Határozat a balmazújvárosi 0262/53 hrsz.-ú ingatlan elnevezése tárgyában

Nyomtatás
Készült: 2019. április 05. péntek

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. március 20-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

88/2019. (IIL 20.) számú határozat

A balmazújvárosi 0262/53 hrsz.-ú ingatlan elnevezése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, 14/A. §- a, illetve 42. § 8. pontja alapján - figyelemmel a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Konn. rendeletre, valamint a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 17/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletre az eddig közterületnévvel nem rendelkező 0262/53 hrsz.-ú (kivett magánút) ingatlan közterület nevét Parkerdő útként határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Hajdú Miklós jegyző

A kivonat hiteléül:

Balmazújváros, 2019. március 20.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-09-19 van. PointLink.