LÁTÁSSÉRÜLTEK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

Nyomtatás
Készült: 2018. augusztus 21. kedd

1. Tanulmányi támogatás: 

Tanulmányi támogatást igényelhet minden olyan látássérült tagunk, aki felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) végzi tanulmányait. A pályázat feltétele érvényes tagsági igazolvány és iskolalátogatási igazolás.
Támogatás összege 10000 Ft.
Pályázni kizárólag írásban, az egyesület irodájában beszerezhető, vagy honlapunkról a
letölthető dokumentumok alól letöltött, kitöltött és aláírt adatlapon lehet.

A pályázat benyújtásának határidejéről a honlapon és a hírlevélben adunk tájékoztatást.

 

2. Fehérbot támogatás:
Az egyesület 24/2012.09.19. sz. határozata alapján támogatja a tagtársak fehérbot vásárlását.
A támogatás az alábbiak szerint vehető igénybe:
A LÉARE elnöksége határozat visszavonásáig évente, egy alkalommal, egy fő részére az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező egyesületi tagok fehérbot vásárlását támogatja. Az eljárás rendje:
- A fehérbotot vásárló egyesületi tag leadja a névre szóló, vételt tanúsító számlát. A kifizetésről az elnök intézkedik.

- A támogatás mértéke, a megvásárolt bot árának fele, de maximum 5.000.- forint.

 

3. Segédeszköz vásárlás támogatása
Az egyesület az elnökség 2/2017.01.19. számú határozata alapján támogatja tagjai részére a segédeszköz vásárlását
Az Egyesület, a szociálisan rászorult, rendezett tagsági jogviszonnyal rendelkező rendes egyesületi tagokat segédeszköz vásárlási támogatásban részesíti az alábbi feltételek mellett:
• A kérelem benyújtását megelőzően, 1 éve érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
• A kérelmező jövedelme egyedül álló esetén nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 5-szörösét (142.500 FT);
• együtt élők esetében a 4-szeresét (114.000 FT).
A jövedelem meghatározásakor figyelembe kell venni a kérelmező részére folyósított fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka, a magasabb összegű családi pótlék, és a munkabér összegét.
A támogatás iránti kérelmet a segédeszköz vásárlását tanúsító számla keltétől számított három hónapon belül lehet benyújtani az egyesület irodájába.
A kitöltött kérelem formanyomtatványához csatolni kell:
• a kérelmező nevére kiállított eredeti számlát a vásárolt eszközről,
• a segédeszköz használat céljának igazolását, ha a munkavégzést, vagy tanulást segíti,
• a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolásait
A kérelmet postai úton, vagy személyesen az egyesület ügyfélszolgálati irodájában kell benyújtani. A kérelem beérkezését követően az ügyfélszolgálat munkatársai iktatják, az alaki és tartalmi követelmények meglétét ellenőrzik. Ha a feldolgozás során hiányosságot találnak, akkor a kérelmezőt 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívják fel.
A támogatás iránti kérelmet az egyesület elnöksége bírálja el a kérelem befogadását követő elnökségi ülésen. Hiánypótlás elhúzódása esetén az elbírálás az ezt követő ülésre tevődik át.
Az elnökség a vásárolt segédeszköz árának legfeljebb 50%-át támogatja, de a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.
A korábban támogatásban részesült kérelmező esetében újabb támogatás megállapításakor, figyelemmel kel lenni arra, hogy az azt megállapító elnökségi határozat és a vásárlás tényét igazoló számla kelte között tizenkét hónapnak el kell telnie.
További információ a honlapon olvasható, illetve az ügyfélszolgálati munkatársaktól, és a csoportvezetőknél kérhető.

dr. Nagy Sándor
elnök

 


Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
4025 Debrecen, Külsővásártér 16.
Tel: 0652412773
Mobil: 06304995848
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-06-18 van. PointLink.