Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés

Nyomtatás
Készült: 2019. május 08. szerda

b_600_426_16777215_00___images_onkormanyzat_paktum-banner.jpg

 
 
Főkedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata
 
Konzorciumi partnerek: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 
Projekt címe: Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés
 
Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004
 
Támogatás összege: 700.000.000.-
 
Támogatás mértéke: 100%
 
Befejezési dátum: 2021. november 30.
 
 
 
A projekt stratégiai céljai
 
A TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések címmel meghirdetett pályázat a helyi önkormányzatok és társulásaik számára a helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) számára biztosít forrást képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósításához.
 
A projektben rendelkezésre álló forrás ilyen gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésre irányuló, a munkaerőpiac helyi releváns szereplőit tömörítő járási szintű, a járásban releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő együttműködés (paktum) létrehozásához, működtetéséhez, illetve a paktum egyes tevékenységeinek és foglalkoztatási programjainak finanszírozásához használható fel.
 
Az előkészítés alatt álló projekt keretében Balmazújváros Város Önkormányzata - konzorciumi partnereivel együtt - a térségi foglalkoztatás bővítése, ezen keresztül a térségi gazdaság fejlesztése céljából a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási Járás településeit foglalkoztatási szempontból összefogó Helyi Foglalkoztatási Paktum létrehozását tervezi.
 
 
A projekt célcsoportjai
 
Az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak. A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
 
 • alacsony iskolai végzettségűek,
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
 • megváltozott munkaképességű személyek,
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek.
 
A projekt segítségével létrejövő paktum a fentieken túl teret biztosít az együttgondolkodásra, és új, a helyben felmerülő problémákra a helyi szereplők által megfogalmazott válaszokon alapuló programok kialakítására, melyek túlmutatnak a projektben megfogalmazott és finanszírozott tevékenységeken. Ezáltal a helyi szükségleteken alapuló, önfenntartó gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztő eszközzé válhat az abban részt vállaló, érdekelt munkaerőpiaci szereplők kezében.
 
 
Miért érdemes részt venni a paktumban a helyi gazdasági szereplőknek?
 
 • Lehetőség fejlesztési ötletek, javaslatok bemutatására;
 • Egymás tevékenységének jobb megismerése, új gazdasági együttműködések;
 • Nagyobb cégek számára marketinglehetőség biztosítása;
 • Kisebb cégek számára pénzügyi támogatás felhasználása;
 • Lehetőség a projekt keretében készülő térségi Foglalkoztatási Stratégia véleményezésére, felülvizsgálatára: közvetlenebb visszacsatolás a keresleti és kínálati oldal között;
 • Jó lehetőség szakképzett munkavállalók bevonására, foglalkoztatására;
 • Adminisztratív segítségnyújtás a támogatás igénybevételéhez a paktumiroda munkatársaitól
 • Gyakorlati segítség a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásához, motiválásához.

 

További információk: https://hajdusagipaktum.hu

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-30 van. PointLink.