Sajtóközlemény - 2019.07.15

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2019. j√ļlius 15. h√©tfŇĎ

ÉSZAK-HAJDÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŇįKÖDÉS

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004

Az EgyüttmŇĪködési Megállapodás 2019. június 18. napi hatálybalépésével megalakult a 23 tagú Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Paktum. A Balmazújváros Város Önkormányzata által vezetett konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 700 millió forintot fordíthat a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási járás foglalkoztatási helyzetének javítására 2021 novemberéig.

 

A három járást alkotó önkormányzatok, intézmények és szervezetek a mai napon aláírt paktum dokumentumban vállalták, hogy – a) a munkaerŇĎpiaci hátrányok, foglalkoztatási egyenlŇĎtlenségek csökkentése; b) a térségi foglalkoztatás szerkezetének és spektrumának javítása; c) munkaerŇĎpiaci igényekhez alkalmazkodó, rugalmasabb képzési kínálat biztosítása; d) aktívan együttmŇĪködŇĎ partnerség kialakítása minden potenciálisan érintett térségi szereplŇĎ bevonásával – feltárják az észak-hajdúsági terület foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elŇĎsegítŇĎ programok megvalósításához és a humánerŇĎforrás fejlesztéséhez, ezen együttmŇĪködéssel közösen segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és munkaerŇĎ-piaci változásokhoz.

 

Az együttmŇĪködést létrehozó és megvalósító feleknek általános és kiemelt célja:

a) a paktumtérséget alkotó három járásban élŇĎ, aktív korú, de különbözŇĎ okokból jelenleg nem foglalkoztatott vagy közfoglalkoztatásban lévŇĎ embereket visszavezessék az elsŇĎdleges munkaerŇĎpiacra, azaz összehangolják a három járás gazdasági szereplŇĎinek foglalkoztatási és humánerŇĎforrás-fejlesztési elképzeléseit;

b) felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévŇĎ területi és/vagy társadalmi foglalkoztatási hátrányokat, egyenlŇĎtlenségeket, hogy ezen célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot;

c) a helyi vállalkozások igényeinek pontos feltérképezésével párbeszédet kezdeményezzenek a paktumtérség munkaerŇĎ-piaci helyzetével, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatban;

d) a térségi munkaerŇĎpiac rugalmas menedzsmentjének kialakítása, a kereslet és kínálat folyamatos összehangolása; közös megoldások keresése a folyamatosan változó munkaerŇĎpiaci problémákra;

e) kiemelt fontosságú a közép- és felsŇĎfokú oktatási intézmények mellett a foglalkoztatók intenzívebb bevonása a különbözŇĎ típusú-szintŇĪ szakmai képzésekhez illeszkedŇĎ, valódi gyakorlóhelyek biztosítása érdekében;

f) hatékonyan használják fel a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.

 

Az Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttmŇĪködés címŇĪ projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának finanszírozásában valósul meg. A programban 700 000 000,- Ft áll rendelkezésre a térség munkáltatói és munkavállalói igényeinek kielégítésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és Balmazújváros Város Önkormányzata a programban meghatározott munkaerŇĎpiaci tevékenységekbe a térségben munkát vállalni szándékozó, 453 fŇĎ álláskeresŇĎ hátrányos helyzetŇĪ személy – alacsony iskolai végzettségŇĪek, a 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdŇĎ álláskeresŇĎk, 50 év felettiek, GYED-rŇĎl, GYES-rŇĎl, ápolási díjról visszatérŇĎk, gyermeküket egyedül nevelŇĎ felnŇĎttek, roma nemzetiségŇĪek, foglalkoztatást helyettesítŇĎ támogatásban részesülŇĎk, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességŇĪek, – közfoglalkoztatott vagy inaktív személy bevonását tervezi, részükre kínál a program képzési vagy foglalkoztatási támogatást.

A most 24 taggal megalakult paktumszervezet továbbra is várja a csatlakozni kívánó munkáltatókat és egyéb foglalkoztatási partnereket.

 

További információ: www.hajdusagipaktum.hu

b_700_377_16777215_00___images_paktum_paktum-images.jpg

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-21 van. PointLink.