ápoló (2022.01.31-ig§

Nyomtatás

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek otthonában élő ellátottak vonatkozásában gondoskodik az ápolási, szakápolási, gondozási feladatok ellátásáról az orvosi utasítások figyelembevételével. Legfőbb feladata a szakmailag magas szintű gondozás, figyelmes, lelkiismeretes bánásmód, a lakók egészséges, nyugodt, otthonos életkörülményeinek a biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében ápolói munkakörre előírt végzettség és szakképzettség,
 • •       Szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       Magyar állampolgárság
 • •       MESZK tagság
 • •       Védettségi igazolvány vagy igazolás /449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet alapján/
 • •       Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Felsőfokú képesítés, pl.: diplomás ápoló, okleveles ápoló, mentőtiszt végzettség,
 • •       Egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • •       Empátia, kiváló szintű szociális érzékenység,
 • •       Együttműködési és konfliktuskezelési készség,
 • •       Csapatmunka, pontos, precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       Fényképes szakmai önéletrajz,
 • •       Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata,
 • •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • •       A pályázó arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • •       Motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a +36703861674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2022. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
 • •       Elektronikus úton Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.
 • •       Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. január 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A bérezés a KJT. által biztosítottakon (melyek: Közalkalmazotti bértábla, Szociális ágazati pótlék, Egészségügyi bérpótlék)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-01-20 van. PointLink.