Technikus-szcenikai szakember (2019.február 22.-ig)

Nyomtatás

Veres Péter Kulturális Központ

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veres Péter Kulturális Központ 
Veres Péter Kulturális Központ

Technikus-szcenikai szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Rendezvények technikai biztosítása - Szakmai közreműködés műszaki specifikációk elkészítésében - Technikai eszközök állapotfelmérése - Statikai vizsgálatok elvégzésében nyújtott közreműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, Színháztechnikus, szcenikus,

•         Technikusi, szcenikai területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         Bűntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Technikusi, szcenikai területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

•         Több évtizedes oktatási tapasztalattal rendelkező intézménynél szerzett szakképesítés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Erkölcsi bizonyítvány

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Veres Péter Kulturális Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Technikus-szcenikai szakember.

 

•         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Balmazújváros Honlapja

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-01-17 van. PointLink.