Mindennapjaink a házi segítségnyújtás tükrében

Nyomtatás
Készült: 2012. április 27. péntek

TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001b_172_69_16777215_00___images_sampledata_ujszechenyiterv.jpg
Társadalmi Megújulás
Operatív Program-
Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben


A házi segítségnyújtás olyan szociális alapellátási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az ellátást igénylő saját otthonában, környezetében gyógyuljon, rehabilitálódjon, illetve kapja meg a szükségletének megfelelő ellátást szakképzett gondozók segítségével. A jelenlegi gazdasági, társadalmi, állami és technológiai fejlődés következtében a házi gondozásban résztvevő szakemberek, olyan klienseket látnak el, akik súlyos, krónikus betegségben szenvednek. Tekintettel az elmúlt évek tapasztalataira, a több generációs családok megszűnnek, magas a munkanélküliek száma, kevés a családokban a kereset, növekszik az idős és krónikus betegségben szenvedők száma, az idős otthonokban hosszú a várólista és férőhelyhiány van. Ezek a helyzetek tették indokolttá, hogy olyan lehetőséget keressünk, amely segítséget nyújthat rövid, majd hosszútávon is a hasonló helyzetekben. Ezen szemlélet tükrében indult útjára a kistérségi településeken a „Házi segítségnyújtás fejlesztése” című TÁMOP 5.4.3.-09/2-2009-0001 program, amely a Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 33.142.126,- forintból valósult meg.

A projekt 2010. április hónaptól kezdődött Balmazújvároson 30 fő segédgondozó elméleti oktatásával, akik ápolási díjban részesülnek és megfeleltek az előírt kritériumoknak, valamint szándéknyilatkozatukban vállalták a képzéssel, foglalkoztatással kapcsolatos előírásokat. A célcsoport tagjai a 180 órás elméleti képzés ideje alatt megélhetési támogatásban részesültek, valamint oktatási napokon meleg ebédet, a tanuláshoz pedig könyv-, és papír-írószer csomagot kaptak. A szakmai képzés mellett folyamatosan egyéb tréningekre, szakmai esetkonzultációkra, személyiségfejlesztő, kiégést megelőző tréningekre is sor került, melyek elősegítették a kapcsolattartást, a kommunikációt és a beilleszkedést a munka világába. Az oktatás során olyan tartalmas és hatékony tudásra tettek szert a hallgatók, amelyek magukba foglalták a szakmai tárgyak (egészségtan, háztartástan, elsősegélynyújtás stb.) tanulását, amely négy hónap alatt képessé tette a hallgatókat arra, hogy megállják a helyüket a házi segítségnyújtás területén. Ez idő alatt a csoport tagjai napi szinten tudatosan építették fel az elméleti tudásukat, melyet 2010. augusztus 31-én vizsgabizottság előtt be is bizonyítottak. A hallgatók közül többen dicséretben is részesültek az írásban, szóban és a gyakorlatban nyújtott teljesítményükért. A sikeres vizsgát tett hallgatók közül 20 főnek lehetősége volt a foglalkoztatásra, melyet a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapszolgáltatásának területe biztosított. Balmazújvároson 11 fő, Egyek településen 4 fő, Tiszacsegén 4 fő és Hortobágyon pedig 1 fő foglakoztatása történt. Itt lehetőségük volt a segédgondozóknak arra, hogy az elsajátított tudást a gyakorlatban is alkalmazzák. A projekt megvalósítása nagy előrelépést jelent a kistérségi települések alapszolgáltatásának fejlesztésében a házi segítségnyújtás területén. A szociális ellátórendszer egyik szolgáltatása a házi segítségnyújtás, amely a rászoruló személyek saját otthonában történő ellátásával biztosítja az önálló életvitel szinten tartását, javítását. A segítségnyújtás kiterjed közvetlen az alapvető ápolási, gondozási feladatokra, az ellátást igénylő személyi és tárgyi környezetének higiénéjére. Ahhoz, hogy a településeken a megnövekedett igényeket - magas szakmai színvonalon és folyamatosan biztosítani tudjuk, mind a személyi és a tárgyi feltételeket együttesen kell megalapozni. A házi segítségnyújtás szolgáltatását a segédgondozók közreműködésével fejleszthettük tovább, amely a szakmai munkában pozitív irányú minőségi és mennyiségi változást eredményez. Az ellátást igénylők egyre nagyobb számban és igényekkel szeretnének a saját otthonukban kapni magas színvonalú ellátást, ami javítja vagy szinten tartja mind az egészségi és/vagy mentális állapotukat. A statisztikai adatok is arra világítanak rá, hogy egyre többen élnek egyedül saját otthonukban, segítséget kérve a szociális ellátórendszertől. A rászoruló személyek a saját környezetükben, gyakran családjuk körében igénylik a segítséget a mikro és makro lakókörnyezetük, valamint személyi higiéniájuk megtartása érdekében. Segítséget igényelnek a mindennapi életvitelben, bevásárlásban, gyógyszereik kiíratása és beszerzése területén, ruháik mosásában, vasalásában, külső- belső lakókörnyezetük tisztántartásában. A fejlesztés során nagyobb lehetőség nyílt a személyre szabott, egyéni ápolási- gondozási feladatok megvalósításában. Míg régebben az ápolás - gondozás feladatközpontú volt, ma már személy központúvá érlelődött, ahol az ellátás az igénybe vevő személyek szükségleteire épül és az embert testével - lelkével együtt ápolja - gondozza. Ez a fajta szellemiség nagyon fontos a munkában, mert a jó kapcsolat kialakítása sok esetben utat nyit a gondozási munkában az ellátottakkal történő közös ellátás megteremtésében. Mivel a segédgondozó személyek ápolási díjban részesülnek, évek – évtizedek óta ápolják, gondozzák hozzátartozóikat, ezért ezek a feladatok közel állnak hozzájuk. A házi segítségnyújtás egyénre szabott ápolást - gondozást nyújt, és személyes kapcsolatot alakít ki, az ellátást igénylő- gondozónő és a család bevonásával. A házi gondozónő legyen holisztikus szemléletű, előítéletektől mentes, családcentrikus beállítottságú, őszinte elkötelezettségű az egészségneveléssel és az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, valamint meg kell értenie az ellátást igénylő értékrendjét és hitét. Az ellátást igénylő személyeknek a mindennapi életvitelük javul, az alapvető és a magasabb rendű szükségleteik kielégítésre kerülnek az emberi méltóság megtartása, megbecsülése mellett. A mindennapi kapcsolattartás, kommunikáció, valakihez való tartozás, szeretet szükséglete elősegíti a kliensek mentális és egészségi állapotának szinten tartását vagy javítását. A projekt időszaka alatt javult az ellátás színvonala, mert új típusú vérnyomás és vércukorszintmérő gazdagította az eszköztárat, valamint új kerékpárok vásárlásával segítettük elő a biztonságos közlekedést. A házi segítségnyújtás mind minőségi és mennyiségi tekintetben meghozta a várt eredményeket:
Balmazújváros területén 24 fő új gondozott igényelt ellátást, Egyeken 8 fő, Tiszacsegén 4 fő és Hortobágy településen pedig 3 fő.
A projektben együttműködő segédgondozók lehetőséget kaptak arra, hogy részmunkaidőben napi 4 órában dolgozzanak a házi segítségnyújtás területén, ezáltal saját és családjuk életminősége is javuljon, belépjenek sok év után a munka világába, javuljon az önértékelésük, önbecsülésük. Az elméleti oktatással tudásuk kiszélesedett és ez hozzájárul, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedjenek. Szemléletük megváltozott, az alkalmazkodással a közösségi életbe is beilleszkedtek és szélesebb látóterük lett az élet vidámabb dolgai felé mindamellett, hogy ők ezeket a feladatokat a saját szerettein végzik évek- évtizedek óta. A kapcsolattartás, az együttműködés nagyon jól alakult minden kistérségi településen a segédgondozók és a programban résztvevő munkatársak között is.

Tarné Csobán Erzsébet
Szakmai vezető

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-06 van. PointLink.