KISEBBS√ČGI √ĖNKORM√ĀNYZATI V√ĀLASZT√ĀSOK - 2010

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2012. m√°jus 01. kedd

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 ŇĎszén ismét lehetŇĎsége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülŇĎ települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Választójog a kisebbségi települési önkormányzati képviselŇĎk választásán


A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki:

* a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
* 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
* a helyi önkormányzati képviselŇĎk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
* szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.


Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személyeknek is.
A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzŇĎjétŇĎl az oldal alján található letölthetŇĎ és kitölthetŇĎ kérelemnyomtatványon. A kérelemnyomtatványt postai úton, egy részletes tájékoztatóval együtt minden választópolgár 2010. május 31. napjáig megkapja.

Kérelmét a Polgármesteri Hivatal (4060 Balmazújváros, Koosuth tér 4-5.) portáján elhelyezett gyŇĪjtŇĎládába dobhatja be vagy levél útján juttathatja el a jegyzŇĎhöz. (A levélnek 2010. július 15-ig meg kell érkeznie. A postacím megegyezik a hivatal címével.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkezŇĎ esetben valamennyi kérelme érvénytelen.
A jegyzŇĎ július 15-ig dönt a kérelmezŇĎ kisebbségi választói jegyzékbe vételérŇĎl.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselŇĎk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyzŇĎ felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

Választás kitŇĪzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tŇĪzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplŇĎ kisebbségi választópolgárok száma a választás kitŇĪzésének napján eléri a 30 fŇĎt.

Választási Iroda

Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem letöltése

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Balmazújvárosban a július 15-én 16.00 óráig beérkezett kérelmek alapján - jelen állapot szerint - 2 kisebbség részére tŇĪzhetŇĎ ki kisebbségi települési önkormányzati képviselŇĎ választás:

- cigány kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 180 fŇĎ került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe;

- német kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 82 fŇĎ került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe.

Választási Iroda VezetŇĎje

 

Tájékoztatás

A Helyi Választási Bizottság 3/2010. (VII.30.) sz. határozatában a cigány, illetve német kisebbségi önkormányzati képviselŇĎválasztást 2010. október 3. napjára kitŇĪzte.

Határozat megtekintése

 

Tájékoztatás

Balmazújváros Város Önkormányzat KépviselŇĎ-testülete 209/2010. (VIII. 10.) számú határozatával megválasztotta a 2010. október 3-i választás szavazatszámláló bizottságait. A kisebbségi választás helyszíne és az SZSZB tagjai:

Veres Péter Általános MŇĪvelŇĎdési Központ és Alapfokú MŇĪvészetoktatási Intézmény (Kossuth tér 18.)

HegedŇĪs Ildikó
Kun Józsefné
Nemesné Tar Ibolya
Kállai Gáborné
Béres Tímea

Póttag: Harangi Tamás

Tájékoztatás a választás eredményérŇĎl
NÉMET KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 81 fŇĎ   MEGJELENT: 54 fŇĎ
1. SZEIFERT ZOLTÁN 48 szav      
2. KEREKES PÉTER 43 szav      
3. SZARVAS IMRE 41 szav      
4. KOROKNAINÉ HÜSE ERZSÉBET 39 szav      
             
             
CIGÁNY KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 178 fŇĎ   MEGJELENT: 76 fŇĎ
1. JÓNÁS LAJOS 43 szav      
2. BAKÓ TIBOR 42 szav      
3. RÁCZ JÓZSEF 41 szav      
4. NAGY ISTVÁN 36 szav      

TOVÁBBI RÉSZLETEK A VALASZTAS.HU-n

Utolsó módosítás dátuma: 2010.10.05.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-19 van. PointLink.