Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések

Nyomtatás
Készült: 2019. augusztus 29. csütörtök

Határozat számaHatározat tárgya
1/2020. (III.18.)A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
2/2020. (III.18.)A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2019. évi beszámoló, valamint 2020. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában
3/2020. (III.18.)A 2019. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása tárgyában
4/2020. (III.18.)A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
5/2020. (III.18.)A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 2019. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában
6/2020. (III.18.)A 01632 hrsz.—ú külterületi ingatlan elnevezése tárgyában
7/2020. (III.18.)2020. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában
8/2020. (III.18.)Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában
9/2020. (III.18.)A 2296 hrsz—ú ingatlan bérbeadása tárgyában
12/2020. (III.20.)Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a 70 éven felüliek ellátása tárgyában
13/2020. (III.23.)önkormányzati tulajdonú lakásátmeneti használata tárgyában
14/2020. (III.24.)a 46/2020. (11.12.) számú határozat kiegészítése tárgyában
16/2020. (III.26.)bírósági kereset benyújtása tárgyában
17/2020. (III.26.)"Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban" elnevezésű, TOP-2.1.3.- 15-HB1-2016-00007 azonosító számú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában
18/2020. (III.31.)Ideiglenes Bizottság módosítása tárgyában
19/2020. (III.31.)a Balmaz-Kamilla Kft esetében eltérő finanszírozás engedélyezése, valamint az ügyvezető díjazásának módosítása tárgyában
20/2020. (III.31.)intézményátszervezés véleményezése tárgyában
22/2020. (IV.16.)Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről
23/2020. (IV.16.)Tájékoztató az Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi működésének tárgyában
24/2020. (IV.16.)A Volánbusz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
25/2020. (IV.23.)az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben ügyelet megszervezése tárgyában
26/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
27/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
28/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
29/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
30/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
31/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
32/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
33/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
34/2020. (IV.28.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
35/2020. (IV.29.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
36/2020. (IV.29.)Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásának tárgyában
37/2020. (V.4.)A Liszt Ferenc utca szilárd útburkolattal való ellátása tárgyú határozat módosítása tárgyában

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-10-24 van. PointLink.