HIRDETMÉNY - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról (2019)

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
 
Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2019. április 11-12.
 
A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerv:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala
 
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2019. február 25.
 
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.
 
Jogorvoslati eljárás:
 
  • Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
  • Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
  • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
  • Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.
 
Balmazújváros, 2019. február 25.
Mellékletek:
Download this file (hirdetmeny.pdf)hirdetmeny.pdf[ ]335 kB

Meghívó lakossági fórumra.

Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt
a 2019. február 20. napján (szerda) 18.00 órától
tartandó városi lakossági fórumra.
 
A fórum helye: Veres Péter Kultúrális Központ, Színházterem (Balmazújváros, Kossuth tér 18.)
 
A fórum tervezett témái:
 
1. Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati gazdálkodásról.
 
2. Pódiumbeszélgetés Balmazújváros működésével és fejlesztésével kapcsolatban (PL: közétkeztetés, pályázatok helyzete, út- és járdahálózat, fejlesztések a város közepén és szélén stb...). Véleménye fontos számunkra, vegyen részt a fórumon és mondja el problémáit, javaslatait!
 
Balmazújváros, 2019. február 15.
 
Hegedüs Péter
polgármester
Mellékletek:
Download this file (meghivo_lakossagi_forumra.pdf)meghivo_lakossagi_forumra.pdf[ ]294 kB

Lehetőségek a seregben, avagy „seregnyi lehetőség”

 

Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új, modern eszközök, növekvő illetmény. Ezekkel a szavakkal jellemezte nemrégiben a Magyar Honvédség jövőjét Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzése egy szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is megújult, hatékony, ütőképes haderő létrehozása. A program része a katonai életpályamodell megújítása és a honvédség létszámának növelésével összefüggő toborzó tevékenység erősítése is. A honvédség számtalan lehetőséget és átjárható szolgálati formákat kínál a katonai pálya iránt érdeklődőknek. Nagy Zoltán alezredestől, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokától kérdeztük, hogy a „honvédség kapujában”, azaz a toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani az érdeklődőknek.

 

Alezredes Úr, az Ön által vezetett szervezet felelős a katonai toborzás sikeres megvalósításáért a megyében. Mi a toborzók fő feladata?

- Idén lesz 15 éve annak, hogy a Magyar Honvédség önkéntes haderővé vált, így a honvédség beosztásainak feltöltése, az utánpótlás biztosítása toborzás útján történik. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott szolgálat és hivatás. Nekünk, toborzóknak egyik elsődleges feladatunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük azokat a lehetőségeket, amelyeket a haderő kínál a hivatásos, a szerződéses vagy a tartalékos szolgálat kapcsán.

 

- Amennyiben valaki szeretne katona lenni, mit tud kínálni a sereg a leendő munkavállalóinak?

 

- A haderőfejlesztési programnak köszönhetően, annak fokozatos megvalósulásával, minőségi körülményeket, korszerű technikai eszközöket és versenyképes jövedelmet ígér a honvédség a katonáinak, honvédelmi alkalmazottainak. Jelenleg a szerződéses szolgálatot vállalók esetében az érettségivel rendelkező katonák kezdő fizetése havonta bruttó 277.000 forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezők is mintegy bruttó 234.000 forintot vihetnek haza. Ez az összeg pedig a seregben eltöltött évek folyamán növekszik. Az alapfizetés mellett a katonák étkezési és utazási támogatásban is részesülnek, illetve számos plusz juttatás valamint az esetleges többletmunkáért járó kifizetés is tovább növelheti ezt az összeget.

 

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, továbbtanulási szándék esetén jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán indított szakokra és az MH Altiszti Akadémia új, Acélkocka elnevezésű altisztképzésére. A tanfolyamrendszerű, 1 év időtartamú altisztképzésre minden 18. életévet betöltött, érettségizett személy jelentkezhet, aki megfelel az előírt egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek. A rendszer előnye, hogy már a tanulmányok alatt is havi jövedelmet folyósít a honvédség, amely a már említett, érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetésével megegyező összeg. A képzés befejezését követően, a választott szakterületen, hivatásos őrmesterként kezdhetik meg pályafutásukat a végzettek. Az illetményük ekkortól pedig már bruttó 310.000 forint lesz.

 

- Szintén sokat hallott téma napjainkban az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat, melyre ugyancsak várják a jelentkezőket.

 

- Igen, erre a szolgálati formára is várjuk a honvédelem ügye iránt érdeklődő, elhivatott állampolgárokat. Ez a lehetőség elsősorban azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a lakóhelyük, lakókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők az évi húsz napos kiképzés mellett veszély- és katasztrófahelyzet (pl. árvízi védekezés) elhárításában, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatokban vehetnek részt. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez tartozó járásban, megyében történik. A szolgálatért természetesen a területvédelmi tartalékosok is különböző juttatásokban részesülnek, mint például szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj, illetve a tényleges szolgálatuk ideje alatt beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak.

 

Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt hátra: hol lehet jelentkezni katonának?

 

- A toborzó irodák várják a katonai pálya iránt érdeklődőket a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon. Debrecenben személyesen a Péterfia u. 58/a szám alatt lehet velünk találkozni. Jelentkezni a Kormányablakoknál kijelölt ügyintézőknél vagy akár online, a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu internetes oldalakon is lehet. Az Irány a sereg weboldal a Magyar Honvédség karrieroldala, ahol mindenki választ kaphat a katonai szolgálati formákkal kapcsolatos kérdésére.

 

 

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a;

Telefon: +36 (52) 314-200; mobil: +36 (30) 815-0998;

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás rendje:

hétfő - csütörtök: 08:00-15:30

péntek: 08:00-12:00

Smidróczki Róbert

1
1
2
2

 

 

fotó: Csehiné Sárkány Beáta hadnagy

Új helyi felhívások

Bővebben....Bővebben...

 

 

 

 

 

 

TOP CLLD HELYI FELHÍVÁSOK

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Balmazújvárosi lakosságot, hogy a Balmazújvárosi Helyi Közösség 2019.01.29-én helyi pályázati felhívásokat jelentetett meg a településen működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek számára városi kulturális-közös ségi élet infrastrukturális adottságainak bővítése, valamint a sokszínű, együttműködő és -élő, hagyományait őrző, továbbadó helyi közösség megteremtése céljából.

 

A helyi felhívások kivonatolt tartalmát az alábbiakban közöljük és egyúttal kérjük az érdeklődőket, hogy a felhívások teljes szövegének megismeréséhez látogassanak el a következő internetes felületre:

 

https://balmazujvaros.hu/clld

 

TOP-7.1.1-16-H-066-2.2

Közösségi terek kialakítása,fejlesztése

A felhívás indokoltsága és célja:

A város meglévő szabadtéri, nyitott közösségi terei felújításra, modernizálásra szorulnak, továbbá több városrészben egyáltalán nem áll a lakosság rendelkezésére közösségi célt szolgáló tér, miközben nagy igény lenne rájuk. Különösen a kisgyermekes családok számára kulcsfontosságú, hogy a gyermekek mozgásigényét megfelelően ki tudják elégíteni, fejlesztve a mozgáskoordinációjukat. Igényként jelent meg új játszóterek kialakítása, a meglévők fejlesztése, melyek közösségi térként is funkcionálnak, erősítve a családok közötti kapcsolatokat.

Támogatást igénylők köre:

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

e) egyházi jogi személy (GFO 55);

f) alapítvány (GFO 563, 565, 569);

g) közalapítvány (GFO 561);

h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

i) szociális szövetkezet (GFO 121);

j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 226,228)

k) társasház, lakásszövetkezet (GFO 692,593).

l) önálló vállalkozó (GFO 23)

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A rendelkezésre álló forrás:

6,314 852 millió Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

1-7 db

Az igényelhető támogatás összege:

min. 800.000 Ft, max. 6.314.852 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának időszaka:

 

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának módja és helye:

 

2019. év 03. hó 01. naptól 2019. év 04. hó 01. napig van lehetőség.

 

A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi támogatási kérelem adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír alapú példányban nyújtja be, zárt csomagolásban postai küldeményként, vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi Közösség alábbi címére: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Személyes benyújtásra kizárólag Balmazújvárosi Helyi Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

12 hónap, de legkésőbb: 2019.11.30. napig

A támogatás forrása:

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

 

TOP-7.1.1-16-H-066-3.2

Közösségi programok szervezése

A felhívás indokoltsága és célja:

A helyi fiatalok igényei sok esetben nem találkoznak a közművelődési intézmények kínálatával, a kimondottan fiataloknak szervezett programok száma forráshiány miatt csekély. A fiatal korosztály nem tudja artikulálni igényeit, ezért fontos lenne diák-, ifjúsági közéleti aktivitást erősítő kezdeményezéseket támogatni.

Támogatást igénylők köre:

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

e) egyházi jogi személy (GFO 55);

f) alapítvány (GFO 563, 565, 569);

g) közalapítvány (GFO 561);

h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

i) szociális szövetkezet (GFO 121).

j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 226,228)

k) önálló vállalkozó (GFO 23)

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A rendelkezésre álló forrás:

68,2502 millió Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

13-136 db

Az igényelhető támogatás összege:

minimum 500.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának időszaka:

 

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának módja és helye:

 

2019. év 03. hó 01. naptól 2019. év 04. hó 01. napig van lehetőség.

 

A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi támogatási kérelem adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír alapú példányban nyújtja be, zárt csomagolásban postai küldeményként, vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi Közösség alábbi címére: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Személyes benyújtásra kizárólag Balmazújvárosi Helyi Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

12 hónap, de legkésőbb: 2019.11.30. napig

A támogatás forrása:

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

 

TOP-7.1.1-16-H-066-4.2

Kerékpáros turizmus támogatása

A felhívás indokoltsága és célja:

Jelen felhívás célja a HKFS-ben foglaltaknak megfelelően a kerékpárosok mindennapjait megkönnyítő fejlesztések végrehajtása, annak érdekében, hogy a helyi kerékpáros csoportok és baráti közösségek lehetőségei, valamint a térség nyújtotta turisztikai potenciál együttesen kiteljesedhessenek.

Támogatást igénylők köre:

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

e) egyházi jogi személy (GFO 55);

f) alapítvány (GFO 563, 565, 569);

g) közalapítvány (GFO 561);

h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

i) szociális szövetkezet (GFO 121);

j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 226,228).

k) önálló vállalkozó (GFO 23)

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A rendelkezésre álló forrás:

8 millió Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

1-4 db

Az igényelhető támogatás összege:

minimum 2.000.000 Ft, maximum 8.000.000 Ft

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának időszaka:

 

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának módja és helye:

 

2019. év 03. hó 01. naptól 2019. év 04. hó 01. napig van lehetőség.

 

A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi támogatási kérelem adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír alapú példányban nyújtja be, zárt csomagolásban postai küldeményként, vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi Közösség alábbi címére: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Személyes benyújtásra kizárólag Balmazújvárosi Helyi Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

12 hónap, de legkésőbb: 2019.11.30. napig

A támogatás forrása:

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2016-00066

Projekt címe: Balmazújváros kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés ösztönzése

Szerződött támogatás összege: 37.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30.

 

 

További információ kérhető:

Balmazújváros Város Önkormányzata, Emelet 2. (H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-14:00)

Telefon:52/580-102

Email:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

Mellékletek:
Download this file (Helyi_felhivasok_tajekoztato.pdf)Helyi_felhivasok_tajekoztato.pdf[ ]240 kB

2019. évi Szelektív szállítási időpontok

Bővebben...

TÁJÉKOZTATÓ (téli rezsicsökkentés)

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatát 8.400.000 Ft támogatásban részesítette a Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására.
 
A fenti összegből az Önkormányzathoz 2018. október 15-éig igénybejelentést tett 700 háztartás részesülhet ( háztartásonként) 12.000 Ft összegű tüzelőanyagban.
 
A háztartások a tüzelőanyagot az Önkormányzat által kiválasztott vállalkozás(ok)tól kapják meg. Jelenleg a vállalkozásokkal kötendő szerződéskötés előkészítése zajlik az Önkormányzatnál.
 
Az Önkonnányzat a támogatásra jogosultakat január elején értesíteni fogja, hogy hol és mikortól vehetik át a tüzelőanyagot.
 
A tüzelőanyagot legkésőbb 2019. december 15-ig kell megkapnia a háztatásoknak, azonban az Önkonnányzat ezt már 2019. január-február hónapokban biztosítani akarja.
 
A támogatást nem lehet a fűtőanyag szállítási költségeire fordítani, annak biztosítása a támogatott háztartást terheli.
 
Balmazújváros, 2018. december 20.
Mellékletek:
Download this file (téli rezsicsökkentés.pdf)téli rezsicsökkentés.pdf[ ]250 kB

Lakossági tájékoztatás

A Facebookon megjelent, többnyire alaptalan kommentek, ál-információk és az azokra történt téves, vagy sértő reagálások miatt, a tisztánlátás érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk közre.

Balmazújvároson folyamatban lévő nyertes EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatás fejlesztése Balmazújvárosban és térségében egyszerű beszerzéses pályázat részeként közel 900m2 járda (térburkolat) megvalósítására nyílt lehetőség. Az időközi polgármester választás után az új vezetés szembesült azzal, hogy a fejlesztést év végéig meg kell valósítani. A beruházás megvalósítására vonatkozó igen rövid határidő hosszabbítását az önkormányzat kezdeményezte, mindeközben a kivitelező, a beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. A kivitelező kiválasztásnál alapvető szempont volt, hogy balmazújvárosi vállalkozó legyen és vállalja a rendkívüli körülményeket. Öt kivitelező adott ajánlatot. A nyertes, a rendkívül rövid határidőn belül, a leg-kiszámíthatatlanabb időjárási körülmények mellett vállalta, december hónapban a munkák elvégzését. A győztessel történt szerződés megkötése után azonnal elkezdődött a munka, műszaki ellenőr felügyeletével.

Három helyszín lett meghatározva: 1.) a Katolikus Templom előtti jelzőlámpától –Múzeum kávéház– a Debreceni u. 3-5 számú lakótelep végéig a gyalogosforgalom járdafelületének burkolása. 2.) A Veres Péter utca 5-7 számú társasház előtti gyalogosforgalmi járdafelület burkolása. 3.) A Bocskai utca és Kossuth tér kivett közterület hrsz.: 1659/69 előtti gyalogosforgalmi járda burkolása. Akkut lakossági igény szem-előtt tartásával születet döntés a Veres Péter utca 5-7 számú társasház előtti területre, mert nagyobb esőzések után több kisebb-nagyobb területen felgyülemlik a csapadékvíz a víznyelők nem megfelelő kialakítása és a járda alacsony szintje miatt. Másik régi lakossági igény a Bocskai utca elején a városközpontban lévő rendezetlen terület, ahol a gyalogos közlekedés már-már veszélyes mértéket ölt, nembeszélve a gyerekkocsit toló szülők, vagy az éjszaka közlekedők bosszúságairól. Az 1.) helyszínen a régi járdában többszöri felbontás és javítás után már nagyon balesetveszélyes állapotok voltak és egy viszonylag frekventált, erős gyalogos-forgalmú városközponti területről van szó.

A kivitelező kizárólag az önkormányzat illetékeseivel tárgyalt a munkák elvégzésének körülményeivel és a kivitelezéssel összefüggő elvárásokkal kapcsolatba. Másnak, kívülállóknak semmiféle nyilatkozatot, ígéretet nem tett. Senkit, pláne nem kívülállót nem keresett fel ez ügyben (a Facebook bejegyzés ellenére, ami teljességgel valótlan állítás).
  Tisztelettel kérnénk mindenkit, akiket a beruházás teljesítése során kellemetlenül érint az átmeneti állapot, hogy legyen türelemmel a kivitelezés időszakára, hiszen a decemberi időjárás és a szoros határidő, ami pályázati feltétel, egyébként is megnehezíti a munkákat.
  Tudatjuk továbbá minden érintettel és érdeklődővel, hogy a vállalkozó a saját dolgozóival (és nem közmunkásokkal, ahogyan azt egyesek előre feltételezték), saját költségére az eredeti állapotnak megfelelően visszaállít minden olyan helyszínt, ami esetleg sérülni fog (pl.: a virágágyás, stb.) a munkavégzéssel kapcsolatban. Addig is szíves megértésüket kérjük minden arra járótól, hiszen lakókörnyezetük szebbé, biztonságosabbá és kényelmesebbé tétele a közös célunk. Köszönjük.

 

 

ÉRTESÍTÉS - ünnepi szállítás (HHG KFT)

 

Értesítjük Balmazújváros Tisztelt lakosságát és

a jogi személyeket, hogy a karácsonyi ünnepekre

és az újévre való tekintettel az alábbiak szerint

módosulnak a hulladékszállítási időpontok:

 

 

Áthelyezett szemétszállítási napok:

 

 

2018. december 25. kedd helyett 2018. december 22.

szombat

 

2019. január 1. kedd helyett 2018. december 29. szombat.

 

A megszokott helyen az elszállítani kívánt

hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

 

 

 

 

 

 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Ügyfelünk! (TRV Zrt.)

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál korábban nem elérhető, de a mai kornak megfelelő, és jogosan elvárható funkciókkal bővült az ügyfélkiszolgálás: E-számla, mobil applikációs ügyintézés, vízcenter oldal, online bankkártyás fizetés.
 
Amint arról korábban tájékoztattuk Önöket, az új, korszerűbb integrált vállalatirányítási rendszerre történő átállás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél 2018. júliusában megvalósult. Augusztus hónaptól kezdve elindult az alaptevékenységi számlák tömeges kibocsátása is. Sajnos az eltelt időben néhány előre nem látható technikai probléma lépett fel, melynek következtében az adatfeldolgozás jelenleg hosszabb időt vesz igénybe és esetenként előfordulhatnak téves adatok a számlák tartalmában is. Ennek tudható be az is, hogy a folyószámlákon közölt egyenleg nem minden esetben tükrözi a naprakész állapotot. Amennyiben Ön a számlabefizetéseit határidőn belül teljesíti, úgy Társaságunk felé tényleges tartozása nem áll fenn, a számlán megjelenő érték a banki feldolgozás késedelmes volta miatt nem irányadó.
 
Kérjük, amennyiben fizetésigazolást igényel Társaságunktól, az akadálytalan ügyintézés érdekében a befizetéseket igazoló dokumentumokat szíveskedjék bemutatni, vagy az írásban benyújtott kérelem mellé csatolni.
 
A megnövekedett ügyfélforgalom miatt az ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunk, a Call Center korlátozottan elérhető, valamint az írásos megkeresések válaszadási határideje is hosszabb időt vehet igénybe. Társaságunk a lehető legjelentősebb erőforrást bevonva, folyamatosan azon dolgozik, hogy mielőbb rendeződjenek e fennakadások, és munkatársaink minél rövidebb időn belül a normál üzemszerű működésnek megfelelően tudják Felhasználóinkat az összes ügyintézési csatornán kiszolgálni.
Az átmeneti időben tapasztalt kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük!
 
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
 
Call Center: 06 80 205 157
 
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Vízcenter: www.vizcenter.hu/trv/
 
 
Türelmét, megértését köszönve,
 
 
Tisztelettel:
 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

TISZTELT LÓTARTÓK!

Ezúton is felhívom figyelmüket, hogy a 41/1997 (V.28.) FVM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 195. § értelmében 3 évente kötelező elvégezni minden 6 hónaposnál idősebb ló fertőző kevésvérűségre és takonykórra irányuló vérvizsgálatát, melynek díja az állattartót terheli. A Járási Hivatal illetékességi területén ez évben vált ismét esedékessé a vérvizsgálatok elvégzése.

A jogszabályi előírásokon túl a vérvizsgálatok elvégzését indokolja még az aktuális járványügyi helyzet is, nevezetesen hogy az eltelt időszakban az Európai Unió területén (például Romániában), illetve hazánkban is több esetben került megállapításra a fertőző kevésvérűség. Emellett Lóútlevelet is csak negatív eredményű vérvizsgálat megléte esetén tudnak kiváltani az állattartók.

Felhívom továbbá az állattartók figyelmét, hogy Lóútlevelet is csak negatív eredményű vérvizsgálat megléte esetén lehet kiváltani.

A kötelező vérvételt csak „A lófélék egyedeinek azonosításáról” szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azonosított és megjelölt lovakon lehet elvégezni.

Kérem, hogy a kötelező vérvizsgálatok elvégzése érdekében minden érintett állattartó minél hamarabb vegye föl a kapcsolatot ellátó állatorvosával.

Felhívom továbbá a lótulajdonosok figyelmét, hogy „A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről" szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.

Azokra az állattartó udvarokra, ahol nem történik meg a lovak kötelező vérvizsgálata forgalmi korlátozás kerül elrendelésre, és a tulajdonossal szemben jelentős összegű élelmiszerlánc-felügyeleti bírság is kiszabható.

Hajdúböszörmény, 2018. november 15.

Dr Ficsor László járási hivatalvezető nevében és megbízásából eljárva:

Dr Szegedi László
járási főállatorvos

Mellékletek:
Download this file (lovak kötelező vérvizsgálata.pdf)lovak kötelező vérvizsgálata.pdf[ ]342 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-23 van. PointLink.