MEGHÍVÓ - Balmazújváros Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére

Nyomtatás
Készült: 2022. november 08. kedd

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet O) cím 16. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is jogosult különösen tisztújítás érdekében.

A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Balmazújváros Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülésére.

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. november 16.   14.00 óra

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:

Veres Péter Kultúrális Központ

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

  1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztá
  2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáró
  3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság - elnökön kívüli - további vezetőségi tagjainak megválasztásáró

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt legalább 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Debrecen, 2022. november 7.

Szólláth Tibor s.k.

megyei elnök Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-03-27 van. PointLink.