Tartal√©kos √©s szerzŇĎd√©ses katon√°kat toboroz a honv√©ds√©g

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2017. szeptember 15. p√©ntek

Több mint kétszáz fŇĎ jelentkezett eddig Hajdú-Bihar megyébŇĎl területvédelmi tartalékos katonának. A Magyar Honvédség új, területi alapon szervezett tartalékos rendszerébe járásunkból is várják az érdeklŇĎdŇĎket.

 

Napjainkban egyre több helyen lehet találkozni azzal a megállapítással, hogy a katonai pálya egyre népszerŇĪbb a munkát keresŇĎk körében. Az elmúlt idŇĎszakban megemelt illetmény és a fejlŇĎdŇĎ jövedelemrendszer, illetve a stabil és biztos munkahely lehetŇĎsége sokaknak vonzóvá teszi az egyenruhás szolgálatot. Azt talán kevesebben tudják, hogy a honvédségben lehetŇĎség van olyan szolgálatot is vállalni, amelyet iskolai tanulmányok vagy meglévŇĎ munkahely mellett is lehet végezni. Ez pedig nem más, mint a tartalékos szolgálat, amelyrŇĎl Nagy Zoltán alezredessel, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokával beszélgettünk.

 

- Mostanában a médiában gyakran esik szó a Magyar Honvédség tartalékos rendszerérŇĎl. Mit kell errŇĎl pontosan tudnunk?

 

- Az Alaptörvény értelmében Magyarország biztonságának három pillérét a Magyar Honvédség ereje, a szövetségi rendszer és az állampolgárok hazafias elkötelezettsége, áldozatvállalása jelenti. Ezek egymással szoros összefüggésben állnak, a honvédelmi vezetésnek pedig eltökélt célja, hogy a tartalékos rendszeren keresztül tovább erŇĎsítse az állampolgárok részvételét a haza védelmében. A tartalékos rendszer korábbi formáját 2011-ben újították meg, ekkortól beszélhetünk önkéntes mŇĪveleti, illetve önkéntes védelmi tartalékos szolgálatról. Az idei évtŇĎl pedig a rendszert kibŇĎvítették egy új, területi elven szervezŇĎdŇĎ önkéntes területvédelmi tartalékos kategóriával. A honvédelmi vezetés egyik célja, hogy ne legyen a magyarországi megyékben olyan járás, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erŇĎvel. Éppen ezért az ország valamennyi járásában és fŇĎvárosi kerületében területi elven szervezŇĎdŇĎ, úgynevezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok alakulnak, melyekhez bárki csatlakozhat, akik lakókörnyezetük és közösségük érdekében készek a biztonsági kihívásokra reagálni.

 

- Milyen feladatban vehetnek részt a területvédelmi tartalékosok?

 

- Az állomány feladatát képezheti többek között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történŇĎ igénybevétel, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különbözŇĎ díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken. Nagyon fontos kiemelni, hogy a területvédelmi tartalékosok felkészítése és az alkalmazása a lakóhelyéhez legközelebb, lehetŇĎség szerint alapvetŇĎen helyben történik a járásban, esetleg a megyén belül, évente összesen 20 napban.

 

- Lehet –e arról többet tudni, hogy milyen juttatások járnak mindezért?

 

- Igen, természetesen lehet. Az önkéntes tartalékos katona szerzŇĎdéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés idŇĎtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelŇĎ – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

 

- Hogy áll a rendszer „kiépítése”, mennyien jelentkeztek eddig a szolgálatra?

 

- Örömmel mondhatom, ahogy egyre jobban megismerik az emberek a lehetŇĎséget, annál többen keresik fel a toborzó irodát. Eddig a megyébŇĎl közel háromszázan regisztráltak, és kezdték meg a felvételi eljárást. Most már a toborzással és a jelentkeztetéssel párhuzamosan az alkalmasság vizsgálatok megszervezése, illetve a szerzŇĎdéskötések elŇĎkészítése is napi feladattá vált, azaz elmondható, hogy intenzív szakaszához érkezett a területvédelmi tartalékos rendszer feltöltése. Legutóbb sajtónyilvános eseményen 20 fŇĎ kötötte meg szerzŇĎdését, akik között a 100. hajdúsági területvédelmi tartalékos katona is aláírta vállalását. Közülük, akik a civil életükkel, hivatásukkal, tanulmányaik folytatásával össze tudják egyeztetni, már az ŇĎsz folyamán részt vesznek az elsŇĎ kiképzésükön, illetve megkapják a tartalékos szolgálat ellátásához szükséges felszereléseiket.

 

- Egy utolsó, ám igen fontos kérdés. Hogyan lehet jelentkezni katonának?

 

- A katonai pályára történŇĎ toborzás folyamatos, a honvédséghez csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkezŇĎ, büntetlen elŇĎéletŇĪ és cselekvŇĎképes magyar állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Várjuk a tartalékos szolgálatra jelentkezŇĎket, de ugyanúgy várjuk azokat is, akik szerzŇĎdéses katonaként szeretnének bekerülni a seregbe. ÉrdeklŇĎdni, illetve jelentkezni a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve interneten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon lehetséges.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-24 van. PointLink.