HIRDETMÉNY - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról (2019)

Nyomtatás
Készült: 2019. február 27. szerda
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
 
Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2019. április 11-12.
 
A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerv:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala
 
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2019. február 25.
 
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.
 
Jogorvoslati eljárás:
 
  • Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
  • Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
  • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
  • Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.
 
Balmazújváros, 2019. február 25.
Mellékletek:
Download this file (hirdetmeny.pdf)hirdetmeny.pdf[ ]335 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-05-30 van. PointLink.