ápoló / gondozó (2023.11.30-ig)

Nyomtatás
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  44586
Intézményi iktatószám:  136-3/2023.
 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ápoló / gondozó


Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az ápoló / gondozó az ápolás és gondozási feladatok ellátása során segítséget nyújt az idősek otthonában élő ellátottak számára, hogy a fizikai,mentális, szociális szükséglete biztosított legyen. Az ápolási és gondozási munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése érdekében kapcsolatot tart az intézmény orvosával és más egészségügyi és szociális szakemberekkel.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Balmazújváros
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A kinevezésről az intézményvezető dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  Középfok - szakképzettség, Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, gyakorló ápoló, ápoló, szociális gondozó, demencia gondozó stb.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  MESZK tagság (ápoló esetén)
  Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyról szóló igazolások csatolása
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)
  Határozottság, magabiztosság (alap)
  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.30. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Személyes meghallgatásra azok a jelentkezők kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - határidőn belül - hiánytalanul benyújtják. A kinevezésről az intézményvezető dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.04. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.balmazujvaros.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.10.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-05 van. PointLink.