BALMAZ-KAMILLA Korl√°tolt FelelŇĎss√©gŇĪ T√°rsas√°g

Nyomtat√°s

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok
 
Cégjegyzékszám: 09-09-026672
Cégforma: Korlátolt felelŇĎsségŇĪ társaság
Bejegyezve: 2015/01/14
   

 

2. A cég elnevezése
2/1. BALMAZ-KAMILLA Korlátolt FelelŇĎsségŇĪ Társaság
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

3. A cég rövidített elnevezése
3/1. BALMAZ-KAMILLA Kft.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

5. A cég székhelye
5/1. 4060 Balmazújváros, Kastélykert utca 1/b.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

6. A cég telephelye(i)
6/1. 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 1.
  A változás idŇĎpontja: 2015/04/29
  Bejegyzés kelte: 2015/05/21 Közzétéve: 2015/05/23
  Hatályos: 2015/04/29 ...
   

 

8. A létesítŇĎ okirat kelte
8/1. 2014. december 31.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

8/2. 2015. április 29.
  Bejegyzés kelte: 2015/05/21 Közzétéve: 2015/05/23
  Hatályos: 2015/05/21 ...
   

 

902. A cég tevékenysége
9/1.
9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
FŇĎtevékenység.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/2.
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/3.
4211 '08 Út, autópálya építése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/4.
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmŇĪ építése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/5.
4311 '08 Bontás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/6.
4312 '08 Építési terület elŇĎkészítése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/7.
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/8.
4321 '08 Villanyszerelés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/9.
4322 '08 Víz-, gáz-, fŇĪtés-, légkondicionáló-szerelés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/10.
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/11.
4331 '08 Vakolás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/12.
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/13.
4333 '08 Padló-, falburkolás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/14.
4334 '08 Festés, üvegezés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/15.
4339 '08 Egyéb befejezŇĎ építés m.n.s.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/16.
4391 '08 TetŇĎfedés, tetŇĎszerkezet-építés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/17.
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/18.
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/19.
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/20.
4941 '08 Közúti áruszállítás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/21.
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítŇĎ szolgáltatás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/22.
5814 '08 Folyóirat, idŇĎszaki kiadvány kiadása
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/23.
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/24.
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/25.
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértŇĎi tevékenység
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/26.
7112 '08 Mérnöki tevékenység, mŇĪszaki tanácsadás
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/27.
7120 '08 MŇĪszaki vizsgálat, elemzés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/28.
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/29.
7721 '08 SzabadidŇĎs, sporteszköz kölcsönzése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/30.
7731 '08 MezŇĎgazdasági gép kölcsönzése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/31.
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/32.
8110 '08 Építményüzemeltetés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/33.
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/34.
8551 '08 Sport, szabadidŇĎs képzés
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/35.
9311 '08 Sportlétesítmény mŇĪködtetése
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

9/36.
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
  Bejegyzés kelte: 2015/04/13 Közzétéve: 2015/04/14
  Hatályos: 2015/04/13 ...
   

 

11. A cég jegyzett tŇĎkéje
11/1.
Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 3 000 000 HUF
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/1. Bagi Zsolt (an.: Nagy Erzsébet)
Születési ideje: 1983/04/10
4031 Debrecen, Egressy Béni tér 2. 1. em. 1.
Adóazonosító jel: 8424671813
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezetŇĎ (vezetŇĎ tisztségviselŇĎ)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2015/01/01
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

20. A cég statisztikai számjele
20/1. 25120246-9604-113-09.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

21. A cég adószáma
21/1. Adószám: 25120246-2-09.
Közösségi adószám: HU25120246. 
Adószám státusza: érvényes adószám 
Státusz kezdete: 2015/01/12
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

32. A cég pénzforgalmi jelzŇĎszáma
32/1. 11738091-20051008-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2015/01/09.
A pénzforgalmi jelzŇĎszámot az OTP Fiók Balmazújváros (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2. ) kezeli.
Cégjegyzékszám:  
  Bejegyzés kelte: 2015/02/16 Közzétéve: 2015/02/18
  Hatályos: 2015/02/16 ...
   

 

45. A cég elektronikus elérhetŇĎsége
45/1.
A cég kézbesítési címe: Ez az e-mail c√≠m a spamrobotok elleni v√©delem alatt √°ll. Megtekint√©s√©hez enged√©lyeznie kell a JavaScript haszn√°lat√°t.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

49. A cég cégjegyzékszámai
49/1.
Cégjegyzékszám:  
Vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
  Bejegyzés kelte: 2015/01/14 Közzétéve: 2015/01/16
  Hatályos: 2015/01/14 ...
   

 

II. Cégformától függŇĎ adatok

1. A tag(ok) adatai
1/2. Balmazújváros Város Önkormányzata
HU-4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Nyilvántartási szám: MÁK 728504
A tagsági jogviszony kezdete: 2014/12/31
  A változás idŇĎpontja: 2015/04/29
  Bejegyzés kelte: 2015/05/21 Közzétéve: 2015/05/23
  Hatályos: 2015/04/29 ...

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-28 van. PointLink.