Szervezetfejleszt√©s Balmaz√ļjv√°ros V√°ros √Ėnkorm√°nyzat√°n√°l

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2014. december 29. h√©tfŇĎ
 
2020szt_muu_szocalap_tj.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szervezetfejlesztés Balmazújváros Város Önkormányzatánál
 
Az ÁROP-1.A.5-2013 pályázat Balmazújváros Város Önkormányzata számára szervezetfejlesztési és  tanácsadási munkák elkészíttetésére biztosított uniós forrást. ElsŇĎdlegesen az Önkormányzat és az intézmények szervezeti mŇĪködésében bekövetkezett változások felmérésére, lehetséges költségcsökkentésére, hatékonyságnövelŇĎ intézkedések megtervezésére, és a megváltozott feladat-ellátási rend támogatására nyújtott lehetŇĎséget a pályázat.
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól és a járások kialakításáról szóló törvények bevezetése miatt hangsúlyosabb szerephez juthatnak a helyi gazdaságfejlesztési és településfejlesztési önkormányzati feladatok. Ugyanakkor ezen feladatok ellátása csak úgy lehetséges, hogy a megváltozott feladatoknak megfelelŇĎ szervezetrendszert alakít ki önkormányzatunk. A Magyary-program vonatkozó beavatkozási területei adják meg azt a hátteret, amelyhez igazodnia szükséges önkormányzatunknak is.
 
A szervezetfejlesztés során az alábbi tanulmányok készültek el: 
 
Támogató infrastruktúra és szerzŇĎdéses kapcsolatok tanulmány
 
A pályázat keretében megvalósuló támogató infrastruktúra és szerzŇĎdéses kapcsolatok feltárása olyan átfogó helyzetképet ad Balmazújváros Város Önkormányzata számára, amely a tanulmányban ismertetett intézményirányítási megoldásokkal és javaslatokkal együtt, megfelelŇĎ alapul szolgál a helyi társadalmi igényekhez igazodva rugalmas, „ügyfélbarát” ügyintézés megvalósítására.
 
Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly tanulmány
 
Az elemzések során megtett javaslatok az Önkormányzat és önkormányzati intézmények humán kapacitási, költségcsökkentési és bevételnövelési lehetŇĎségeit tartalmazza.
 
ÁROP-1.A.2/A-20080079 azonosító számú  pályázat felülvizsgálata
 
Elmondható, hogy az elŇĎzŇĎ pályázat elérte célját, az ott feltárt javaslatok alapján a hivatal hatékonyabban tudott mŇĪködni, azonban az új közös önkormányzati hivatal felállításával és a kormányhivatalok kiszervezésével újabb átalakítások és felülvizsgálatok szükségesek a hatékonyabb mŇĪködés segítéséhez, elŇĎsegítve ezzel a pályázatban megfogalmazott elvárások megvalósulását.
 
Feladat – ellátási és finanszírozási (intézményirányítási) modell
 
A pályázat keretében megvalósuló intézményirányítási modell az Egyesített Óvoda és BölcsŇĎde Intézmény  és a Veres Péter Kulturális Központ irányítása körében a mindennapi munkavégzésben az érintett intézmények, de a fenntartó Balmazújváros Város Önkormányzata számára is olyan intézményirányítási modellsémával szolgál, amely az intézményeknél már jelenleg is meglévŇĎ irányítási szabályokat tartalmazó szervezeti és mŇĪködési szabályzatokat, valamint minŇĎségirányítási modelleket, mint megfelelŇĎ alapokat hatékonyan kiegészítse, és ezáltal segítse az intézményirányítást.
 
A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata
 
Az elemzés az újonnan kialakult munkaköri dokumentumok, egy letisztult munkaköri rendszer felállítását eredményezte. Az ügyintézés minŇĎsége és gyorsasága fontos faktora a lakosság elégedettségének. A munkaköri leírások átvizsgálása és átalakítása nagyban hozzájárul az önkormányzati szolgáltatásokkal való lakossági elégedettség növeléséhez.
 
Szavazatszámláló rendszer felújítása
 
Az önkormányzati testületi munkában már évek óta nélkülözhetetlenek a hivatal és a képviselŇĎk munkáját segítŇĎ hozzászólói szavazókészülékek, melyek az alapfunkciókon túl számos egyéb (pl. jegyzŇĎkönyvkészítŇĎ) funkcióval rendelkeznek. A fejlesztés során a  MikroVoks szoftver verzióváltására került sor.
 
A projekt 21.976.080- forint összköltségébŇĎl valósult meg, melyet az Európai Unió 100 %-ban támogat.
 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-28 van. PointLink.