Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.02.22-ig)

Nyomtatás

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 2189

Intézményi iktatószám: 1889-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Elkészíti az önkormányzat és a hivatal összes kiadásait, kiemelt előirányzatonként bemutató mellékletet. Vezeti a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlák forgalmát, rögzíti és könyveli az ASP rendszerben. Végzi a készpénzkiadások és készpénzbevételek megfelelő főkönyvi számlára való kontírozását, számítógépes adatrögzítését, könyvelést.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő          állás           munkakörének            szakterülete          (munkakörcsalád):

Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Pályázatát elektronikus úton a 1889-1/2023 iktatószámra való hivatkozással, Szilágyi Gábor jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre vagy postai úton a 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5 címre küldhető.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség vagy
 • Középfok, Könyvelés és adózás, Gazdasági középiskolai végzettség vagy
 • Középfok, Könyvelés és adózás, Középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés vagy
 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint, végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse,
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja ,
 • nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • ASP rendszer ismerete.
 • Mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • egyéb

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.22. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.28. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balmazujvaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.03.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.04.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-03-31 van. PointLink.