2021.05.26. Vállalkozói Fórum

Bővebben...

Tisztelt Munkáltatók, Munkavállalók és Érdeklődők!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály tájékoztatása szerint, a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú, Észak -Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés megnevezésű projektben a Főosztály, gazdálkodási jogkörénél fogva, 2020. március 13. napjától, határozatlan időtartamra a támogatások nyújtásának leállításáról döntött.

 

A megkötött szerződések érvényben maradnak. Az újra indításról, illetve az új folyósítási feltételekről tájékoztatni fogjuk Önöket!

 

Csige Tamás

partnerségi koordinátor

Sajtóközlemény - 2020.02.02

ÉSZAK-HAJDÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0004

 

A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés című projektet Balmazújváros Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésben valósítja meg 2018. december 1. és
2021. november 30. között. A Hajdú-Bihar megyére allokált felhasználható pénzügyi keret
700 000 000,- Ft. A projekt 453 fő, munkát vállalni szándékozó hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személy részére nyújt támogatást. A célcsoport elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásával, elhelyezkedést segítő bérjellegű támogatásokkal (bértámogatás, bérköltség támogatás), önfoglalkoztatóvá/vállalkozóvá válás támogatásával, a képzéshez kapcsolódó utazási költség megtérítésével, lakhatás támogatásával, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával segíti a program.

A program célcsoportjai:

 1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 3. 50 év felettiek
 4. GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 7. Megváltozott munkaképességű személyek
 8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 9. Közfoglalkoztatottak
 10.  Inaktív személyek, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerőpiaci beilleszkedéshez. Fontos, hogy programba vonásuk előtt, ezen célcsoportba tartozó ügyfeleknek is minden esetben regisztráltatniuk kell magukat álláskeresőként.

A programba bevont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedését a következő támogatási programelemek segíthetik 2020. január 20-át követően:

 1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
 • képzési költség támogatása: tanfolyami díj és a vizsgadíj 100%-ban finanszírozásra kerül.

Ezen felül:

 • képzéshez kapcsolódó helyközi utazás támogatása
 • képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása

 

A képzések hirdetésének tervezett időpontja 2020. március 1.

 

 

 

 

 1. Elhelyezkedést segítő támogatások:
 • bértámogatás: A célcsoport részére bértámogatás nyújtása legfeljebb 8+4 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
  A hátrányos helyzetű célcsoporti személy továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig a bértámogatást igénylő munkáltatónak folyamatosan biztosítania szükséges.

A program keretében bértámogatás 6+3 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással igényelhető.

 • bérköltség-támogatás legfeljebb 8+4 havi 100%-os konstrukció: A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás kötelezettsége mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású támogatás nem vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható. A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően, legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig, folyamatosan szükséges biztosítani a bérköltség támogatást igénybe vevő munkáltatónál.

A program keretében bérköltség-támogatás 6+3 hónapos konstrukcióban
100%-os intenzitással igényelhető.

 • bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukció: 90 napra nyújtható bérköltség támogatás a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben. A konstrukció legfőbb célja, hogy oldja a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által) és hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy képzettségük, képességeik, korábbi szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre.

A program keretében bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukcióban 2020. április 1-től szezonális munkára igényelhető.

A támogatás mértéke (bérköltség és bértámogatás esetében is):

 • ha a betölteni kívánt munkakör nem igényel szakképesítést, bruttó 161 000,- Ft munkabér és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,
 • legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben bruttó 210 600,- Ft munkabér és annak szociális hozzájárulási adója erejéig.

Két fontos előírás: a támogatott személy nyilvántartott álláskereső legyen és a felvett személy az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze.

 1. Vállalkozóvá válás támogatása: a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható vállalkozóvá válás támogatás, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban és ezen programelemet nem lehet más programokból (mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni.

 

 1. Lakhatási támogatás adható a munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben a létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. A támogatás legfeljebb 12 hónapra, havi maximum 100 000,- Ft összeggel igényelhető.

 

 

 

 

 

Tájékoztató

 

a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés program

bér/bérköltség támogatási kérelem benyújtásához

 

 1. Kérelem csomagot minden esetben a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső lakóhely/tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályáról kérhet személyesen vagy elektronikus úton.

A Hajdú-Bihar megyei járási hivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/jarasok/hajdu-bihar-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai oldalon található.

 

 

 1. A kérelem benyújtása minden esetben elektronikusan történik, a következők szerint:

 

 • A foglalkoztatást elősegítő támogatások során a járási hivatal elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv.

 

 • A járási hivatal az elektronikus ügyintézést az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, mivel az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott [E-ügyintézési tv. 10. § a) pont, E-ügyintézési vhr. 68. §].

 

 • A foglalkoztató a küldeményeket e-Papír szolgáltatás útján nyújthatja be (https://epapir.gov.hu/) AVDH szolgáltatással az alkalmazáson belül hitelesített, elektronikus levél formájában.

 

Témacsoport:   Kormányhivatali ügyek

Ügytípus:          Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett:            Illetékes járási hivatal

 

 • Az e-Papír szolgáltatás útján benyújtott küldemények a járási hivatal hivatali tárhelyére, mint hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címre érkezik meg.

 

A paktumterületen illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályainak elérhetőségei:

Balmazújvárosi Járási Hivatal                                                 

Foglalkoztatási Osztály                                               

Cím:                 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4/B.

Telefon:            52/580-016                                                      

E-mail:              Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                                    

 

Hajdúböszörményi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály                                               

Cím:                 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközy utca 3.                

Telefon:            52/560-300                                                      

E-mail:             Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hajdúnánási Járási Hivatal                                          

Foglalkoztatási Osztály                                               

Cím:                 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.             

Telefon:            52/550-620                                                      

E-mail:             Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bővebben...

Sajtóközlemény - 2019.07.15

ÉSZAK-HAJDÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004

Az Együttműködési Megállapodás 2019. június 18. napi hatálybalépésével megalakult a 23 tagú Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Paktum. A Balmazújváros Város Önkormányzata által vezetett konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 700 millió forintot fordíthat a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási járás foglalkoztatási helyzetének javítására 2021 novemberéig.

 

A három járást alkotó önkormányzatok, intézmények és szervezetek a mai napon aláírt paktum dokumentumban vállalták, hogy – a) a munkaerőpiaci hátrányok, foglalkoztatási egyenlőtlenségek csökkentése; b) a térségi foglalkoztatás szerkezetének és spektrumának javítása; c) munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó, rugalmasabb képzési kínálat biztosítása; d) aktívan együttműködő partnerség kialakítása minden potenciálisan érintett térségi szereplő bevonásával – feltárják az észak-hajdúsági terület foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához és a humánerőforrás fejlesztéséhez, ezen együttműködéssel közösen segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz.

 

Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános és kiemelt célja:

a) a paktumtérséget alkotó három járásban élő, aktív korú, de különböző okokból jelenleg nem foglalkoztatott vagy közfoglalkoztatásban lévő embereket visszavezessék az elsődleges munkaerőpiacra, azaz összehangolják a három járás gazdasági szereplőinek foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseit;

b) felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévő területi és/vagy társadalmi foglalkoztatási hátrányokat, egyenlőtlenségeket, hogy ezen célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot;

c) a helyi vállalkozások igényeinek pontos feltérképezésével párbeszédet kezdeményezzenek a paktumtérség munkaerő-piaci helyzetével, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatban;

d) a térségi munkaerőpiac rugalmas menedzsmentjének kialakítása, a kereslet és kínálat folyamatos összehangolása; közös megoldások keresése a folyamatosan változó munkaerőpiaci problémákra;

e) kiemelt fontosságú a közép- és felsőfokú oktatási intézmények mellett a foglalkoztatók intenzívebb bevonása a különböző típusú-szintű szakmai képzésekhez illeszkedő, valódi gyakorlóhelyek biztosítása érdekében;

f) hatékonyan használják fel a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.

 

Az Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés című projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának finanszírozásában valósul meg. A programban 700 000 000,- Ft áll rendelkezésre a térség munkáltatói és munkavállalói igényeinek kielégítésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és Balmazújváros Város Önkormányzata a programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe a térségben munkát vállalni szándékozó, 453 fő álláskereső hátrányos helyzetű személy – alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, gyermeküket egyedül nevelő felnőttek, roma nemzetiségűek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, – közfoglalkoztatott vagy inaktív személy bevonását tervezi, részükre kínál a program képzési vagy foglalkoztatási támogatást.

A most 24 taggal megalakult paktumszervezet továbbra is várja a csatlakozni kívánó munkáltatókat és egyéb foglalkoztatási partnereket.

 

További információ: www.hajdusagipaktum.hu

Bővebben...

Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés

Bővebben...

 
 
Főkedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata
 
Konzorciumi partnerek: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 
Projekt címe: Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés
 
Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004
 
Támogatás összege: 700.000.000.-
 
Támogatás mértéke: 100%
 
Befejezési dátum: 2021. november 30.
 
 
 
A projekt stratégiai céljai
 
A TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések címmel meghirdetett pályázat a helyi önkormányzatok és társulásaik számára a helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) számára biztosít forrást képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósításához.
 
A projektben rendelkezésre álló forrás ilyen gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésre irányuló, a munkaerőpiac helyi releváns szereplőit tömörítő járási szintű, a járásban releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő együttműködés (paktum) létrehozásához, működtetéséhez, illetve a paktum egyes tevékenységeinek és foglalkoztatási programjainak finanszírozásához használható fel.
 
Az előkészítés alatt álló projekt keretében Balmazújváros Város Önkormányzata - konzorciumi partnereivel együtt - a térségi foglalkoztatás bővítése, ezen keresztül a térségi gazdaság fejlesztése céljából a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási Járás településeit foglalkoztatási szempontból összefogó Helyi Foglalkoztatási Paktum létrehozását tervezi.
 
 
A projekt célcsoportjai
 
Az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak. A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
 
 • alacsony iskolai végzettségűek,
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
 • megváltozott munkaképességű személyek,
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek.
 
A projekt segítségével létrejövő paktum a fentieken túl teret biztosít az együttgondolkodásra, és új, a helyben felmerülő problémákra a helyi szereplők által megfogalmazott válaszokon alapuló programok kialakítására, melyek túlmutatnak a projektben megfogalmazott és finanszírozott tevékenységeken. Ezáltal a helyi szükségleteken alapuló, önfenntartó gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztő eszközzé válhat az abban részt vállaló, érdekelt munkaerőpiaci szereplők kezében.
 
 
Miért érdemes részt venni a paktumban a helyi gazdasági szereplőknek?
 
 • Lehetőség fejlesztési ötletek, javaslatok bemutatására;
 • Egymás tevékenységének jobb megismerése, új gazdasági együttműködések;
 • Nagyobb cégek számára marketinglehetőség biztosítása;
 • Kisebb cégek számára pénzügyi támogatás felhasználása;
 • Lehetőség a projekt keretében készülő térségi Foglalkoztatási Stratégia véleményezésére, felülvizsgálatára: közvetlenebb visszacsatolás a keresleti és kínálati oldal között;
 • Jó lehetőség szakképzett munkavállalók bevonására, foglalkoztatására;
 • Adminisztratív segítségnyújtás a támogatás igénybevételéhez a paktumiroda munkatársaitól
 • Gyakorlati segítség a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásához, motiválásához.

 

További információk: https://hajdusagipaktum.hu

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-23 van. PointLink.