás.
 
A támogató szolgáltatás a kistérség településein, Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és Hortobágy közigazgatási területén látja el feladatait. 
 
A fejlesztés eredményeképpen a szociális és gazdasági gondokkal küzdő, a társadalom perifériájára szorult, illetve stigmatizálódott csoportok, valamint környezetük esélyegyenlőségét erősíti, mindenki számára nyitott és elérhető szolgáltatások fejlesztését valósítja meg. A projekt a férőhely bővítéshez szükséges átalakítási munkákon kívül a bővítéshez kapcsolódó, illetve a szolgáltatás további magas színvonalának biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzését tartalmazza.
 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-23 van. PointLink.