SzƱrƑ
 • HƑsĂ©griasztĂĄs

  2015. július 17-én 00.00-órától az egész ország területére vonatkozó hƑségriasztást adott ki dr. Paller Judit, országos tisztifƑorvos. Az intézkedésre az Országos Meteorológiai Szolgálat elƑrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ ajánlása alapján került sor. Az elƑrejelzési adatok változatlansága esetén a hƑségriasztás 2015. július 26-án, éjfélig tart, szükség esetén meghosszabbítható. A hosszabbításról a lakosságot ismét tájékoztatja az Országos TisztifƑorvosi Hivatal. Kérjük Önöket, hogy a hƑségriasztás ideje alatt fokozottan vegyék figyelembe a lakosságnak szóló ajánlásban leírtakat, amelyek a címre kattintva válnak elérhetƑvé .

 • Eviva Picasso kiĂĄllĂ­tĂĄst kĂ©t hĂ©ttel meghosszabbĂ­tottuk

  Kedves Látogatók!
   
  Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Eviva Picasso kiállítást két héttel meghosszabbítottuk, tehát 2015. július 31-ig (péntek) tekinthetik meg az érdeklƑdƑk a Semsey Kastélyban.
  A kiállítás továbbra is keddtƑl péntekig 10-20 óráig, illetve hétvégén 10-18 óráig látogatható.
   
  Minden kedves érdeklƑdƑt nagy szeretettel vár a Semsey Kastély kollektívája!
   
  JEGYÁRAK:
  FelnƑtt jegy: 1.600 HUF/fƑ
  Diák/nyugdíjas jegy: 800 HUF/fƑ
  6 éven aluliaknak ingyenes!
  70 éven felülieknek ingyenes!
  Családi jegy (2 felnƑtt + 2 gyermek): 4.000 HUF
  Csoportos felnƑtt jegy (10 + 1 fƑ): 14.000 HUF
  Csoportos nyugdíjas/diák jegy (10 + 1 fƑ): 7.000 HUF
   
  További információ:
   
  Semsey Kastély
  Cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2.
   
  {gallery}turizmus/program/picasso{/gallery}
 • „NyĂĄri diĂĄkmunka 2015.”

  „Nyári diákmunka 2015.”
   
   
  A Nemzetgazdasági Minisztérium a fƑvárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerƑ-piaci programot indít. 
   
  A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elƑsegítése. 
  A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezƑ diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. 
   
  A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végzƑ intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylƑ munkakörökben a garantált bérminimum – idƑarányos hányada.
   
  A programhoz csatlakozás  elƑfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérƑként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete elƑtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának elƑfeltételét jelentƑ regisztrációja megtörténhessen.
   
  A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerƑigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.
   
  További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály kollégáihoz!
   
   
  Balmazújváros, 2015-07-03
   
   
  Dr. Veres Margit 
  polgármester
 • KÖZÉRDEKĆ° TÁJÉKOZTATÁS !

   

  KÖZÉRDEKĆ° TÁJÉKOZTATÁS !

   

   

  TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A MÁV ZRT. BERUHÁZÁSÁBAN ÁTÉPÍTÉSRE KERÜL A DEBRECEN-FÜZESABONY VASÚTVONAL ILLETVE A KASTÉLYKERT U.-BÖSZÖRMÉNYI ÚT ÁLLAMI KÖZÚT KERESZTEZƐDÉSÉBEN A VASÚTI ÁTJÁRÓ. AZ ÁTÉPÍTÉS A TELJES VASÚTI ALÉPÍTMÉNYT ÉS A KÖZÚTI BURKOLÓELEMEKET ÉRINTI.

   

  A TELJES PÁLYASZÉLESSÉGĆ° ÚTLEZÁRÁS 2015. JÚLIUS 18. SZOMBAT 18.00 – JÚLIUS 21. KEDD 20.00 ÓRÁK KÖZÖTT LESZ VÉGREHAJTVA.

   

  AZ ÚTLEZÁRÁS IDEJÉN A KÖZÚTI FORGALMAT TERELƐÚTRA TERELIK, MELYNEK ÚTVONALA AZ ALÁBBI:

   

  - HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-BALMAZÚJVÁROS VÁROSKÖZPONT IRÁNY :

   

  BÖSZÖRMÉNYI ÚT – ARANY JÁNOS UTCA – TAMÁSI ÁRON UTCA –

  BÓLYAI UTCA – CSEGEI ÚT – VERES PÉTER UTCA – VÁROSKÖZPONT.

  (T.CSEGE-DEBRECEN - B.ÚJVÁROS-H.SZOBOSZLÓ UTAK CSOMÓPONTJA)

   

  - BALMAZÚJVÁROS VÁROSKÖZPONT – HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IRÁNY :

   

  VÁROSKÖZPONT (T.CSEGE-DEBRECEN - B.ÚJVÁROS-H.SZOBOSZLÓ

  UTAK CSOMÓPONTJA) – VERES PÉTER UTCA – CSEGEI ÚT - BÓLYAI

  UTCA – TAMÁSI ÁRON UTCA – ARANY JÁNOS UTCA – BÖSZÖRMÉNYI ÚT

   

  A TELJES ÚTLEZÁRÁS ALATT A HELYI ÉS HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK IS A KIJELÖLT TERELƐÚTVONALON KÖZLEKEDNEK.

   

  A VASÚTI ÁTJÁRÓ NAGY KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS FORGALMÁRA TEKINTETTEL A LEZÁRT MUNKATERÜLETET KÖRÜLHATÁROLJÁK.

  A FORGALOMTERELÉST VÉGZƐ SZAKVÁLLALKOZÓNAK

  A KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS FORGALMAT A VASÚTI ÁLLOMÁS FELƐLI OLDALON LÉTESÍTETT ÁTJÁRÓRA RÁ KELL VEZETNI.

   

   

   

   

  BALMAZÚJVÁROS VÁROS

  ÖNKORMÁNYZATA

 • HƑsĂ©griasztĂĄs

  2015. július 4-én 00.00-órától az egész ország területére vonatkozó hƑségriasztást adott ki dr. Paller Judit, országos tisztifƑorvos. Az intézkedésre az Országos Meteorológiai Szolgálat elƑrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ ajánlása alapján került sor. Az elƑrejelzési adatok változatlansága esetén a hƑségriasztás 2015. július 8-én, éjfélig tart, szükség esetén meghosszabbítható. A hosszabbításról a lakosságot ismét tájékoztatja az Országos TisztifƑorvosi Hivatal. Kérjük Önöket, hogy a hƑségriasztás ideje alatt fokozottan vegyék figyelembe a lakosságnak szóló ajánlásban leírtakat, amelyek a címre kattintva válnak elérhetƑvé .

 • VĂĄgĂĄnyzĂĄr

   2015. július 12-tƑl július 16-ig Hortobágy-Tiszafüred és a 2015. július 18-tól július 20-ig Balmazújváros - Hortobágy állomások között, illetve a 2015. július 6-tól augusztus 30-ig Szolnok - Püspökladány vonalszakaszon tervezett vágányzár utastájékoztató hirdetményei.

   

 • FELHÍVÁS!

  ElsƑsorban az idƑsebbekhez fordulunk kérésünkkel.

  Szeretnénk összegyƱjteni leendƑ közösségi házunk -,,Hagyományok háza"- múzeumi termébe olyan csipkéket, terítƑket, teknƑket és régi edényeket, öltözeteket, mezƑgazdasági munkaeszközöket, régi gyerekjátékokat stb., melyek az 1900-as évek elején rendszerint megtalálhatóak voltak egy-egy német család portáján.

  Aki emlékszik arra, milyen játékai voltak, milyen csapatjátékok voltak a legkedveltebbek, és azokat milyen szabályok szerint játszották, jegyezze le, vagy mesélje el nekünk!
  Segítségükkel összegyƱlhet annyi ötlet, hogy külön gyerekfoglalkozást szentelhetünk a játékoknak, elkészítve, újrajátszva azokat leendƑ ,,gyermekfoglalkoztató termünkben".

  Tegyenek egy utazást a múltba, hogy ezeket az emlékeket is megƑrizhessük az utókornak a balmazújvárosi német közösség épülƑ házában, a Kossuth utca 21. szám alatt.

  Segítségüket elƑre is köszönjük!

  Kerekes Péter
  a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

  Koroknainé Hüse Erzsébet, Szarvas Imre, Szeifert Zoltán
  a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

 • TANULNI VÁGYÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

  A váci Apor Vilmos Katolikus FƑiskola a következƑ tanévben is indít német nemzetiségi óvó- és tanító-képzést levelezƑ és esti tagozaton.

  A képzés helyszíne - Budapest, XI. ker., Zsombolyai út - a Kosztolányi térrƑl gyalog megközelíthetƑ.

  FONTOS: a jelentkezési határidƑt a fƑiskola augusztus közepéig meghosszabbította!

  További információ:
  felnottkepzes@avkf.hu
  Tel: 27/511-150/450-es vagy 514-es mellék

  Német Nemzetiségi Önkormányzat

 • BALMAZÚJVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG IDƐSEK OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSÁVAL

   

  Balmazújvárosi Református Egyházközség IdƑsek Otthona épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

  A Balmazújvárosi Református Egyházközség Uniós támogatást nyert a KEOP-5.5.0/B/12 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” címƱ pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A fejlesztés teljes költsége 102.843.724,- Ft, mely 100%-ban vissza nem térítendƑ támogatásként teszi lehetƑvé az Egyházközség számára, hogy a tervezett energetikai fejlesztést megvalósítsa.

  A projekt megvalósításának fƑ célkitƱzése a Balmazújvárosi Református Egyházközség tulajdonában lévƑ IdƑsek Otthona épületének hƑtechnikai és energetikai korszerƱsítése, valamint a gazdaságos üzemeltetés érdekében megújuló energiaforrás beépítése.

  Az épület szigetelése jelen állapotában nem felel meg a hatályos hƑtechnikai követelményeknek, elavult, fenntartása és üzemeltetése gazdaságtalan.

  A projekt megvalósítása során nem csak az épület homlokzatának és tetƑ szigetelésének korszerƱsítésére kerül sor, hanem az intézmény világításának korszerƱsítése is megtörténik. A jelenlegi lámpatestek energiatakarékos rendszerre történƑ cseréjével jelentƑs energia megtakarítás realizálódik. A fejlesztéssel az épület nyílászárói is megújulnak, a jelenlegi rosszul szigetelt ablakok helyett, a mai kor energetikai elvárásainak megfelelƑ szerkezetek kerülnek beépítésre.

  Az épület melegvíz ellátásának megoldásához napkollektorok, elektromos áram termelésének kisegítésére napelemek kerülnek beépítésre, hasznosítva a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetƑségeket.

  A fƱtéskorszerƱsítés során a kondenzációs gázkazánok alkalmazása hozzájárul a szabályozási veszteség és az esetleges túlfƱtés csökkentéséhez.

  A projekt megvalósítása, az Otthon épületének energetikai modernizálása, nem csak az ott lakók kényelmi színvonalának emelését célozza meg, hanem az intézmény olyan környezettudatos, az energiafelhasználás szempontjából gazdaságos mƱködésre lesz képes, amely megfelel korunk környezeti fenntarthatósága által megfogalmazott elvárásoknak is.

  Intézmény megnevezése: Balmazújvárosi Református Egyházközség

  Cím: 4060 Balmazújváros Kossuth u. 48.

  Telefon: 06-52/370-169

  E-mail: esperesihivatal@balmazbalmazrefegy.t-online.hu

  Honlap: www.refido.t-online.hu

 • ÁllampapĂ­r befektetĂ©sek a Magyar ÁllamkincstĂĄrban

  Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetƑséget, ugyanis az állam biztos pénzügyi partner mindenki számára.

   

  Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetƑségnek számítanak Magyarországon. Az ok egyszerƱ: lejáratkor a tƑke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – értékhatártól függetlenül – teljes körƱ az állami garancia. Nincs forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Államkincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet.

   

  A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain igen változatos állampapír kínálatból lehet választani. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelƑ befektetési lehetƑséget attól függƑen, hogy mennyi idƑre, milyen kamatozás mellett szeretné lekötni a pénzét. Az úgynevezett kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejƱ, rövid lejáratú állampapírok. A Magyar Államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtƑl 15 évig is terjedhet, fix-, illetve változó kamatozás mellett, tehát azok részére ideális, akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni a pénzüket.

   

  A Kincstár is forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésƱ Prémium Magyar Államkötvényt. A hagyományos értékpapír nyilvántartási-számlákon kívül nyithatók adókedvezményre jogosító Tartós Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás befektetéséreStart-értékpapírszámlák.

   

  A Babakötvény egy olyan egyszerƱ és átlátható termék, amely a piacon kiemelkedƑ hozamot biztosít. A gyermekeik számára elƑtakarékoskodni szándékozók számára a lehetƑ legjobb választás, hiszen megkönnyíthetik vele a gyermek életkezdését. Az állam által nyújtott egyszeri életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a születést követƑen.

   

  A szülƑknek lehetƑségük van arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fekteti az áthelyezett összeget, illetve a korábban vásárolt állampapírok tƑke és kamat összegét is, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidƑ végéig. A megnyitott számlára a szülƑk, törvényes képviselƑk és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket. 

   

  Március 3-ától kizárólag a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain lehet vásárolni Prémium Euró Magyar Államkötvényt. A névre szóló, változó, féléves kamatozású, euróövezeti inflációt követƑ állampapír névértéke egy euró.

   

  Március 17-étƑl kapható a Kincstár országos állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítƑ szerzƑdés birtokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy sikernek örvendƑBónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK négy-, és hatéves futamidejƱ, változó kamatozású, egyforintos alapcímletƱ állampapír. A Bónusz kötvény többek között azzal a céllal került kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a futamidƑk tekintetében nyújtsanak alternatívákat a befektetƑknek, hanem a kamatozás módjában is.

   

  A Kincstárnál állampapír azután jegyezhetƑ, vásárolható, ha a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 1. – egyszeri személyes megjelenéssel értékpapír nyilvántartási-számla szerzƑdést köt az ügyfél. CélszerƱ azonnal kiegészítƑ szerzƑdést kötni TeleKincstár, WebKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatásokra is, melyek révén az állampapír befektetéseket kényelmesen (interneten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), akár otthonról is lehet intézni.

   

  Az értékpapírnyilvántartási-számlát érintƑ jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szolgáltatás igénybevételével is értesülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a WebKincstáron keresztül is beállíthatja. A Kincstárban az értékpapír nyilvántartási-számla nyitása és vezetése ingyenes, a készpénzfelvételért sem számítunk fel külön díjat.

   

  A tájékoztatás nem teljes körƱ. BƑvebb információkért keresse fel a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatait, vagy a szervezet honlapját (www.allamkincstar.gov.hu).

 • JÁRDALAPOK KEDVEZƐ ÁRON!

  
  
  JÁRDALAPOK KEDVEZƐ ÁRON!
   
  Balmazújváros Város Önkormányzata a ,,Betonelem-gyártó" 
  közmunkaprogram keretében készített járdalapokat eladásra hirdeti meg:
   
  40 x 40 cm-es járdalap: 350 Ft / db
  40 x 20 cm-es járdalap: 175 Ft / db
   
  A járdalapok a Böszörményi út 75. szám alatti telephelyen (Acex-szel 
  szemben) megvásárolhatók hétfƑtƑl-péntekig, naponta 8 - 18 óra között!
   
  ÉrdeklƑdni lehet az alábbi telefonszámon:
  06 - 70/ 866-0062
 • Új orvosi szakrendelĂ©sek indulnak BalmazĂșjvĂĄrosban

  Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. július 2-tól új szakrendelések indulnak Balmazújvárosban. (A nyári szabadságok miatt a szakrendelések még nem teljes idƑben üzemelnek.) A részleteket megtekintheti honlapunkon IDE KATTINTVA.

 • HagyomĂĄnyƑrzƑ tƱzoltĂłverseny Ă©s kocsikiĂĄllĂ­tĂĄs

 • SzavazĂłkörök megĂĄllapĂ­tĂĄsa

 • XI. OrszĂĄgos Bio FƑzƑverseny Ă©s PĂĄsztortalĂĄlkozĂł

 • XIV. KastĂ©lykerti EstĂ©k

 • I. Nemzetközi FĂșvĂłszenekari FesztivĂĄl

 • III. Nemzetközi KĂŒrtkurzus BalmazĂșjvĂĄroson

  2013. július 8-13.

  >> RÉSZLETEK <<

 • TĂĄjĂ©koztatĂĄs

 • TevĂ©keny közössĂ©gek cserĂ©ltek tapasztalatokat

  Az "Európa az EU polgáraiért" program segítségével Gulbene város örömmel fogadta magyarországi és litvániai vendégeit július elején, a "Tevékeny közösségek a tapasztalat cseréért" projekt keretében.

 • HirdetmĂ©ny: VasĂști menetrend vĂĄltozĂĄs

  2012. augusztus 6-9. között a Debrecen - Füzesabony vonalon a MÁV karbantartási munkálatokat végez, ezért az itt közlekedƑ vonatok menetrendje a megjelölt napokon változik.

 • FelhĂ­vĂĄs - "Tiszta udvar - rendes hĂĄz"

  Balmazújváros Város Önkormányzata a 2012-es évben is meghirdeti a „Tiszta udvar – rendes ház” mozgalmat. Jelentkezni /kertes ház, társasház kategóriákban/ augusztus 7-ig lehet a város honlapjáról letölthetƑ, illetve a polgármesteri hivatal portáján található  adatlappal.

 • BalmazĂșjvĂĄros KĂĄrtya ĂĄtvĂ©tele

  Kedves Balmazújvárosi Polgár!

  Örömmel értesítjük, hogy az elsƑ körben igényelt Balmazújváros Kártyák elkészültek, így azon lakosok, akik 2012. június 25-ig adták le a Belépési Nyilatkozatukat, városkártyájukat átvehetik az Ügyfélszolgálatunkon.

 • MeghĂ­vĂł: IdƑsek Otthona ĂĄtadĂł

  Balmazújváros Város Önkormányzata meghívja Önt a Nefelejcs IdƑsek Otthona új épületegységének ünnepélyes átadására. Ideje: 2012. július 13. (péntek) 10 óra

 • EmlƑszƱrƑ vizsgĂĄlat

  Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti balmazújvárosi hölgyeket, hogy számukra 2012 augusztusában, Debrecenben  emlƑszƱrƑ vizsgálat szervezƑdik.

 • VIII. Balmaz-Art nyĂ­lt nap

  VIII. Balmaz-Art Nemzetközi KépzƑmƱvészeti Alkotótábor résztvevƑi és Balmazújváros Város Önkormányzata szeretettel várják Balmazújváros mƱvészetszeretƑ közönségét a Diákszálló udvarán rendezett nyílt napra.

BalmazĂșjvĂĄrosi Közös ÖnkormĂĄnyzati Hivatal - 4060 BalmazĂșjvĂĄros, Kossuth tĂ©r 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
EgysĂ©ges orvosi ĂŒgyelet:52/311-104 _____________________________ MentƑszolgĂĄlat hĂ­vĂłszĂĄma: 104 _____________________________ GyĂłgyszertĂĄri ĂĄllandĂł ĂŒgyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 BalmazĂșjvĂĄros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-17 van. PointLink.