Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében

Nyomtatás
Készült: 2018. november 16. péntek

b_600_300_16777215_00___images_infras.jpg

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004

A projekt címe: Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében

A szerződött támogatás összege: 333.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2020.05.11.

 

Balmazújváros Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. prioritásának célkitűzéseihez igazodva a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően jelen projekt keretében célul tűzte ki a település 1. szegregátumában élők életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerő piaci részvételüket) és az önszerveződésre, jövőformálásra képes közösség kialakítását.

Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban.

 

A projekt átfogó célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban.

Ehhez a lakhatási feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel társadalmi mobilizációjukhoz.

A projekt specifikus célja: Élhetőbb környezet kialakítása: lakhatási feltételek javítása, a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek biztosítása

A fejlesztés akcióterületén az Északi-városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmifizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi a projekt fő gerincét szorosan kapcsolódva a TOP-5.2.1 projekt keretében megvalósuló „soft” jellegű projekt tevékenységekhez.

A projekt specifikus célkitűzése élhetőbb környezet kialakítása: lakhatási feltételek javítása, a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek biztosítása.

A projekt keretében megvalósuló projekt-tevékenységek:

  • Szociális bérlakás felújítása (modern szociális bérlakás létrejötte) - 8 lakásos
  • Közösségi Ház kialakítása
  • Közösségi terek, parkok, játszóterek kialakítása
  • Alapinfrastruktúra fejlesztések: pormentes utak, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás korszerűsítése.
  • Közösségi iroda kialakítása

 

A projekt tartalmának összeállítását széleskörű igényfelmérés előzte meg a pályázat benyújtását megelőzően, majd a projektfejlesztés szakaszában Támogató Csoport működése biztosította, hogy a partnerségi tervezés marketing és kommunikációs eszközeivel élve továbbra is nagy hangsúlyt kapjon a településen érdekelt szereplők (gazdasági, társadalmi szervezetek, közigazgatási szervek) és a lakosság bevonása a projekt végleges tartalmának kialakításába (a felkészülés meghaladja az előírt minimális 6 hónapot). A Támogató Csoport jelen projekt és a TOP-5.2.1 projekt estében azonos tagokból áll, így a két projekt összehangolt megvalósítása biztosított. Tartalmi kapcsolatot adja, hogy a jelen projekt keretében megvalósuló beruházási elemeket a TOP-5.2.1 projekt keretében megvalósuló, megegyező célcsoportnak szóló „soft” tevékenységek egészítik ki.

A projekt nemcsak tartalmában, hanem időbeni ütemezésében is szorosan kapcsolódik a TOP-5.2.1 projekthez.

 

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-06-06 van. PointLink.