EBZ√ĀRLAT (2015. okt√≥ber 06.-t√≥l 2015. okt√≥ber 27.-ig)

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2015. okt√≥ber 01. cs√ľt√∂rt√∂k

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részéröl elsŇĎfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának illetékességi területén

mŇĪködŇĎ valamennyi települési Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a

2015. október 06.-tól 2015. október 27.-ig

tartó idŇĎszakra

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek e).

Az ebzárlat és legeltetési tilalom végrehajtásakor a „A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól” szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában leírtaknak megfelelŇĎen kell eljárni, különös tekintettel a kŇĎvetkezŇĎkre:

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetŇĎleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellŇĎzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéröl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területérŇĎl kizárólag érvényes veszettség elleni védŇĎoltással rendelkezŇĎ kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvezŇĎ eredményŇĪ vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védŇĎoltással rendelkezŇĎ

  • vadászebek

  • a fegyveres erŇĎk és fegyveres testületek ebei

  • a katasztrófa-mentŇĎ ebek

  • a segítŇĎ és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezetŇĎ ebek

rendeltetési céljuknak megfelelŇĎ használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevŇĎket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idŇĎtartalmára.

Az ebzárlat alatt húsevŇĎ állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történŇĎ legeltetése tilos!

A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelŇĎn tartott, illetve a mai napig legelŇĎre kihelyezett állományokra.

Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül elŇĎzetesen végrehajthatnak nyílvánítom,

Jelen eljárás díj** és illetékmentes.

Határozatom ellen annak kézhezvételétŇĎl számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi FŇĎosztályához (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de Hivatalomhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1 sz,) 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10000 Ft, azaz tízezer forint. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatofni kelt.

A jogorvoslati eljárás díját a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi FŇĎosztálya Magyar Államkincstárnál vezetett, 10034002-00301741-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történŇĎ készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a Jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét

A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtására nincs lehetŇĎség.

Jelen határozat jogerŇĎssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidŇĎ letelt.

INDOKOLÁS

A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelŇĎen Hajdú-Bihar megye területén 2015. október 06. - 11. között kerül sor a vadon élŇĎ húsevŇĎk ŇĎszi veszettség elleni, szájon át történd immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülŇĎgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében a Rendelet 8. §. (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétŇĎl számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási fŇĎállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni."

A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérŇĎl” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Élt Tv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27,§J1) bekezdés d) pontjában és 51. § (3) bekezdésének c) - d) pontjában, valamint "A megyei kormányhivatalok mezŇĎgazdasági feladatainak meghatározásáról" szóló 68/2015, (Hl. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Rendelet 8. §. (5) bekezdése álapján eljárva, a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

A határozat kiadása „A közigazgatási hatósági eljárás és szoigáitatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban; KÉT) 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelŇĎen történt.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2015. (Vili.3.) HBMKH Kormánymegbízott! Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetŇĎje jogosult

A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Élt. Tv. 4 fejezet 42. § (t) bekezdés d) pontja alapján történt, mivel az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelŇĎ járványügyi intézkedésnek minŇĎsülnek.

A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetŇĎségét a KÉT 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint. A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtásának lehetŇĎségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezŇĎgazdasági szakigazgatási szervei elŇĎtt kezdeményezett eljárásokban fizetendŇĎ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérŇĎl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól” szóló többször módosított 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésének megfelelŇĎen történt.

 

Mellékletek:
Download this file (hatarozat_ebzarlat.pdf)Hat√°rozat[ ]313 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-17 van. PointLink.