Veres Péter (1897 - 1970)

Nyomtat√°s

b_150_189_16777215_00___images_balmazujvaros_szulottek_vp01.jpg(1897. január 6.-1970. április 16.)

Életének fŇĎbb állomásai:
Az író-politikus Balmazújvároson született és nevelkedett szegényparaszti házban, a "Gyepsoron". Gyermek- és ifjúkori élményei meghatározóak voltak késŇĎbbi munkásságára. 1919-ben nŇĎsült, Nádasdi Juliannát vette feleségül. 1920-ban született meg elsŇĎ gyermekük Péter. 1922-ben Julianna lánya látta meg a napvilágot. István 1924-ben született. A negyedik gyermek Margit 1925-ben érkezett meg. Ötödik, s egyben utolsó gyermekük Sándor 1928-ban született. Veres Péter a szegénység miatt, valamint elvbŇĎl sem akarta gyerekeit taníttatni. Az volt az elképzelése, hogy fiai és lányai parasztok lesznek és viszik tovább a parasztság évszázados hagyományait.

Azért sem akarta, hogy gyerekei továbbtanuljanak, mert félt, ha a szegény paraszti osztályból kiemelkednek, akkor "urakká" válnak. A szülŇĎk és az 5 gyermeken kívül Veres Péterékkel élt még az író korán megözvegyült édesanyja is.
 
1937-44 között sorban jelentek meg munkái. 1937-ben a Számadás.
1937-44 között politizált, írt és gazdálkodott. A 30-as évek közepétŇĎl egyrészt a munkából, másrészt az írói tiszteletdíjból földeket kezdett el vásárolni, hiszen nagy volt a család. Édesanyjával együtt ott voltak nyolcan.
1935-ben meg tudta vásárolni a házukkal szemben lévŇĎ telket házzal együtt. Ezzel családja önálló ingatlanhoz jutott.
1944 végére már 10 hold saját földdel és 6 hold bérlettel rendelkezett. MintaszerŇĪ gazdaságot vitt. Ahhoz, hogy ilyen magas szinten gazdálkodott, nagyban hozzájárultak cselédi évei alatt szerzett tapasztalatai, s ehhez társult olvasottsága is.
1945-ben Debrecenben a Nemzeti Paraszt Párt elnökévé választották. EgyidejŇĪleg megszületett a földosztással kapcsolatos törvény.
A koalíciós pártok és vezetŇĎk Veres Pétert kívánták a FöldbirtokrendezŇĎ Tanács elnökének. Az ŇĎ irányításával történt meg Magyarországon a földreform az 1945-46-os években. Az 1945-ös választások után a Nemzeti Paraszt Párt is bekerült a Parlamentbe. Az üresen maradt építési és közmunkaügyi tárca vezetésére kérték fel. Nem szívesen, de elvállalta.
Veres Pétert és a körútjait óriási és lelkes tömeg fogadta országszerte. Úgy nézett ki, hogy a Nemzeti Paraszt Párt egy jó középpárttá lesz. Az 1947. augusztus 31.-én következett újabb választáson a Paraszt Párt ugyan növelte képviselŇĎinek számát, de nem úgy, mint ahogy a választások elŇĎtti népgyŇĪlések mutatták.
A Paraszt Párt a pótképviselŇĎkkel együtt 43 képviselŇĎvel jutott be a Parlamentbe.
Veres Pétert jobbról-balról nagyon sokan elmarasztalták, mert elvállalta a honvédelmi tárcát.
A Nemzeti Paraszt Párt hiába próbálta már 1945-ben is megszerezni a földmŇĪvelésügyi tárcát, nem kapta meg, soha nem kapta meg.
Az 1950-ben megjelent Próbatétel címŇĪ novellájáért kapta az elsŇĎ Kossuth díját.
A második Kossuth díját az 1951-ben megjelent Pályamunkások címŇĪ munkájáért kapta.
1954-ben egyhangúlag beválasztották a Magyar Írók Szövetségének elnökévé. 1957-ig volt ennek a szövetségnek az elnöke.
1956-os forradalom és szabadságharc kezdŇĎ napján, október 23-án PetŇĎfi , majd Bem szobránál felolvasta az Írói Szövetség kiáltványát. Az 56-os szereplése, eseményekben való részvétele miatt fizikai értelemben vett bántódása nem esett.
1957-ben a “Három nemzedék” címmel jelent meg trilógia kötete. Ennek elsŇĎ kötete a Szabadság, második a Szegények szerelme, harmadik pedig a János és Julcsa. 1961-ben átdolgozta és “A Balogh család története” címmel egy kötetben adta ki.
Közben megjelent egy Laci címŇĪ regénye is, melyben az író allegorikusan egy lovat ábrázol. Lényegében Veres Péter a magyarságról, a magyar nemzet sorsáról beszélt a ló történetén, szenvedésein keresztül.
Veres Péter 65 éves korától meglehetŇĎsen jelentŇĎs súlytöbbletet szedett magára, ami a sok szenvedésben leromlott idegállapotának és meggyengült szívének nem kedvezett.
1970. márciusában súlyos szívinfarktussal szállították a Kútvölgyi kórházba. Az orvosok a klinikai halál állapotából hozták vissza.
1970. április 16-án, csütörtökön reggel 8 órakor meghalt.
A súlyos szívrohamot és a tüdŇĎgyulladásból származó tüdŇĎembóliát legyengült szervezete már nem bírta ki. Szellemi frissességét életének utolsó pillanatáig megtartotta.
1970. április 22 .-én a MezŇĎ Imre temetŇĎben helyezték örök nyugalomra. A ravatalánál a legmegrázóbb búcsúztatót barátja és harcostársa Illyés Gyula mondta. Halála elŇĎtti utolsó napjaiban azt mondta feleségének: “KettŇĎt félek itt hagyni, téged Juliskám, meg ezt az árva kis Magyarországot”.

 

Balmaz√ļjv√°rosi K√∂z√∂s √Ėnkorm√°nyzati Hivatal - 4060 Balmaz√ļjv√°ros, Kossuth t√©r 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egys√©ges orvosi √ľgyelet:52/311-104 _____________________________ MentŇĎszolg√°lat h√≠v√≥sz√°ma: 104 _____________________________ Gy√≥gyszert√°ri √°lland√≥ √ľgyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-04-12 van. PointLink.