KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2010

Nyomtatás
Készült: 2012. május 01. kedd

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Választójog a kisebbségi települési önkormányzati képviselők választásán


A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki:

* a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
* 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
* a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
* szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.


Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személyeknek is.
A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől az oldal alján található letölthető és kitölthető kérelemnyomtatványon. A kérelemnyomtatványt postai úton, egy részletes tájékoztatóval együtt minden választópolgár 2010. május 31. napjáig megkapja.

Kérelmét a Polgármesteri Hivatal (4060 Balmazújváros, Koosuth tér 4-5.) portáján elhelyezett gyűjtőládába dobhatja be vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek 2010. július 15-ig meg kell érkeznie. A postacím megegyezik a hivatal címével.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.
A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

Választás kitűzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.

Választási Iroda

Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem letöltése

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Balmazújvárosban a július 15-én 16.00 óráig beérkezett kérelmek alapján - jelen állapot szerint - 2 kisebbség részére tűzhető ki kisebbségi települési önkormányzati képviselő választás:

- cigány kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 180 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe;

- német kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 82 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe.

Választási Iroda Vezetője

 

Tájékoztatás

A Helyi Választási Bizottság 3/2010. (VII.30.) sz. határozatában a cigány, illetve német kisebbségi önkormányzati képviselőválasztást 2010. október 3. napjára kitűzte.

Határozat megtekintése

 

Tájékoztatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 209/2010. (VIII. 10.) számú határozatával megválasztotta a 2010. október 3-i választás szavazatszámláló bizottságait. A kisebbségi választás helyszíne és az SZSZB tagjai:

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kossuth tér 18.)

Hegedűs Ildikó
Kun Józsefné
Nemesné Tar Ibolya
Kállai Gáborné
Béres Tímea

Póttag: Harangi Tamás

Tájékoztatás a választás eredményéről
NÉMET KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 81 fő   MEGJELENT: 54 fő
1. SZEIFERT ZOLTÁN 48 szav      
2. KEREKES PÉTER 43 szav      
3. SZARVAS IMRE 41 szav      
4. KOROKNAINÉ HÜSE ERZSÉBET 39 szav      
             
             
CIGÁNY KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 178 fő   MEGJELENT: 76 fő
1. JÓNÁS LAJOS 43 szav      
2. BAKÓ TIBOR 42 szav      
3. RÁCZ JÓZSEF 41 szav      
4. NAGY ISTVÁN 36 szav      

TOVÁBBI RÉSZLETEK A VALASZTAS.HU-n

Utolsó módosítás dátuma: 2010.10.05.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-03-23 van. PointLink.