FELHÍVÁS A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beíratásra, a 2018/2019. tanévre.

Nyomtatás
Készült: 2018. március 20. kedd

FELHÍVÁS

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beíratásra, a 2018/2019. tanévre.

Tanköteles, azaz 2011. IX. 1 - 2012. VIII. 31. között született gyermekét a szülő/gondviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás időpontjai:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00-18:00 óráig

2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 óráig 

A beíratás helye:

A körzet szerint illetékes, vagy a választott iskola székhelye, ahova a szülő/gondviselő a

tanköteles gyermek felvételét kéri

Az egyes általános iskolák felvételi körzetéről a szülő/gondviselő tájékozódhat az óvodákban, általános iskolákban, a tankerület székhelyén (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.), vagy a települések honlapján

A behatáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek benyújtani, bemutatni:

•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolvány, (személyi igazolvány) lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat

•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok)

—    óvodai szakvélemény, vagy a

—    járási Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

—    sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (kötelező)

•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kötelező)

•    nyilatkozat arról, hogy valamely egyházi jogi személy által szervezett

hit- és erkölcstan oktatást, vagy az etika tárgy oktatását igényli gyermeke számára.

A formanyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról, vagy beszerezhető az óvodában.

Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek tényét az illetékes járási kormányhivatalnál be kell jelenteni!

Hajdúböszörmény, 2018. március 1.

Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató

 

 

Balmazújváros általános iskoláinak felvételi körzete

Intézmény (intézményegység) neve

Fenntartó

Intézmény címe

Körzet

Balmazújvárosi Általános Iskola

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Balmazújváros,

Dózsa Gy. u. 17-23.

Árpád u. Attila u., Batthyány u., Batthyány köz,

Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Bimbó köz, Bocskai u., Bocskai köz, Bordás köz, Csengő u., Csikós u., Csokonai u., Debreceni u., Délibáb u., Dózsa Gy. u., Északi sor, Fecske sor., Halász u., Hársfa u., Hőforrás u., Illyés Gy. u., Iskola köz, Jókai u., Jókai köz, Kadarcs u., Karinkó utca,Kastélykert u., Kasza köz, Keleti főcsatorna, Keleti u., Kérész u., Kígyó u., Kígyó köz, Kiskálló köz, Kiskastély u.,

Kiskút u., Kiskútújsor, Kossuth tér, Kossuth u., Kossuth köz, Lengyel M. utca, Magdolna u., Malom u., Móra F. u., Nádas u., Nádudvari u., Nyugati sor, Pacsirta u., Petőfi u., Posta köz, Rákóczi u. Révész u., Rigó u., Róna sor., Rózsa u., Rózsa köz, Sas u., Semsey A. u., Sima u., Soós I. u., Sporttér u., Szabadság sor, Szabó E. u., Széchenyi u., Szegfű u., Szegfű sor, Szoboszlói u., Telekföld Vízmű telep, Tó köz, Tóth Á. u., Újvilág u., Varga Antal u.,

Vásártér u., Veres Péter u., Zene u.

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézménye

 

Balmazújváros, Hortobágy u. 12.

Ady Endre u., Béke u., Bólyai u., Csengő u., Daru-Csigei u., Déli sor, Dobó I. u., Fazekas M. u., Gólya u., Gulyás u., Hajnal u., Hársfa u., Hortobágy u., József A. u., Juhász u., Kadarcs u., Karikás u., Karinkó u., Kazinczy F. u., Kiscsűr u., Kiskút u., Kiskútujsor, Kodály Z. u., Kölcsey F. u., Lengyel M. u., Magdolna u., Malom u., Mátyás király u., Maróthy Gy. u., Mikszáth K. u., Németh L. u., Pokrócz F. u.,

R. Tóth S. u., Révész u., Sarkadi I. u., Szabó P. u., Szíkifű u., Szilágyi Erzsébet u., Túzok u., Vasvirág u., Wesselényi u.

Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézménye

 

Balmazújváros,

Móricz Zs. u. 1-3.

Arany János u., Akác köz, Bartók B. u., Bem J. u., Béke u., Boglárka u., Böszörményi u., Budai Nagy A. u., Csengő u., Csikókert u., Damjnaich u., Deák F. u., Dely Mátyás u., Eötvös u., Esze T. u., Fejedelem u., Fokos u., Gábor Áron u., Galamb u., Hársfa u., Himes u., Hunyadi J. u., Honvéd u., Huszár u.,

Karinkó u., Kastélykert u., Katona J. u., Kiskútújsor u., Kodály Z. u., Kuruc u., Lengyel M. u., Liszt F. u., Magdolna utca, Malom utca, Mátyás király u., Móricz Zs. u., Munkácy M. u., Nap u., Oncsa u., Rét u., Révész u., Semsey A. u., Szabadság sor, Szántó Kovács u., Szemere Klára u., Tamási Á. u., Táncsics M. u., Újkert sor, Vasvári Pál u., Viola u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zöldfa u., Zrínyi M. u.

Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda

Balmazújvárosi

Református

Egyházközség

Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Balmazújváros közigazgatási területe

Hajdúböszörmény, 2018. március 1.

Tóth Lajos Árpád sk. igazgató

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-03-21 van. PointLink.