Ápoló (2021. augusztus 10.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek otthonában élő ellátottak vonatkozásában gondoskodik az ápolási, gondozási feladatok ellátásról (fizikai, mentális, szociális) az orvosi utasítások figyelembevételével. Az alapápolási és szakápolási tevékenységeket önállóan, felelősséggel végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében ápoló munkakörre előírt szakképzettség ,
 • •       szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       Magyar állampolgárság
 • •       Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Felsőfokú képesítés, pl.: diplomás ápoló, okleveles ápoló, mentőtiszt végzettség,
 • •       Egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       MESZK tagság

Elvárt kompetenciák:

 • •       Együttműködési, és konfliktuskezelési készség,
 • •       Empátia, kiváló szintű szociális érzékenység,
 • •       Csapatmunka, pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       Fényképes szakmai önéletrajz,
 • •       Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata,
 • •       Motivációs levél,
 • •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • •       Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a +36-70/386-1674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 162/2021. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
 • •       Elektronikus úton Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.
 • •       Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2021. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A bérezés a KJT. által biztosítottakon (melyek: Közalkalmazotti bértábla, Szociális ágazati pótlék, Egészségügyi bérpótlék)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-10-17 van. PointLink.