2021.07.07. Sport és egészség nap

b_600_848_16777215_00___images_20210707_sportnap.jpg

Balmaz√ļjv√°ros z√∂ld k√∂rnyezet megteremt√©se

b_400_276_16777215_00___images_infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpgTámogatási szerzŇĎdés száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004

Kedvezményezett: Balmazújváros Város Önkormányzata

CÉL: Balmazújvárosban zöld környezet megteremtése

 

I. ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

1. Városi piac megújítása és kapacitásbŇĎvítése: B) FŇĎtevékenység: a jelenlegi alulhasznosított piaci területen gazdaságélénkítési és közösségi céllal a helyi termékek számára kapacitásbŇĎvítés: árusító terek és pavilonok (47 db) kialakítása, a piaci terület teljes megújítása, piacfelügyeleti iroda kialakítása, szoc.épület felújítása.

 

2. Büfé kialakítása: C) FŇĎtevékenység: a piachoz kapcsolódóan önkormányzati tulajdonú –bérbeadási szándékkal kialakított- 28m2 területŇĪ büfé létesítése, alapmŇĪködéshez eszközbeszerzés.

 

3. Helyi termékek értékesítését szolgáló önkormányzati bolt kialakítása: C) FŇĎtevékenység: a piac területén önkormányzati tulajdonú és általa mŇĪködtetett a helyi termékek értékesítését célzó 38 m2 alapterületŇĪ bolt kialakítása, alapmŇĪködéshez eszközbeszerzés.

 

4. Többgenerációs rekreációs park kialakítása: A) FŇĎtevékenység: az önkormányzat tulajdonában lévŇĎ alulhasznosított, rendezetlen zöldfelület megújításával többgenerációs rekreációs tér kialakítása. A Debreceni utca – Vasút sor által közrefogott a tó melletti területen (8.628 m2). FŇĎ funkcionális egységek: sport-, játszó- és pihenŇĎhely.Játszótéri játékok 0-12 éveseknek (335 m2). A gyepes terület (633 m2): piknikasztalok, pingpong asztal (pihenŇĎrész 100 m2). Street workout pálya (465 m2) és a 14+ korosztálynak görpálya (240 m2). Napelemes kandeláberek. A helyi adottságoknak megfelelŇĎ lombos fák telepítééree és gyomirtásra sor kerül.

 

II. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

1. Zöldfelület használatot segítŇĎ közúthálózat fejlesztése (önálló projektelem): A park megközelítése a Semsey Andor utca felŇĎl lehetséges, az 5274/3. hrsz-ú helyi közútról, melynek burkolatfelújítása valósul meg a projektben.

2. Hasznosíthatatlan, környezetromboló építmények elbontása a piacon, elbontandó felépítmény ingatlanvásárlása (nem önálló projektelem)

3. Felszíni, nyílt, ingyenes parkolóhelyek (nem önálló projektelem): a piachoz kapcsolódóan, az OTÉK elŇĎírásoknak megfelelŇĎen.

4. Energiatakarékos közvilágítás (nem önálló projektelem): a parkban napelemes kandeláber biztosítja a játszótér és a sportpálya megvilágítását. Piac térvilágításának energiaforrását napkollektorok biztosítják.

6. Komposztáló kihelyezése: A parkon belül a zöldfelületen keletkezett zöldhulladék komposztálása, a piacon a zöldhulladék szelektív elszállítása valósul meg.

7. Gyomirtás a park területén.

8. ProjektelŇĎkészítés (tervezés és megalapozó tanulmányok) 9. Menedzsment (belsŇĎ), 10. Közbeszerzés, 11. MŇĪszaki ellenŇĎrzés 12. Tartalékképzés

 

III. KÖTELEZŇźEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEV.

1. Akadálymentesítés (rehabilitációs szakértŇĎ bevonásával)

2. Azbesztmentesítés

3. Energiahatékonyság

4. Nyilvánosság

5. Partnerség

6. SOFT TEVÉKENYSÉGEK - Települési identitás fejlesztése

 

6/1. Rekreációs parkhoz kapcsolódva: A települési identitást erŇĎsítŇĎ rendezvények szervezése több korosztály számára (vetélkedŇĎk, sorversenyek és szemléletformáló akciók).

6/2. A piachoz és a bolthoz kapcsolódva: 3 egymást követŇĎ vasárnap népies mŇĪsor keretében

kisbíróval újra nyit az újvárosi piac "síppal, dobbal, nádihegedŇĪvel". A helyi PORTÉKA cím

népszerŇĪsítése.

Az egyes projektelemek tervezett bruttó költsége az Adatlap Költségek funkciójában található.

A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését; költséghatékony, reális és takarékos költségvetési tervezeten alapul; hozzájárul a területi szereplŇĎre vonatkozó kötelezŇĎ releváns indikátorteljesítéshez. Valamennyi környezeti, esélyegyenlŇĎségi jogszabálynak megfelel, a környezet ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a KLÍMAVÁLTOZÁSRA nincs hatása.

 

Illeszkedés a TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOKHOZ:

1.ElŇĎkészítettség: engedélyezési szintŇĪ tervdokumentáció és hatósági engedélymentességrŇĎl szóló nyilatkozat rendelkezésre áll (HP során kerül csatolásra)

2.A projekt a HB megyei program: 8. ÉlhetŇĎ vidék, élhetŇĎ települések 8.1. beavatkozás: Települési környezet fejlesztése prioritáshoz teljes mértékben illeszkedik.

3.Fejlesztett nyitott tér nagysága: 13.948 m2

4.Vállalkozások száma az akcióterületen: hozzávetŇĎleg 1.190 db

5.'B' fŇĎtevékenységhez kapcsolódó fejlesztési elem: Városi piac megújítása és kapacitásbŇĎvítése

6.A fejlesztés (piac, büfé, bolt) elŇĎsegíti a vállalkozások betelepülését az akcióterületre

(szándéknyilatkozatok HP során kerülnek csatolásra)

7.Megújuló energiaforrás (napelemes világítás park és piac)

8.Nem növekszik a közterületek burkolt felületeinek aránya: elŇĎzetes költségbecslés alapján a létrejött zöldfelületeken a burkolt felületek kialakításának költsége nem haladja meg az 5%-ot

9.Környezetbarát beruházás: a parkban a zöldfelületen keletkezett zöldhulladék komposztálása, a piacon a bontott törmelék újrahasznosítása, a zöldhulladék szelektív elszállítása.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-04-21 van. PointLink.