Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése (2017.10.03-2017.10.24.)

Nyomtatás
Készült: 2017. szeptember 27. szerda

Hajdú-Bihar Megyei KORMÁNYHIVATAL

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: HB-05/ÉÁO/02307-3/2017. Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Ügyintéző: Dr Nagy Ferenc Hiv. szám: ÉFÁT/362/2017.

Telefon: (+36 52) 550-386 Melléklet: -

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéről hivatalból indult eljárás során elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A Járási Hivatal illetékességi területén működő valamennyi települési Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a

2017. október 03.-tól 2017. október 24.-ig

tartó időszakra

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek ei.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom végrehajtásakor a „A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában leírtaknak megfelelően kell eljárni, különös tekintettel a következőkre:

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy keli tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

  • vadászebek

  • a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei

  • a katasztrófa-mentő ebek

  • a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.

Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánítom.

Jelen eljárás díj- és illetékmentes.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályához (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de a Járási Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1 sz.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

I N D O K O LÁS

A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Hajdú-Bihar megye területén 2017. október 03. - 08. között kerül sor a vadon élő húsevők őszi veszettség elleni, szájon át történő immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülőgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében a Rendelet 8. § (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni."

A fentiekre való tekintettel a Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27. § (1) bekezdés d) pontjában és 51. § (3) bekezdésének c) - d) pontjában valamint „A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről1 szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § g) pontjában, 14. § (5) bekezdésében illetve 18. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, a Rendelet 8. § (5) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

A határozat kiadása „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A § (6) bekezdésének aa) pontja alapján eljárva, a 71. § (1) bekezdésének, illetve 72. § (1) bekezdésének megfelelően történt.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 7/2017. (iíl.1.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője jogosult.

A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Éltv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt, mivel az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelő járványügyi intézkedésnek minősülnek.

A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.

Hajdúböszörmény, 2017. szeptember 26.

Dr Ficsor László járási hivatalvezető nevében és megbízásából eljárva:

 

Dr Szegedi László járási főállatorvos

Erről értesül:

  1. Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. sz.) - KÉR-en keresztül

  2. Az érintett települési önkormányzatok jegyzői címjegyzék szerint - e-mailben

  3. Előadó

  4. Irattár

Mellékletek:
Download this file (201709261519.pdf)201709261519.pdf[ ]179 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-12-11 van. PointLink.