Mezőőr (2018. június 25.-ig)

Nyomtatás

Balmazújváros Város Önkormányzata

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújváros Város Önkormányzata 

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Balmazújváros közigazgatási területe, .

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balmazújváros közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         8 Általános, Mezőőri vizsga,

         B kategóriás jogosítvány,

 

         Büntetlen előélet,

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Rendészeti vizsga,

 

         Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Féyképpel ellátott önéletrajz

         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás

         Fegyvertartási engedély fénymásolata

         Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújváros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7537-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

 

         Személyesen: Koroknai Imre alpolgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.balmazujvaros.hu - 2018. május 26.

 

 

 

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-07-10 van. PointLink.