HIRDETMÉNY a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Nyomtatás
Készült: 2018. február 28. szerda

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszik az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

 

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2018. április 12-13.

 

A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala

 

A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2018. február 26.

 

A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.

 

Jogorvoslati eljárás:

-    Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.

-    Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

-    A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.

-    Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Balmazújváros, 2018. február 26.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-03-23 van. PointLink.