1 fő határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus (2023.11.10.)

Nyomtatás
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  40126
Intézményi iktatószám:  120/2023
 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

1 fő határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus


Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkával kapcsolatos adminisztráció ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Balmazújváros
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Óvoda és bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézmény. Esélyteremtési illetmény jogosultság (alapilletmény 20%-a havonta).
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Postai úton, a pályázatnak az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.) Kérjük a borítékon feltüntetni az intézmény iktatószámot: 120/2023., valamint a munkakör megnevezését 1 fő határozatlan idejű óvodapedagógus. Elektronikus úton Tarné Szabados Erzsébet Éva intézményvezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A jogviszony létesítése 2024-ben a Pedagógus életpálya törvény (Púétv.) szabályai alapján.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., óvodapedagógusi végzettség
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  rugalmasság
  türelem
  jó kommunkációs készség
  magas szintű pedagógiai elhivatottség
  gyermekcentrikusság
  jó együttműködési készség
  empatikus képesség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.10. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel és az intézmény vezetőségével
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.30. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Minden óvodában és a bölcsődében, önkormányzat hirdető tábláján, intézmény és az önkormányzat honlapján.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.15.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-05 van. PointLink.