Lakossági felhívás

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2012. november 07. szerda

Balmazújváros Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemrŇĎl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított

polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.

Az új polgári védelmi szervezetekbe beosztható minden nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a törvény adta mentességi feltételekkel.

A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, valamint polgári védelmi feladatok ellátására szolgálatteljesítésre kötelezhetŇĎ. A mentességgel nem rendelkezŇĎ személyeket polgármesteri határozat osztja be – kötelezŇĎ érvénnyel! – a polgári védelmi szervezet személyi állományába. Ebben az esetben a beosztott személynek nem áll módjában a beosztási feltételeket befolyásolni. Erre csak önként jelentkezés esetén van lehetŇĎség.

Az Önkormányzat lehetŇĎséget biztosít a polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezésre!

Katasztrófahelyzetek ritkán alakulnak ki, de kizárni a lehetŇĎségét nem szabad. A természet erŇĎivel szemben minden település kiszolgáltatott helyzetben van. Szélvihar, felhŇĎszakadás, rendkívüli téli helyzet nálunk is bármikor bekövetkezhet. Önre is szükség van a településünket érintŇĎ veszélyeztetŇĎ hatások kivédésére, a bajbajutott emberek megsegítésére, a károk mielŇĎbbi felszámolására. Holnap talán az ön otthonát, anyagi javait, családtagjait kell menteni, védeni. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a polgári védelmi szervezetek segítenek Önnek, hozzátartozóinak, embertársainak a bajok leküzdésében. Éljen a lehetŇĎséggel, hogy jót tehessen Önmagáért és másokért.

Polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés elŇĎnyei:

  • Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan, vagy határozott (mettŇĎl – meddig tartó) idŇĎtartamban vállalja a szolgálatot.
  • Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele mellett), hogy területi, vagy települési rendeltetésŇĪ szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
  • Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, mŇĪszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
  • Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történŇĎ alkalmazása esetén milyen egyéb teljesíthetŇĎ feltételeket támaszt.


Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezŇĎ személy nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.

Gondolja meg! Lehetséges, hogy már a közeljövŇĎben Önt is kötelezŇĎ jelleggel beosztják a polgári védelmi szervezetek valamelyikébe.

Éljen a polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés elŇĎnyeivel!

Ha kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatosan, hívja az 52/580-102 számot. Amennyiben önként jelentkezik, személyesen keresse fel a Polgármesteri Hivatalt (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4–5., B. ép. Emelet 9. ajtó, Kulcsár Zsolt közbiztonsági referens).

Balmazújváros, 2012. október 31.

Dr. Tiba István
polgármester

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-04-21 van. PointLink.