Értesítés eljárás megindításáról

Nyomtatás
Készült: 2017. december 21. csütörtök
KÖZLEMÉNY
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) értesíti az érintett ügyfeleket -~ a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit - valamint a nyilvánosságot, hogy a Szimultán Kft. (4031 Debrecen, Vág u. 3.) elkészíttette és
a Főosztályra 2017. december 15-én benyújtotta a Balmazújváros-Nagyhát 026212 hrsz ingatlanon lévő baromfitelep egységes környezethasználati engedélyében foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt, így az egységes környezethasználati engedély megadására irányuló eljárás HB-03/KTF/08543/2017 iktatószámon
megindult.
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határa: 300 méter, érintett település: Balmazújváros, a tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása 
 
Tájékoztatom , továbbá az Férintetteket, hogy Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalában (Kossuth tér 4-5. fsz. 13. ajtó), továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (4025 Debrecen, Hatvan u. 16., 401 szoba, ügyintéző: Pozsonyi Attila, tel.: 52-511-000) ügyfélfogadási időben a kérelemhez mellékelt nyomtatott dokumentációt megtekinthetik. A dőntéshozatalhoz szükséges további információkat, azok ismertté válását követően az érintett nyilvánosság számára a Főosztály hivatalában elérhetővé teszi.
 
Az elektronikus úton közzétett felülvizsgálati dokumentáció elérési helye:
 
 
Felhívom a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Főosztályon a hirdetmény megjelenését követő huszonegy napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni.
A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy ha az eljárás során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merül fel, a kérelmet elutasítja.
 
Debrecen, 2017. december 15.
 
Dr. Hajdu Sándor járási hivatalvezető
nevében és megbízásából
 
Dr. Szilágyi-Zoltán
osztályvezető
 
Mellékletek:
Download this file (HB-03_KTF_08543_2017 (1).pdf)HB-03_KTF_08543_2017 (1).pdf[ ]589 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-01-18 van. PointLink.