Igazgatási ügyintéző (2020. március 22.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A mezőőri járulék kivetésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok. A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos ügyintézés, működési engedélyezési eljárás lefolytatása, döntésre előkészítése, az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése. Éves statisztikai adatszolgáltatások elvégzése. Telepengedélyezési eljárás lefolytatása, döntésre előkészítése, az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése. Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartásba vétele, ellenőrzése. Panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása. Hatósági osztály működési, igazgatási feladatainak segítése. Részvétel a műszaki engedélyezési eljárások lefolytatásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, igazgatásszervező főiskola,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat.

         Önkormányzati ASP rendszer ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1.sz melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz.

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5648-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

 

         Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.balmazujvaros.hu - 2020. március 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-05-09 van. PointLink.