K Ö Z L E M É N Y (Értesítés eljárás megindításáról)

Nyomtatás
Készült: 2018. május 15. kedd
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket - a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit - valamint a nyilvánosságot, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) által tervezett „A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása” című projekt megvalósítása érdekében 2018. május 4. napján előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtottak be a Főosztályra, így az előzetes vizsgálati eljárás HB- 03/KTF/03801/2018. iktatószámon 45 napos ügyintézési határidővel elindult.
 
A hatásterület vélelmezett határa: 291 m. Az érintett települések: Újszentmargita, Tiszacsege, Hortobágy, Nagyhegyes, Nádudvar, Nagyiván, Püspökladány, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Kunmadaras.
 
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról a társadalmi szervezeteket jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem. A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az eljárás megindításáról értesített társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként részt kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a Főosztály felé. A társadalmi szervezet nyilatkozatot tehet, amennyiben a környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 98. § (1) bekezdésén alapuló ügyféli jogállását a szervezet környezetvédelmi érdekek képviseletére vonatkozó célját rögzítő alapszabálya másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ügyféli jogállás igazolásához kérem továbbá a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek a benyújtását is.
 
Tájékoztatom továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyfélfogadási időben a döntéshozatalhoz szükséges információkat, azok rendelkezésre állását követően hivatalában elérhetővé teszi. (4025 Debrecen, Hatvan u. 16., 403. szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna, tel.: 52- 511-000)
 
Az elektronikus úton közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció elérési helye:
 
 
Felhívom a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Főosztály közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.
 
A Főosztály - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén - a határozatában meghatározhatja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit
 
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, akkor a Főosztály tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 
Debrecen, 2018. május 11.
 
Dr. Hajdú Sándor járási hivatalvezető nevében és megbízásából
 
Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezető
 
H
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti 
hatás, akkor a Főosztály tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 
Debrecen, 2018. május 11.
 
Dr. Hajdú Sándor járási hivatalvezető nevében és megbízásából
 
Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezetőa nem feltételezhető jelentős környezeti 
hatás, akkor a Főosztály tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 
Debrecen, 2018. május 11.
 
Dr. Hajdú Sándor járási hivatalvezető nevében és megbízásából
 
Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezető

 

Mellékletek:
Download this file (Közlemény HB-03_KTF_03801_2018.pdf)Közlemény HB-03_KTF_03801_2018.pdf[ ]596 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-01-19 van. PointLink.