Élelmezésvezető (2020.09.20-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek megfelelően bentlakásos intézményben élő lakók étkeztetésének szervezése. A napi 100 adag ételt előállító főzőkonyha tevékenységének koordinálása. Árubeszerzés, étlaptervezés, konyhai dolgozók munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető tanfolyam (vagy elvégzésnek vállalása),
  • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz, - végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, vagy OKJ tanfolyam megkezdésének igazolása, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők által megismeréséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Pénzügyi, gazdasági ismeretek,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla nyújt, a +36-52/377-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2020. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
  • Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.balmazujvaros.hu - 2020. szeptember 1.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-05-09 van. PointLink.