vezetőápoló (2022.december 5-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

vezetőápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezetőápoló megtervezi, vezeti és irányítja, valamint ellenőrzi az intézményben élők egészségügyi ellátását. Az ápolási-gondozási feladatok ellátása során segítséget nyújt az idősek otthonában élő ellátottak számára, hogy a fizikai, mentális, szociális szükséglete biztosított legyen. A gondozási és ápolási munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése érdekében kapcsolatot tart az intézmény orvosával és más egészségügyi és szociális szakemberekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében vezetőápoló munkakörre előírt végzettség és szakképzettség,
 • •       Szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • •       Magyar állampolgárság
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       MESZK tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • •       Empátia, kiváló szintű szociális érzékenység
 • •       Együttműködési és konfliktuskezelési készség
 • •       Csapatmunka, pontos, precíz munkavégzés.
 • •       Szakmai és vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       Motivációs levél,
 • •       Fényképes szakmai önéletrajz,
 • •       Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata,
 • •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • •       A pályázó arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • •       MESZK tagsági kártya másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a +36703861674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: vezetőápoló.
 • •       Elektronikus úton Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.
 • •       Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A bérezés a Kjt. által biztosítottakon (melyek: közalkalmazotti bértábla, szociális ágazati pótlék, egészségügyi bérpóték).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. november 14.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-03-22 van. PointLink.