Sz┼▒r┼Ĺ
 • K├ęm├ęny id┼Ĺszakos fel├╝lvizsg├ílata

  Kémény id┼Ĺszakos felülvizsgálata

  A kémények megfelel┼Ĺ karbantartása, és id┼Ĺszakos felülvizsgálata mindenkinek érdeke. A családi ház tüzek id┼Ĺnként a nem megfelel┼Ĺ m┼▒szaki állapotú kémények miatt következnek be, továbbá az ellen┼Ĺrzések, tisztítások elvégzése egyes esetekben megel┼Ĺzheti a szénmonoxid mérgezéseket és biztosíthatja energiatakarékos, kevésbé környezetszennyez┼Ĺ tüzelést.

  Az ingatlan tulajdonosa köteles a kéménysepr┼Ĺi közszolgáltatást igénybe venni, ha olyan tüzel┼Ĺberendezést üzemeltet, amelyhez égéstermék-elvezet┼Ĺ (kémény) csatlakozik, vagy tartalék égéstermék-elvezet┼Ĺt tart fenn. Nem kell ellen┼Ĺriztetni, felülvizsgáltatni, tisztíttatni a használaton kívüli égéstermék-elvezet┼Ĺt (kéményt), viszont ebben az esetben az összes nyílását (beköt┼Ĺ és tisztító nyílásait) be kell falazni, vagy nem éghet┼Ĺ anyaggal tömören, hézagmentesen lezárva kell tartani.

  A vonatkozó rendeletek értelmében a kéménysepr┼Ĺ-ipari közszolgáltató szakembereinek id┼Ĺszakonként ellen┼Ĺrizniük kell a használatban lév┼Ĺ és a tartalék kéményeket. Azon égéstermék-elvezet┼Ĺket legalább évente egyszer ellen┼Ĺrizni és szükség szerint tisztítani. Amennyiben az ellen┼Ĺrzés során a kéménysepr┼Ĺ élet- vagy vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztet┼Ĺ szabálytalanságot észlel, írásban arra szólítja fel az ingatlan használóját, hogy azonnal állítsa le az üzemeltetést, egyben tájékoztatja a hatáskörrel rendelkez┼Ĺ hatóságot, szükség esetén a gázszolgáltatót.

  Közvetlen veszélyeztetésnek számít például, ha az égéstermék tartósan visszaáramlik a légtérbe, ha nem megfelel┼Ĺ tömörség┼▒ vagy állékonyságú az égéstermék-elvezet┼Ĺ, vagy ha azon nem végezték el a m┼▒szaki vizsgálatot, tisztítást. Az üzemeltetés azonnali leállítását vonja maga után a nem megfelel┼Ĺen rögzített összeköt┼Ĺ elem vagy a nem zárható tisztítónyílás is. Az elvezet┼Ĺ tömörségének, illetve állékonyságának problémája esetén az építésügyi hatóság, a többi esetben pedig a katasztrófavédelmi kirendeltségek járnak el els┼Ĺfokú hatóságként.

  A kémény újbóli üzembe helyezését ugyancsak a katasztrófavédelmi kirendeltségek engedélyezik, természetesen a szabálytalanság megsz┼▒ntetése után. Ennek megtörténtét a közszolgáltatótól kapott ismételt szakvélemény bizonyítja.

   

  Téli veszélyek - A szén-monoxid (CO) veszélyei, a CO jelz┼Ĺ

  A szén-monoxid-mérgezés megel┼Ĺzhet┼Ĺ!

  Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt rejthet magában. Ezek közül az egyik legveszélyesebb egy mérgez┼Ĺ gáz jelenléte, ami leggyakrabban a f┼▒tési id┼Ĺszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid.

  Mi is az a szén-monoxid?

  A szén-monoxid (vegyjele: CO) az emberi érzékszervek számára „láthatatlan”, hisz ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a leveg┼Ĺnél egy kicsivel könnyebb, mérgez┼Ĺ gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel er┼Ĺsen kapcsolódik az oxigént szállító hemoglobinhoz. A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehet┼Ĺ, hiszen annak tünetei: rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthet┼Ĺek egyéb betegségek tüneteivel. Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat.

  A szén-monoxid-koncentráció

  Mivel ez a gáz kis koncentrációban is rendkívül mérgez┼Ĺ, egy speciális mértékegységben, ppm-ben (parts per million, milliomod részben) mérik a jelenlétét. Egy ppm-nyi gáz jelenléte annyit jelent, hogy egy köbméter leveg┼Ĺben egy köbcentiméter van bel┼Ĺle. Tekintsük át a csendes gyilkos különböz┼Ĺ koncentrációinak az emberi szervezetre gyakorolt hatását.

  200 ppm koncentrációjú szén-monoxid enyhe fejfájást, fáradtságot, szédülést, és két-három órán belül hányingert okoz.

  400 ppm töménység┼▒ szén-monoxid er┼Ĺs fejfájást okoz egy-két órán belül, három óra elteltével pedig életveszélyessé is válhat.

  800 ppm koncentráció ebb┼Ĺl a gázból hányingert, émelygést, két órán belül eszméletvesztést, három órán belül pedig halált okoz.

  1600 ppm er┼Ĺs fejfájást, szédülést és hányinger okoz húsz percen belül, a halál egy órán belül áll be.

  3200 ppm jelenléte már öt-tíz percen belül er┼Ĺs fejfájást, hányingert és émelygést okoz, tizenöt-húsz percen belül pedig halált.

  6400 ppm koncentrációban már egy-két percen belül tapasztalhatóak e fenti tünetek, a halál beállta tíz-tizenöt percen belül várható.

  12800 ppm koncentráció néhány percen belül halált okoz.

  Ez a gáz annyira mérgez┼Ĺ tehát, hogy ha a lakásunk leveg┼Ĺjének 1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz.

  Milyen gyakoriak Magyarországon a szén-monoxid-mérgezéses esetek?

  Évente átlagosan 400 esetben riasztják a katasztrófavédelem t┼▒zoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéssel összefügg┼Ĺ esethez.

  2012-ben 192 riasztás érkezett a katasztrófavédelem m┼▒veletirányítási központjaiba a 105-ös segélyhívó számon a „csendes gyilkossal” kapcsolatban, 235-en szenvedtek valamilyen mérték┼▒ mérgezést és tizennégy ember vesztette életét.

  2013-ban a szén-monoxid-mérgezésr┼Ĺl vagy annak gyanújáról szóló bejelentések száma – az érzékel┼Ĺk egyre elterjedtebb használata miatt – 342-re emelkedett. 375-en szenvedtek valamilyen sérülést vagy enyhébb mérgezést, tizenhárom emberen pedig már nem lehetett segíteni.

  2014-ben szén-monoxid miatt 430 esetben riasztották a t┼▒zoltókat, 355-en szenvedtek mérgezést és tizenketten vesztették életüket.

  Hogyan keletkezhet otthon szén-monoxid és mit tehetünk ellene?

  Mivel a szén-monoxid-mérgezések gyakorisága megn┼Ĺ a téli id┼Ĺszakban, így tévesen a f┼▒tési szezonnal hozzák kapcsolatba, pedig az év egészében jelenlév┼Ĺ veszélyr┼Ĺl van szó. A szén-monoxid veszélyes mennyiség┼▒ feldúsulása a lakásban alapvet┼Ĺen három okra vezethet┼Ĺ vissza:

  Nem megfelel┼Ĺ a nyílt lánggal ég┼Ĺ berendezés m┼▒szaki kialakítása.

  A nyílt lánggal ég┼Ĺ berendezés leveg┼Ĺ utánpótlása nem biztosított.

  Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés

  Nem megfelel┼Ĺ a nyílt lánggal ég┼Ĺ berendezés m┼▒szaki kialakítása

  A balesetek megel┼Ĺzését úgy alapozhatjuk meg legjobban, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel és az üzembe helyezéssel megfelel┼Ĺ szakembert bízunk meg. Soha ne becsüljük alá ezeket a feladatokat, a tervez┼Ĺ, a tervek szerint eljáró kivitelez┼Ĺ és az üzembe helyezéshez szükséges szakemberek gondos munkája garantálja a rendszerek biztonságos m┼▒ködését.

  A nyílt lánggal ég┼Ĺ berendezés leveg┼Ĺ utánpótlása nem biztosított

  A h┼Ĺt termel┼Ĺ berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. Egy köbméter földgáz tökéletes elégetéséhez például körülbelül tíz köbméter leveg┼Ĺ szükséges. Azok a berendezések amelyek nyílt égéster┼▒ek, vagyis a szoba leveg┼Ĺjét használják az égéshez, szell┼Ĺz┼Ĺkön és az ajtók és ablakok légrésein keresztül juthatnak oxigénhez.

  A f┼▒tési költségek csökkentése miatt napjainkban igen népszer┼▒ a régi nyílászárók cseréje, és helyettük jól szigetel┼Ĺ ajtók, ablakok beszerelése. Az évszázadokon át használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges leveg┼Ĺ akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan beszerelt, jól szigetel┼Ĺ nyílászárók légátereszt┼Ĺ képessége minimális, ezért jelent┼Ĺsen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha más módon nem biztosított a leveg┼Ĺ pótlása, akkor a tüzel┼Ĺberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és vákuum keletkezik. Így a leveg┼Ĺ-utánpótlás hiánya miatt a kémény – bármennyire megfelel┼Ĺ m┼▒szaki állapotú – nem képes az égésterméket elvezetni, szell┼Ĺzése megfordul. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki, és a szén-monoxid halálos mennyiségben való megjelenése csak id┼Ĺ kérdése.

  Szell┼Ĺz┼Ĺrácsok letakarása

  Gyakori, hogy a szell┼Ĺz┼Ĺrácsokat takarékossági szempontok miatt letakarják, ami roppant veszélyes. Fogadjuk meg a régi tiltó táblák tanácsait: a szell┼Ĺz┼Ĺnyílások eltakarása tilos és életveszélyes!

  A mérgezéses esetek körülbelül egynegyede a fürd┼Ĺszobában következik be, hiszen e helyiségek alapterülete és légtere jellemz┼Ĺen kicsi. A vízmelegít┼Ĺ, vagy a kazán m┼▒ködése során elhasználja a helyiség leveg┼Ĺjét, ezért nagyon fontos a fürd┼Ĺszoba megfelel┼Ĺ szell┼Ĺzésér┼Ĺl gondoskodni. Ha letakarjuk a szell┼Ĺz┼Ĺt, máris életveszélyes állapotot teremtettünk.

  A fürd┼Ĺszobai gázüzem┼▒ készülék m┼▒ködésére jelent┼Ĺsen kihat az, ha a használatával egy id┼Ĺben a konyhában, vagy a mellékhelyiségben elszívó m┼▒ködik. Ebben az esetben ugyanis nem jut megfelel┼Ĺ mennyiség┼▒ leveg┼Ĺ a fürd┼Ĺszobai gázkészülékhez, visszaáramlik az égéstermék és fennáll a veszélye a szén-monoxid-szint megemelkedésének.

  A szén-monoxid-mérgezés tehát több légmozgást el┼Ĺidéz┼Ĺ épületgépészeti berendezés együttes használata miatt is kialakulhat!

  Más épületgépészeti berendezések jelent┼Ĺsen ronthatják a tüzel┼Ĺberendezések leveg┼Ĺellátását és az égéstermék elvezetését. A konyhai páraelszívók, a mellékhelyiségek szagelszívói, különböz┼Ĺ tüzel┼Ĺanyaggal üzemeltetett kéményes, nyílt égéster┼▒ tüzel┼Ĺberendezések lakáson belüli együttes üzemeltetése, a központi porszívó, a szárítós mosógép, a mobil klíma egyidej┼▒ m┼▒ködése mind szerepet játszhat a csendes gyilkos keletkezésében.

  Ha az épület minimális légátereszt┼Ĺ képesség┼▒ nyílászárókkal van felszerelve, ezek a berendezések együtt m┼▒ködtetése is képes megfordítani a kéményekben az áramlás irányát, ami ideális a szén-monoxid-keletkezésének. A kandallók kéményei ugyanilyen hatást fejtenek ki a gázzal üzemel┼Ĺ berendezések kéményeire (nem feltétlenül a kandalló termeli a szén-monoxidot, hanem a kandalló üzemeltetése során a gáztüzel┼Ĺ-berendezés kéményében fordul meg az áramlás iránya).

  Egy lakásban tehát ezen épületgépészeti berendezéseket összességében kell kezelnünk, rendszerként kell rájuk tekintenünk, nem pedig mint egymástól független f┼▒t┼Ĺ-, f┼Ĺz┼Ĺ-, melegít┼Ĺ eszközökre. Az egyik akadályozhatja a másik leveg┼Ĺ utánpótlását, együttes üzemeltetésük így halálos gázkoncentrációt is eredményezhet. Beszerzésük, felújításuk, az épület szell┼Ĺzésére kiható átépítés során minden esetben konzultáljunk szakemberekkel.

  Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés

  A lakásban lév┼Ĺ por és a pára szennyezi a tüzel┼Ĺberendezés h┼Ĺcserél┼Ĺ felületeit és gátolja az égéstermék elvezetését, ami szintén kedvez a szén-monoxid keletkezésének. Bár csak ötévenként kötelez┼Ĺ a gázfogyasztó-berendezéseket szakemberrel felülvizsgáltatni, kifejezetten javasolt ezt gyakrabban, akár évente elvégeztetni. Ez egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul.

  A legtöbb tüzel┼Ĺberendezésnek elengedhetetlen része a kémény. Amennyiben a kémény járata lesz┼▒kül (behulló tégla, vakolat, beköltöz┼Ĺ madarak, darazsak miatt), akkor a helyiség leveg┼Ĺjét használó, lánggal ég┼Ĺ berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lév┼Ĺ leveg┼Ĺ szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik.

  A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy, dinamikus h┼Ĺterhelés, lerakódások), emiatt az említett keresztmetszet-sz┼▒kületek el┼Ĺbb-utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres ellen┼Ĺrzése, ezek során ugyanis a hibák felderíthet┼Ĺek, megszüntethet┼Ĺek, a tragédia pedig megel┼Ĺzhet┼Ĺ. A saját érdekünk tehát, hogy ne akadályozzuk a rendszeres kéménysepr┼Ĺi ellen┼Ĺrzést, felülvizsgálatot, szükség szerint a kémény tisztítását, és fogadjuk meg a szakember tanácsait.

  Mit tegyünk, ha valaki szén-monoxid-mérgezést szenvedett?Mit tegyünk, ha valaki szén-monoxid-mérgezést szenvedett?

  Szén-monoxid mérgezés esetén több dologra is figyelnünk kell, ha a bajba jutottakon segítünk. A helyiségben vagy akár az egész lakótérben még mindig kimutatható lehet a mérgez┼Ĺ gáz ezért azonnal hozzuk ki a bent tartózkodókat és ne lélegezzünk az érintett területen. A szabad leveg┼Ĺn helyezzük biztonságba a mérgezést szenvedett embereket, ájulás esetén pedig alkalmazzuk a stabil oldalfektetést. A lehet┼Ĺ legrövidebb id┼Ĺn belül kérjünk szakszer┼▒ segítséget, értesítsük a katasztrófavédelmet és a ment┼Ĺket az ismert segélyhívó számokon.

   

  Amennyiben lehet┼Ĺségünk van a tüzel┼Ĺ-f┼▒t┼Ĺ berendezés biztonságos lekapcsolására, a szell┼Ĺztetésre és a gázrendszer f┼Ĺcsapjának elzárására, ezeket is tegyük meg.ÔÇĘHa valaki magán érzi a szén-monoxid-mérgezés tüneteit, azonnal menjen a szabad leveg┼Ĺre, és tárcsázza a 112-es számot, vagy a katasztrófavédelem m┼▒veletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon.

  Milyen tüzel┼Ĺberendezést vásároljak?

  Új tüzel┼Ĺberendezések kiválasztása során célszer┼▒ a küls┼Ĺ leveg┼Ĺt közvetlenül használó, a helyiségek légterét┼Ĺl függetlenül üzemeltethet┼Ĺ, zárt égéster┼▒ berendezéseket el┼Ĺtérbe helyezni. Ilyenek és szakszer┼▒ égéstermék-elvezet┼Ĺk használata esetén gyakorlatilag kizárhatjuk a szén-monoxid megjelenését.

  Hogyan tudhatom száz százalékos biztonságban az otthonon a szén-monoxiddal szemben?

  Ha minden óvintézkedést megtettünk, tehát a berendezéseinket, épületgépészeti rendszerünket m┼▒szakilag megfelel┼Ĺ állapotban tudjuk, biztosított ezek leveg┼Ĺ utánpótlása, tisztában vagyunk az együtt üzemeltetés veszélyeivel, valamint beengedtük a kéménysepr┼Ĺt a lakásba, akkor megfelel┼Ĺ biztonságban tudhatjuk magunkat, szeretteinket és háziállatainkat. Azonban, még ez sem zárja ki egy hirtelen meghibásodásból fakadó szén-monoxid-mérgezés veszélyét.

  Ha növelni akarjuk a biztonságunkat, akkor érdemes szén-monoxid-érzékel┼Ĺt vásárolni.

  Milyen szén-monoxid-érzékel┼Ĺt vásároljak?

  Érzékel┼Ĺt csak megbízható forrásból, m┼▒szaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelv┼▒ használati utasítással rendelkez┼Ĺ és megfelel┼Ĺ min┼Ĺség┼▒ készülékeket. A néhány ezer forintos érzékel┼Ĺk megbízhatósága jellemz┼Ĺen nem megfelel┼Ĺ, ezek hamis biztonságérzetet keltenek bennünk.

  A szén-monoxid-érzékel┼Ĺk tehát csak akkor tudják betölteni funkciójukat, ha megbízható típust szerzünk be, és azt a gyártó el┼Ĺírásainak megfelel┼Ĺ helyre és megfelel┼Ĺ módon telepítjük. Fontos tudni, hogy ezeknek érzékel┼Ĺknek is van szavatossági idejük. Javasolt az eszközt kétévente megfelel┼Ĺ tanúsítványokkal rendelkez┼Ĺ laboratóriumban bevizsgáltatni. A szén-monoxid-érzékel┼Ĺk ellen┼Ĺrzését soha ne végezzék el otthon. Egy kipufogóhoz tartott, vagy cigarettafüsttel lefújt érzékel┼Ĺ jelez ugyan, ám olyan terhelést kap a „házi teszt” során, hogy az a további biztonságos m┼▒ködésre, életmentésre alkalmatlan. Az érzékel┼Ĺk élettartama (általában 5 év) lejárata el┼Ĺtt le kell cserélni.

  Megéri az érzékel┼Ĺ használata

  A katasztrófavédelemhez a mérgez┼Ĺ gázzal kapcsolatban beérkez┼Ĺ segélyhívások évr┼Ĺl évre növekv┼Ĺ számából is jól látható, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékel┼Ĺt Magyarországon. Tavaly például azokban a lakásokban, ahol volt érzékel┼Ĺ, nem történt haláleset. 2014-ben több mint 300-an szenvedtek mérgezést azokban az ingatlanokban, ahol nem volt érzékel┼Ĺ és mindössze 32-en ott, ahol volt telepített érzékel┼Ĺ. Baleset adódhat abból is, ha az érzékel┼Ĺt nem a megfelel┼Ĺ helyre telepítik, lemerült benne az elem, lejárt a szavatossága, de abból is, ha rossz min┼Ĺség┼▒ készüléket vásároltak. A statisztikai adatokból jól látszik, hogy egy érzékel┼Ĺ megvásárlása biztosan megtérül┼Ĺ beruházás, a gondosan megválasztott, jó helyre telepített szén-monoxid-érzékel┼Ĺ életet menthet. A katasztrófavédelem 2012-ben hozta létre az Országos T┼▒zmegel┼Ĺzési Bizottságot, amely az egyik legfontosabb feladatának tekinti a lakosság szén-monoxid-mérgezés témakörében történ┼Ĺ széles kör┼▒ tájékoztatását.

  Szén-monoxid a garázsban

  Hasonló veszélyforrást okozhat a gépjárm┼▒vek zárt térben (garázs, mélygarázs, alagút) történ┼Ĺ üzemeltetése. Kerüljük tehát az ilyen helyeken való huzamos tartózkodást, a járm┼▒vet csak a feltétlenül szükséges ideig járassuk és ha van ilyen, figyeljük a szén-monoxid-érzékel┼Ĺ jelzését.

  Összegzés

  Gondoskodjon arról, hogy a kéménysepr┼Ĺk a rendszeres ellen┼Ĺrzést elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó költségeket ne tekintse feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele!

  Rendszeres id┼Ĺközönként vizsgáltassa meg, hogy tüzel┼Ĺberendezései megfelel┼Ĺek!

  Körültekint┼Ĺen üzemeltesse tüzel┼Ĺberendezéseit, mindig gondoskodjon megfelel┼Ĺ leveg┼Ĺ-utánpótlásról!

  Használjon szén-monoxid-érzékel┼Ĺt, válasszon megfelel┼Ĺ típust és tartsa be a gyártó el┼Ĺírásait!

   

 • K├Âzmeghallgat├ís - 2015.12.02

  KÖZMEGHALLGATÁS

   

   

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata a vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatosan 2015. december 2-án (szerda) 1700 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében közmeghallgatást tart.

  Az utóbbi id┼Ĺben ismételten több panasz érkezett arról, hogy a lakók pihenéshez való joga sérül azáltal, hogy különösen a vendéglátó egységek közelében éjszakánként hangoskodást, rendbontásokat tapasztalnak, melyet összefüggésbe hoznak a vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartásával.

  Fentiekkel kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket közmeghallgatás keretében szeretné az önkormányzat megismerni.

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata

   

   

   

   

 • M├║zeum K├ív├ęh├íz ├ęs ├ëtterem

   

   

   

  Balmazújváros a turizmus szempontjából kedvelt úti cél sokak számára. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozunk egy olyan helyet „Balmazújváros szívében", amely minden korosztálynak a kedvencévé válhat. Ennek helyszínéül a Debreceni utca 1. szám alatt lév┼Ĺ egykori múzeumépületet választottuk, amiben ötvözhettük a múlt értékeit a jelen lehet┼Ĺségeivel. A Kávéház arculatának megalkotásakor szem el┼Ĺtt tartottuk, hogy a korh┼▒, s a modern találkozzon egymással. A tervezéskor törekedtünk arra, hogy vendégeink barátságos, családias környezetben tölthessenek el néhány órát. Étlapunk és itallapunk kínálata illeszkedik vendégeinek igényeihez. Étlapunk széles palettáján pedig bárki megtalálhatja a kedvére valót. Nagyon örülünk annak, hogy immár Balmazújváros lakosságának is  kedvencévé vált a Múzeum Kávéház! Várjuk Önt is szeretettel!

   

 • K├Âzmeghallgat├ís - 2015.11.06

  M E G H Í V Ó
   
  Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros 
   
  Város Önkormányzat Képvisel┼Ĺ-testülete 
   
  k ö z m e g h a l l g a t á s t 
   
   
   
  tart sportfejlesztés, sportturizmus témában. 
   
   
  A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem 
   
  A közmeghallgatás ideje: 
   
  2015. november 6. (péntek) 17.30 óra 
   
  Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehet┼Ĺség van kérdések, javaslatok megtételére. 
   
  Balmazújváros, 2015. november 4. 
   
   dr. Veres Margit 
   polgármester
 • Eml┼Ĺvizsg├ílat

  FELHÍVÁS!
   
  Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti 
   
  balmazújvárosi hölgyeket, hogy számukra 
   
  2015. november 12-25. között  
   
  Debrecenben
   
   eml┼Ĺsz┼▒r┼Ĺ vizsgálat szervez┼Ĺdik.
   
  A vizsgálat INGYENES, minden érintett 
   
  hölgy névre szóló meghívót kap a sz┼▒rés 
   
  helyének és pontos idejének megjelölésével.
   
  Kérjük éljen a felkínált lehet┼Ĺséggel és 
   
  menjen el a sz┼▒r┼Ĺvizsgálatra!
   
  Amennyiben kérdése van, érdekl┼Ĺdjön háziorvosánál, a 
   
  helyi véd┼Ĺn┼Ĺi szolgálatnál, vagy a Kenézy 
   
  Eml┼Ĺcentrumnál. 
   
  (Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel:52/536-865) 
   
  Ne feledje, a sz┼▒r┼Ĺvizsgálat életet menthet!
   
   
  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
   
  Balmazújvárosi Járási Hivatala
   
  Népegészségügyi Osztály

   

 • Felh├şv├ís

 • N┼Ĺi NBI/B k├ęzilabda m├ęrk┼Ĺz├ęs - 2014.10.23.

 • N┼Ĺi NBI/B k├ęzilabda m├ęrk┼Ĺz├ęs

 • IV. Balmaz-Hajkarnev├íl - 2014. okt├│ber 19. - EREDM├ëNYEK

  IV. Balmaz-Hajkarnevál
  2014. október 19.
  EREDMÉNYEK
   
  GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEV┼ÉNEK!
   
  ARCFEST┼É- kategória:
  Zs┼▒rizett: Szekeres Virág, Dávidáné Krómer Beáta, Kovács Barbara
   
  I. Szabó Henrietta - Csabrendek
  II. Vörös Krisztina - Budaörs
  III. Könyv Katalin Éva – Budapest
   
  FANTÁZIA SMINK – kategória:
  Zs┼▒rizett: Dávidáné Krómer Beáta, Losonczi Éva, Lengyel Ágnes
   
  TANULÓ:
  FELNŐTT:
  I. Kovács Anikó - Debrecen I. Pankotai Anita – Debrecen
  I. Csendom Ágnes – Hajdúsámson
   
  II. Sisa Nikolett – Debrecen 
  II. Vörös Krisztina – Budaörs
  III. Ágh Evelin – Debrecen III. Makovics Dóra – Budapest

   

  NAPPALI SMINK – kategória:
  Zs┼▒rizett: Dávidáné Krómer Beáta, Losonczi Éva, Lengyel Ágnes
   
  TANULÓ: FELN┼ÉTT:
  I. Tóth Rebeka – Balmazújváros  II. Makovics Dóra – Budapest
  II. Berczi Krisztina - - Debrecen
  II. Borbély Kitti – Debrecen
  III. Kozáp Georgina Katalin – Vámospércs
  III. Galgóczy Vanda – Debrecen
  IV. Farkas Boglárka – Miskolc
   

  M┼░KÖRÖM DÍSZÍTÉS- kategória:
  Zs┼▒rizett: Tar Jánosné, Perge Szilvia, Dancsi Mónika

  I. Farkas Szilvia – Debrecen
  II. Szilágyi Enik┼Ĺ – Hosszúpályi
  III. Ujj Ildikó – Hajdúsámson
  IV. Kárpáti Orsolya – Budapest
  V. Bráner Angéla – Debrecen
   
  ÉKSZER- kategória:
  Zs┼▒rizett: Tar Jánosné, Perge Szilvia, Dancsi Mónika
   
  I. T┼Ĺkés Lilla – Karcag
  II. Gregor Zita – Jászárokszállás
  III. Balassa Éva – Heves
  IV. Szilágyi Enik┼Ĺ – Hosszúpályi
  V. Farkas Szilvia – DebrecenTIP-B
   
  TIP-BOX- kategória:
  Zs┼▒rizett: Tar Jánosné, Perge Szilvia, Dancsi Mónika
   
  I. Bráner Angéla – Debrecen
  II. Kovács Zita – Füzesgyarmat
  III. Ujj Ildikó – Hajdúsámson
  IV. Kárpáti Orsolya – Budapest
  V. Király Ágnes – Budapest
   
  FÉRFI DIVAT HAJVÁGÁS – kategória:
  Zs┼▒rizett: Fátrai Krisztina, Papp Péter, Takács Barnáné, Munkácsi Lászlóné, 
  Kalmárné Nagy Ildikó, Lukovics György, Molnár György
   
  I. Vígh Bence – Veszprém
  II. Rácz Norbert – Gádoros
  III. Erdei Rita – Prügy
   
  FÉRFI KLASSZIKUS SZÁRÍTÁS- kategória:
  Zs┼▒rizett: Fátrai Krisztina, Munkácsi Lászlóné, Kalmárné Nagy Ildikó, Lukovics György, Molnár György
   
  I. Rácz Norbert – Gádoros
   
  N┼ÉI DIVAT HAJVÁGÁS – kategória:
  Zs┼▒rizett: Fátrai Krisztina, Papp Péter, Takács Barnáné, Munkácsi Lászlóné, 
  Lukovics György, Kalmárné Nagy Ildikó, Molnár György
   
  I. Szlávik Szilvia – Veszprém
  II. Lukovics Dániel – Nyíregyháza
   
  FULL FASHION EXTRÉM FANTÁZIAKONTY- kategória:
  Zs┼▒rizett: Fátrai Krisztina, Munkácsi Lászlóné, Lukovics György, 
   
  Tar Jánosné, Dávidáné Krómer Beáta, Lengyel Ágnes, Losonczi Éva 
  I. Varián Csenge (fodrász) Király Ágnes (köröm) Kulcsár Ágnes (smink)
  II. Faragó Regina (fodrász) Szabó Tímea (köröm) Lendvai-Nemec Gerg┼Ĺ (smink)
  III. Mikó Annamária (fodrász) Misi Alexandra (köröm) Tóth Judit (smink)
   
  KONTY – kategória:
  Zs┼▒rizett: Fátrai Krisztina, Lukovics György, Munkácsi Lászlóné, Papp Péter, Molnár György
   
  TANULÓ: FELN┼ÉTT:
  I. Jusztin Petra -                                                                         I. Baturin Erzsébet – Nemeskocs
  II. Rácz Dóra – Szerep                                                             II. Takács Fruzsina – Hajdúsámson
  III. Kabai Viktória – Karcag                                                     III. Simon Tamás – Debrecen
  III. Szlávik Szílvia – Veszprém
  IV.Pálné Silling Erzsébet-Balmazújváros
   
  JÖV┼ÉRE ÚJRA VÁR MINDENKIT BALMAZÚJVÁROS!
  A TÁMOGATÓKNAK, KIÁLLÍTÓKNAK KÖSZÖNJÜK, hogy VELÜNK VOLTAK!
  Szabóné Julika szakmai szervez┼Ĺ Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - f┼Ĺszponzor

   

 • Felh├şv├ís k├Âzz├ęt├ętele Balmaz├║jv├íros telep├╝l├ęsrendez├ęsi eszk├Âzeinek m├│dos├şt├ís├ír├│l

 • Megh├şv├│: P├ísztorszobrok avat├│ ├╝nneps├ęge

  Balmazújváros Város Önkormányzata és a VPÁMK és AMI tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait a Daru településrészen felállított Pásztorszobrok avató ünnepségére.

 • Szoboravat├│

  Balmazújváros Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt Soós Imre színész köztéri szobrának avató ünnepségére. Az ünnepség kezdete 2012. november 30. (péntek) 11 óra.

 • V├íltson ├ľn is b├ęrletet a "Balmaz├║jv├írosi Sz├şnh├ízba"!

  A 2012-13-as évadban meghívott el┼Ĺadások:

 • Lakoss├ígi felh├şv├ís

  Balmazújváros Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemr┼Ĺl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított

  polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.

  Az új polgári védelmi szervezetekbe beosztható minden nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a törvény adta mentességi feltételekkel.

 • K├Âtelez┼Ĺ agr├írkamarai regisztr├íci├│!

  Az augusztus 1-t┼Ĺl hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mez┼Ĺgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szerepl┼Ĺje, így a gazdasági társaságok mellett az ┼Ĺstermel┼Ĺk és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.

 • ├Üj munkat├írsakat keres a Jabil

  Nyílt toborzási napot tart Debrecenben a Jabil tiszaújvárosi gyára. Összeszerel┼Ĺ, kulcs-operátor, OBA ellen┼Ĺr és raktáros munkakörbe keresnek új munkatársakat.

Balmaz├║jv├írosi K├Âz├Âs ├ľnkorm├ínyzati Hivatal - 4060 Balmaz├║jv├íros, Kossuth t├ęr 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egys├ęges orvosi ├╝gyelet:52/311-104 _____________________________ Ment┼Ĺszolg├ílat h├şv├│sz├íma: 104 _____________________________ Gy├│gyszert├íri ├ílland├│ ├╝gyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz├║jv├íros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-23 van. PointLink.