Közmeghallgatás (2017. október 2. )

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2017. szeptember 20. szerda

MEGHÍVÓ

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat KépviselŇĎ-testülete

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t  

 

tart az alábbi napirendi pontokban:

1. Napirendi pont:

Puszta-Konzerv Kft. által kezdeményezett rendezési terv módosítás, ahol az IG-3X építési övezet kiterjesztését kéri a tulajdonában lévŇĎ 085/44 hrsz-ú területre is.

Módosítást megelŇĎzŇĎ elŇĎzetes tájékoztató.

2. Napirendi pont:

A Rózsa Péter balmazújvárosi lakos által kezdeményezett 0461/29 hrsz-ú ingatlan építési övezetéhez kapcsolódó rendezési terv módosítás.

Módosítást megelŇĎzŇĎ elŇĎzetes tájékoztató.

3. Napirendi pont:

Balmazújváros településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének jóváhagyás elŇĎtti munkaközi tájékoztatója.

 

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

 

A közmeghallgatás ideje: 2017. október 2. (hétfŇĎ) 9.00 óra

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetŇĎség van kérdések, javaslatok megtételére.

 

Balmazújváros, 2017. szeptember 20.

 

Dr. Veres Margit

polgármester      

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-24 van. PointLink.