TŇĪzgy√ļjt√°si tilalom szab√°lyai

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2018. j√ļnius 04. h√©tfŇĎ

Fontos tudnivalók a tŇĪzgyújtási tilalomról, a tŇĪzgyújtás szabályairól

A tŇĪzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdŇĎterületen és a szabadban történŇĎ tŇĪzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tŇĪzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdŇĎgazdálkodásért felelŇĎs miniszter rendelheti el a tŇĪzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. TŇĪzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdŇĎterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévŇĎ külterületi ingatlanokon. Ide értendŇĎk a felsorolt területeken található tŇĪzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tŇĪzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektŇĎl, az erdŇĎben található élŇĎ és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tŇĪzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tŇĪzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de errŇĎl az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tŇĪzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhetŇĎ szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu/

A tŇĪzgyújtási tilalom a közzétételtŇĎl a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthetŇĎ az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdŇĎterületekrŇĎl az erdészeti hatóság által készített interaktív erdŇĎtérképen is tájékozódhat.

Az erdŇĎgazdálkodók a parkerdŇĎk területén turisztikai célból állandó és biztonságos tŇĪzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tŇĪzrakó helyet az erdŇĎgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is gondoskodnia kell, hogy az erdŇĎtŇĪz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.

A kialakított tŇĪzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tŇĪz meggyújtása elŇĎtt a tŇĪzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tŇĪz terjedését lehetŇĎvé tevŇĎ anyagoktól, levelektŇĎl, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égŇĎ tüzet, a még ki nem hŇĪlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tŇĪz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tŇĪz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tŇĪzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell gyŇĎzŇĎdni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás elŇĎtt lehetŇĎleg földet kell szórni.

Az erdŇĎgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdŇĎgazdálkodó vagy az erdŇĎ tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévŇĎ személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdŇĎgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerŇĪ tŇĪzveszélyes tevékenységnek minŇĎsül, amelyet 24 órával a tevékenység megkezdése elŇĎtt az illetékes tŇĪzoltósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévŇĎ erdŇĎben, a kijelölt és a kiépített tŇĪzrakó hely kivételével, tŇĪz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-13 van. PointLink.