Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések

Nyomtatás
Készült: 2019. augusztus 29. csütörtök

2021

Határozat számaHatározat tárgya
1/2021. (I.4.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
2/2021. (I.4.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
3/2021. (I.4.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
4/2021. (I.4.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
5/2021. (I.7.)A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosítószámú, projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó 111/2020 (IX.7) számú határozat módosítása tárgyában
6/2021. (I.19.)A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívása és új vezető megbízása tárgyában
7/2021. (I.20.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadása tárgyában
8/2021. (I.20.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2020. évi II. féléves szakmai munkájáról, valamint a 2020. év pénzügyi alakulásáról szóló beszámoló tárgyában
9/2021. (I.20.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi II. féléves szakmai munkájáról, valamint a 2020. év pénzügyi alakulásáról szóló beszámoló tárgyában
10/2021. (I.20.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő BalmazInterCOM Kft. 2020. évi II. féléves szakmai munkájáról, valamint a 2020. év pénzügyi alakulásáról szóló beszámoló tárgyában
11/2021. (I.20.)A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálata tárgyában
12/2021. (I.20.)A Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítása tárgyában
13/2021. (I.20.)A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában
14/2021. (I.20.)Az Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában
15/2021. (I.20.)Egészségügyi feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
16/2021. (I.20.)Egységes Önkormányzati Turisztikai Ingatlanhasznosítási Koncepció tárgyában
17/2021. (I.20.)Az önkormányzati intézmények fűtési rendszerének karbantartására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában
18/2021. (I.20.)A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében "Piac és rekreációs park kiegészítő építési beruházás" elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában.
19/2021. (I.20.)Önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
20/2021. (I.27.)"A záportározó környezetének közösségi térré alakítása" elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
21/2021. (I.29.)A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 azonosítószámú "Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja" című projekthez kapcsolódó a "Szegregátum köz, ház,iroda, játszóudvar létrehozása" elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában.
22/2021. (I.29.)A TOP-4.3.1-19-HB1-2019-00007 azonosítószámú "Új bölcsőde kialakítása Balmazújvároson" című projekt kivitelezési munkáltainak elvégzéséhez kapcsolodó közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában.
23/2021. (II.1.)Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) egyes módosításaival összefüggően a 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló tájékoztató tárgyában.
24/2021. (II.11.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadása tárgyában
25/2021. (II.11.)a Polgármester szabadságolási ütemtervének tárgyában
26/2021. (II.11.)A Balmaz-Kamilla Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása tárgyában
27/2021. (II.11.)A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása tárgyában
28/2021. (II.11.)a Veres Péter Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
29/2021. (II.11.)a Veres Péter Kulturális Központ 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában
30/2021. (II.11.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
31/2021. (II.15.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
32/2021. (II.15.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmaz InterCOM Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
33/2021. (II.15.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújváros Turisztikai és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
34/2021. (II.15.)A Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületből történő kilépés tárgyában
35/2021. (II.15.)A 16/2021. (I.20.) PM határozat végrehajtási határidejének módosítása tárgyában
36/2021. (II.15.)önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentése tárgyában
37/2021. (II.15.)"Szolonyec szikes vizes élőhely-láncolat rehabilitációja a Hortobágyon" című projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás biztosítása tárgyában
38/2021. (II.18.)Balmazújváros Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséhez kapcsolodóan
39/2021. (II.19.)a "Helyi Foglalkoztatási Stratégia és éves Akcióterv felülvizsgálata. Jó gyakolatok feltárása és disszeminációja." elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
40/2021. (II.24.)önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
41/2021. (II.24.)önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
42/2021. (II.24.)önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
43/2021. (III.1.)Orvosi praxisjog értékesítése tárgyában
44/2021. (III.5.)Az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" 2021. évi pályázati kiírás tárgyában
45/2021. (III.5.)Balmazújváros Város Önkormányzat és a Balmazújvárosi Turisztikai és Szolgáltató Kft. között kötendő kölcsönszerződés tárgyában
46/2021. (III.5.)közétkeztetés biztosítása tárgyában
47/2021. (III.11.)Önkormányzati lakások költésgalapon történő bérbeadásának tárgyában
48/2021. (III.17.)A Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadása tárgyában
49/2021. (III.17.)Tájékoztatás a település közbiztonságának elmúlt évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
50/2021. (III.17.)A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2020. évi beszámolójának, valamint 2020.évi munkatervének jóváhagyása tárgyában
51/2021. (III.17.)Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívás kiírására
52/2021. (III.17.)A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendeletben szabályozott díjak felülvizsgálata tárgyában
53/2021. (III.17.)a 2020. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása tárgyában
54/2021. (III.17.)Az óvodai beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározása tárgyában
55/2021. (III.17.)A II. Világháborús emlékmű Köztemetőbe történő áthelyezése tárgyában
56/2021. (III.17.)A "Jégmadár" elnevezésű műalkotás felállítása tárgyában
57/2021. (III.17.)Az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában
58/2021. (III.17.)Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítása tárgyában
59/2021. (III.17.)Sporttér utca 8. szám alatti önkormányzati tulajonú ingatlan gondnoki feladatainak ellátása tárgyában
60/2021. (III.17.)Balmazújváros Város Önkormányzat és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. között fennálló, a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (közhasznú) tevékenységek ellátása tárgyú megállapodás aktualizálása tárgyában
61/2021. (III.17.)A Balmazújváros, Dózsa György utca 14.szám alatti önkormányzati
62/2021. (III.17.)Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadása tárgyában
63/2021. (III.24.)A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 16/2014. (X.09.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
64/2021. (III.24.)A Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal belső parkolójának kiépítésére irányuló beruházás megvalósítása tárgyában
65/2021. (III.24.)Balmazújvárosi Népkonyha tárgyában
66/2021. (III.29.)A "Szegregátum köz. ház, iroda, játszóudvar létrehozása" elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
67/2021. (III.29.)Az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" 2021. évi pályázat keretében fejlesztéssel érintett helyrajzi szám módosítása tárgyában
68/2021. (III.29.)Rovar- és rágcsáló írtás tárgyában
69/2021. (III.29.)A Hajdúböszörményi Tankerület Központ megkeresésének véleményezése tárgyában
70/2021. (IV.8.)A Balmaz-Kamilla Kft, a társaság ügyvezetője, valamint az Önkormányzat között kötendő megállapodás elfogadására
71/2021. (IV.12.)egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázat elbírálása tárgyában
72/2021. (IV.15.)Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területén népkonyha szolgáltatás végzéséhez való hozzájárulás tárgyában
73/2021. (IV.21.)A Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadása tárgyában
74/2021. (IV.21.)A Balmazújváros Nefelejcs Idősek Otthona 2020. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában
75/2021. (IV.21.)A Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában
76/2021. (IV.21.)A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása
77/2021. (IV.21.)A VOLÁNBUSZ Zrt. menetrend-módosítási kérelme elfogadásának tárgyában
78/2021. (IV.21.)Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítása tárgyában
79/2021. (IV.21.)A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által tervezett beszerzések tulajdonosi jóváhagyása tárgyában
80/2021. (IV.21.)A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresése tárgyában
81/2021. (IV.21.)Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó "Esély Otthon" pályázathoz kapcsolódóan lakáshasználati, valamint ösztöndíj szerződések módosítása tárgyában
82/2021. (IV.21.)Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó "Esély Otthon" pályázathoz kapcsolódóan lakáshasználati, valamint ösztöndíj szerződések módosítása tárgyában
83/2021. (IV.28.)Balmazújváros város új Településrendezési eszközei (Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és mellékletét képező Szabályozási terve) véleményezési folyamatának lezárásáról.
84/2021. (IV.28.)A Daru lakópark tervezett kialakításához kapcsolódóan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megosztása tárgyában
85/2021. (IV.29.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása tárgyában
86/2021. (V.3.)A TOP-4.3.1.-16-HB1-2017-00004. számú "Infrastruktúra fejlesztése az Újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében" pályázat keretében a folyamatban lévő útépítés magasabb műszaki tartalommal történő megvalósítása tárgyában
87/2021. (V.4.)Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény érintésvédelmi felülvizsgálata, és az ehhez kapcsolódó munkálatok elvégzése tárgyában
88/2021. (V.4.)A Veres Péter Kulturális Központ fűtési rendszerének korszerűsítése tárgyában
89/2021. (V.4.)A Balmazújváros, Dózsa György u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú garázsok bérbeadására
90/2021. (V.4.)A Balmaz InterCom Kft. felügyelőbizottságának megválasztása tárgyában
91/2021. (V.4.)A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának megválasztása tárgyában
92/2021. (V.11.)permegszüntetés tárgyában
93/2021. (V.12.)A 4060, Balmazújváros, Sporttér utca 8. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérletére vonatkozó pályázati felhívás tárgyában
94/2021. (V.12.)Önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapon történő bérbeadása tárgyában
95/2021. (V.21.)A TOP-2.1.2-HB1-2016-00004 számú projekt keretében "Piac, rekreációs park kiegészítő építési beruházás" elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában
96/2021. (V.21.)az önkormányzat tulajdonát képező Balmaz-Kamilla Kft. "f.a." gazdasági társaság felszámolásához kapcsolódó megbízási szerződés megkötése tárgyában
97/2021. (V.26.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadása tárgyában
98/2021. (V.26.)A belső ellenőrzési feladatok 2020. évi ellátásáról szóló ellenőrzési jelentés elfogadása tárgyában
99/2021. (V.26.)Balmazújváros Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában
100/2021. (V.26.)az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában
101/2021. (V.26.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmaz InterCOM Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában
102/2021. (V.26.)Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2020/2021. nevelési év működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
103/2021. (V.26.)A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása,valamint az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény házirendjének jóváhagyása tárgyában
104/2021. (V.26.)A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyában
105/2021. (V.26.)Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadása tárgyában
106/2021. (V.26.)A Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzését lezáró döntés és többletforrás biztosítása tárgyában
107/2021. (V.31.)Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában
108/2021. (V.31.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában
109/2021. (V.31.)a "Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által - magasépítési és elekromos hálózat fejlesztési munkanemek megvalósítása" elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
110/2021. (V.31.)A Veres Péter Kulturális Központ Ifjúsági Ház tagintézmény további működése tárgyában
111/2021. (VI.2.)az orvosi ügyelet biztosításával kapcsolatos szerződés megkötése tárgyában
112/2021. (VI.2.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmaz-Kamilla Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója elfogadása tárgyában
113/2021. (VI.8.)ellenkérelem benyújtása tárgyában
114/2021. (VI.9.)Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítása tárgyában
115/2021. (VI.10.)Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének módosítása tárgyában
116/2021. (VI.14.)az önkormányzat tulajdonát képező Balmaz-Kamilla Kft. "f.a." gazdasági társaság felszámolásához kapcsolódó további megbízási szerződés megkötése tárgyában


2020

Határozat számaHatározat tárgya
1/2020. (III.18.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
2/2020. (III.18.)A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2019. évi beszámoló, valamint 2020. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában
3/2020. (III.18.)A 2019. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása tárgyában
4/2020. (III.18.)A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
5/2020. (III.18.)A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 2019. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában
6/2020. (III.18.)A 01632 hrsz.—ú külterületi ingatlan elnevezése tárgyában
7/2020. (III.18.)2020. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában
8/2020. (III.18.)Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában
9/2020. (III.18.)A 2296 hrsz—ú ingatlan bérbeadása tárgyában
10/2020. (III.18.)Önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelem tárgyában
11/2020. (III.18.)Ingatlanvásárlás tárgyában
12/2020. (III.20.)Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a 70 éven felüliek ellátása tárgyában
13/2020. (III.23.)önkormányzati tulajdonú lakásátmeneti használata tárgyában
14/2020. (III.24.)a 46/2020. (11.12.) számú határozat kiegészítése tárgyában
15/2020. (III.24.)Önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadásának tárgyában
16/2020. (III.26.)bírósági kereset benyújtása tárgyában
17/2020. (III.26.)"Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban" elnevezésű, TOP-2.1.3.- 15-HB1-2016-00007 azonosító számú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában
18/2020. (III.31.)Ideiglenes Bizottság módosítása tárgyában
19/2020. (III.31.)a Balmaz-Kamilla Kft esetében eltérő finanszírozás engedélyezése, valamint az ügyvezető díjazásának módosítása tárgyában
20/2020. (III.31.)intézményátszervezés véleményezése tárgyában
21/2020. (III.31.)az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában
22/2020. (IV.16.)Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről
23/2020. (IV.16.)Tájékoztató az Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi működésének tárgyában
24/2020. (IV.16.)A Volánbusz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
25/2020. (IV.23.)az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben ügyelet megszervezése tárgyában
26/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
27/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
28/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
29/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
30/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
31/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
32/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
33/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
34/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
35/2020. (IV.29.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
36/2020. (IV.29.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
37/2020. (V.4.)A Liszt Ferenc utca szilárd útburkolattal való ellátása tárgyú határozat módosítása tárgyában
38/2020. (V.7.)Gazdasági társaság alapításával kapcsolatos döntés felülvizsgálata tárgyában
39/2020. (V.15.)a 25/2020 (IV. 23.) számú határozat módosítása tárgyában
40/2020. (V.20.)a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozása tárgyában
41/2020. (V.27.)az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozása tárgyában
42/2020. (V.27.)a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló tájékoztató elfogadása tárgyában
43/2020. (V.27.)Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
44/2020. (V.27.)A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása tárgyában
45/2020. (V.27.)Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadása tárgyában
46/2020. (V.27.)A 2019-2024. időszakra vonatkozó Gazdasági Program tárgyában
47/2020. (V.27.)Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit KFT 2019. évi mérlegbeszámolója tárgyában
48/2020. (V.27.)A Hajdú Gabona Zrt. 2019. évi beszámolója tárgyában
49/2020. (V.27.)Megbízási szerződés megkötése tárgyában
50/2020. (V.27.)Orvosi praxisjog értékesítése tárgyában
51/2020. (V.27.)a Balmazújvárosi Középiskola Tálentum Alapítvány székhelybejegyzéséhez történő hozzájárulás tárgyában
52/2020. (V.29.)Önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadásának tárgyában
53/2020. (V.29.)Önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadásának tárgyában
54/2020. (V.29.)Önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadásának tárgyában
55/2020. (V.29.)Önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadásának tárgyában
56/2020. (XI.5.)A "Tisztítsuk meg az Országot!" című felhíváshoz kapcsolodó pályázat benyújása tárgyában
57/2020. (XI.5.)az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekt keretében "Esély otthon" pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában
58/2020. (XI.5.)Balmazújváros Város Önkormányzat kitekintő határozata
59/2020. (XI.18.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló tájékozató elfogadása tárgyában
60/2020. (XI.18.)Balmazújváros Város Önkormányzat új Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása tárgyában
61/2020. (XI.18.)Véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában
62/2020. (XI.18.)A Balmazújváros, Kossuth téri I. Világháborús és a "Csók az óránál" elnevezésű szobrokkal kapcsolatban
63/2020. (XI.18.)Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése tárgyában
64/2020. (XI.18.)A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona intézményvezetői megbízására vonatkozó 78/2020. (VI.24.) határozat kiegészítésére
65/2020. (XI.18.)A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
66/2020. (XI.18.)A TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében "Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által - mélyépítési munkák" elnevezésű közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagjai megválasztása tárgyában
67/2020. (XI.18.)Ingatlan bérleti díjkedvezménnyel kapcsolatos kérelem elbírálása tárgyában
68/2020. (XI.20.)A Balmazújvárosi Tűzoltó Egyesület által a NEAO-KP-1-2021/2 kódszámú a "Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021" című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
69/2020. (XII.2.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalt lérehozó megállapodás módosítására
70/2020. (XII.2.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalt lérehozó megállapodás módosítására
71/2020. (XII.2.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalt lérehozó megállapodás módosítására
72/2020. (XII.2.)A 2021. évi járási startmunka mintaprogramok indításához szükséges előzetes döntések meghozatala tárgyában
73/2020. (XII.2.)A "Leromlott városi területen útépítés és csapadékvíz elvezetés" elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
74/2020. (XII.2.)A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása tárgyában
75/2020. (XII.2.)A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása tárgyában
76/2020. (XII.2.)A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása tárgyában
77/2020. (XII.7.)az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Városi Bölcsőde telephelyén rendkívüli szünet elrendelése tárgyában
78/2020. (XII.16.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló tájékozató elfogadása tárgyában
79/2020. (XII.16.)Az önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadása tárgyában
80/2020. (XII.16.)Balmazújváros Város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában
81/2020. (XII.16.)Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata tárgyában
82/2020. (XII.16.)A Balmaz-Kamilla Kft-vel és új gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában
83/2020. (XII.16.)A Balmaz-Kamilla Kft-vel és új gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában
84/2020. (XII.16.)A Balmaz-Kamilla Kft-vel és új gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában
85/2020. (XII.16.)A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthonában az intézményi térítési díjból az élelmezési nyersanyagnormára fordítandó összeg módosítása
86/2020. (XII.16.)A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének alapszabályának ismertetése tárgyában
87/2020. (XII.16.)A Magyar Önkormányzatok Szövetségének alapszabályának ismertetése tárgyában
88/2020. (XII.16.)A Szabad Városok Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában
89/2020. (XII.16.)A TOP-7.1.1-19-H-ERFA-2019-00052 azonosítószámú "A záportározó környezetének közösségi térré alakítása" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
90/2020. (XII.16.)A TOP-7.1.1-19-H-ERFA-2019-00052 azonosítószámú "A záportározó környezetének közösségi térré alakítása" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatala tárgyában
91/2020. (XII.23.)a "Balmazújváros Város Közigazgatási területén helyi, autobusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyában kiírt pályázat elbírálása tárgyában
92/2020. (XII.23.)a "Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által - mélyépítési munkák" elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában


____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-06 van. PointLink.