HIRDETMÉNY A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Nyomtatás
Készült: 2012. december 19. szerda

Balmazújváros Város Önkormányzatának Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága a 2012. december 11-én tartott ülésén elbírálta a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.
A benyújtási határidő 2012. november 23-án járt le, mely időpontig összesen 117 pályázat érkezett be papír alapon. 3 pályázat kizárásra került tekintettel arra, hogy azok csak az elektronikus rendszerben lettek rögzítve, papír alapon nem érkeztek be.


A 117 pályázatból
             „A” típusú  pályázó:       100 hallgató
             „B”  típusú  pályázó:      17 tanuló


A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete az eredeti hallgatói Jogviszony-igazolás.

Az „A” típusú pályázók közül 63 hallgató részesült önkormányzati ösztöndíj támogatásban. Ebből   
                21 fő        havi        3.000.-Ft
                42 fő        havi        2.000.-Ft

összegű támogatást nyert el.

A támogatás összege 2013. évben 10 hónapra kerül folyósításra. 37 pályázó kérelme került elutasításra.

A „B” típusú pályázók közül 7 felsőoktatás keretében továbbtanulni szándékozó  diák nyerte el az önkormányzat támogatását 3 x 10 hónapra

                4  fő       havi         3.000.-Ft
                3  fő       havi         2.000.-Ft


összegben.  10 tanuló pályázata elutasításra került.


Összességében a pályázók 60 %-a nyerte el az önkormányzat támogatását, mellyel  szeretnénk elősegíteni továbbtanulásukat.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-23 van. PointLink.