1 fő óvodapszichológus (2022.július.14-ig)

Nyomtatás

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

1 fő óvodapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatát javító intézkedésekben. Közvetlen segítség az intézményben folyó nevelő-oktató munkában. Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatok, egyéni és csoportok tanácsadás megszervezése. Mentálhigiénés preventív feladatok megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • •       Egyetem, pszichológus,
  • •       Pszichológusi végzettség - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1) bekezdés és a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendelet 6. mellékletében előírt végzettség. Amennyiben a pályázó pszichológus végzettséggel igen, de a rendeletben megfogalmazott egyéb végzettséggel nem rendelkezik, a munkakör betöltésének feltétele annak vállalása, hogy öt éven belül a még szükséges szakképzettséget, szakvizsgát megszerzi. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •       Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettéget igazló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Szabados Erzsébet éva nyújt, a 06/52/370-316, 06/70/411-29-68 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • •       Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapszichológus.
  • •       Elektronikus úton Tarné Szabados Erzsébet Éva részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
  • •       Személyesen: Tarné Szabados Erzsébet Éva, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és az intézmény vezetőségével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • •       Minden óvodába és a bölcsődében - 2022. május 31.
  • •       Önkormányzat hirdető tábláján - 2022. május 31.
  • •       Intézmény és az önkormányzat honlapján - 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Útiköltség megfizetése.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-10-06 van. PointLink.